Tętniak naczyń mózgowych

Zapobieganie

Tętniak mózgu jest formacją patologiczną zlokalizowaną na ściankach naczyń wewnątrzczaszkowych, ma tendencję do wzrostu i wypełniania wnęki krwią. Ściana uszkodzonego naczynia wystaje, w wyniku czego zaczyna naciskać na nerwy i tkanki mózgowe, które są blisko niego, odpowiedzialne za żywotną aktywność i funkcjonowanie organizmu. Po osiągnięciu dużego rozmiaru tętniak może się złamać i doprowadzić do poważnych konsekwencji - zniewagi, której konsekwencją są konsekwencje, śpiączka lub śmierć.

Przyczyny tętniaka mózgu

Tworzenie się tętniaków wewnątrzczaszkowych prawie zawsze wiąże się z patologicznymi zaburzeniami tkanek naczyniowych. Nabyte lub wrodzone choroby przyczyniają się do zniszczenia ścian naczyń krwionośnych, zmniejszając ich ton i rozwarstwienie. Osłabione naczynia nie wytrzymują naturalnego ciśnienia przepływu krwi, co powoduje powstawanie tętniaka w postaci wysunięcia ściany, a następnie nagromadzenie krwi we wnęce w najcieńszym miejscu.

Główne przyczyny prowokowania zniszczenia ścian naczyniowych i pojawienia się tętniaków wewnątrzczaszkowych to:

 • Nieprawidłowości genetyczne przejawiające się nie tylko jako choroby wrodzone, ale również nabyte.
 • Nadciśnienie tętnicze. Ściany naczyń tracą elastyczność i są pokryte mikropęknięciami z powodu nadmiernego ciśnienia krwi na nich. Przy długotrwałych efektach patologicznych może wystąpić występ ścianki rozrzedzonego naczynia i rozwój tętniaka.
 • Miażdżyca. Pojawienie się blaszek miażdżycowych i niszczenie ścian naczyń są często łączone z nadciśnieniem tętniczym, zwiększając w ten sposób ryzyko tętniaków.
 • Urazy wewnątrzczaszkowe. W przypadku zamkniętej WNM może dojść do uszkodzenia tętnic mózgowych na twardej skorupie, w wyniku której na ścianach rozwijają się tętniaki.
 • Infekcje mózgu. W takich przypadkach tętniaki są powikłaniem choroby podstawowej, na przykład ostre zapalenie opon mózgowych, bakteryjne zapalenie wsierdzia lub choroby grzybicze.
 • Zator tętnic. Tętniak pojawia się na tle częściowego zachodzenia na siebie kanału naczynia z kawałkiem guza, który oddzielił się od ciała formacji.
 • Wpływ promieniowania.

Jeżeli jedna z opisanych chorób lub stanów jest podatna, dana osoba powinna być okresowo badana przez specjalistów i, jeśli to konieczne, leczona. Regularna analiza stanu naczyń mózgu pozwoli dostrzec rozwój patologii w czasie i podjąć odpowiednie działania.

Tętniak mózgu: objawy

Na początku choroby objawy tętniaka mózgu są łagodne. W przypadku objawów, które często są podobne do objawów chorób neurologicznych, niewielu zwraca uwagę, podczas gdy choroba rozwija się. Jeśli w początkowym stadium nie wykryto patologii naczyń mózgowych i w wyniku tego tętniaka zwiększono do dużego rozmiaru, pacjent zaczyna wykazywać bardziej wyraźne objawy tej choroby:

 • Ból głowy. Umiarkowane pulsacje, przejawiające się częściej po jednej stronie i oczodołach, występują z tętniakiem naczyń przechodzących przez powierzchowne tkanki błony mózgowej. Jeśli patologia jest zlokalizowana w wewnętrznych tkankach substancji mózgowej, wówczas bóle głowy mogą nie zakłócać z powodu braku receptorów bólowych w tych strukturach.
 • Bolesność w twarzy. Objaw ten pojawia się, gdy tętniak rozwija się w ścianach tętnicy szyjnej i wywiera nacisk na procesy nerwu twarzowego.
 • Zaburzenia dotyczące plam. Tętniak zlokalizowany w pobliżu nerwów wzrokowych może je uciskać, powodując pogorszenie wzroku. Jeśli choroba rozwija się w pobliżu wiązki nerwów wzrokowych, pacjent może częściowo stracić wzrok lub być całkowicie ślepy.
 • Konwulsje. Skurcze mięśni występują mimowolnie, gdy duże tętniaki są wciskane w tkanki dużych półkul odpowiedzialnych za funkcje motoryczne. Drgawki spowodowane tętniakiem nie wyglądają jak napady padaczkowe, jednak możliwe jest zdiagnozowanie ich przynależności do choroby dopiero podczas szczegółowego badania.
 • Zaburzenia neurologiczne wywołane kompresją nerwów czaszkowych. W rezultacie pacjent może stracić smak i słuch, mogą wystąpić zaburzenia mimetyczne, a dolna powieka może zostać obniżona.
 • Przejściowe ataki typu niedokrwiennego. W zależności od naczynia lub tętnicy, na którą wpływa tętniak, u pacjenta pojawiają się ostre ataki dopływu krwi do mózgu, trwające do jednego dnia. Procesowi temu towarzyszą zawroty głowy (do utraty przytomności), utrata orientacji, zmniejszenie pamięci i wrażliwości, paraliż kończyn i oddzielne części ciała.

W stanie zbliżonym do pęknięcia tętniaka zmieniają się objawy pacjenta. Nasilenie opisanych objawów neurologicznych wzrasta, w wyniku czego pacjent odczuwa wyraźne pogorszenie stanu zdrowia. Na tym etapie leczenie lekarzy jest już środkiem awaryjnym, w przeciwnym razie pęknięcie tętniaka grozi nieodwracalnymi konsekwencjami i skutkiem śmiertelnym.

Rodzaje tętniaków

Trzy typy tętniaków wewnątrzczaszkowych wyróżniają się cechami zewnętrznymi i strukturą rozwoju:

 1. Sacled - okrągły worek z krwią wewnątrz jest przymocowany do ściany naczynia przez podstawę lub nogę. Zewnętrzny widok tego typu tętniaka przypomina jagodę zwisającą z gałęzi, więc nazywa się ją "jagodą".
 2. Boczne - wygląda jak guz, znajduje się bezpośrednio na ścianie naczynia;
 3. Wrzeciono w kształcie - znajduje się w miejscu patologicznej ekspansji naczyń od wewnątrz.

W miejscu lokalizacji tętniaka znajdują się:

 1. Tętnicze - powstają w miejscach rozgałęzień naczyń tętniczych z powodu ich patologicznej ekspansji.
 2. Tętniczo - wpływa na ściany naczyń żylnych.

Ze względu na pochodzenie tętniaki mózgu dzielą się na:

 1. Warstwowe - tętniaki znajdują się bezpośrednio w ścianie naczynia w wyniku rozwarstwiania i przesączania przez pęknięcia.
 2. Prawda - powstaje w naczyniu z powodu wystawania ściany.
 3. Fałsz - powstają z zewnątrz naczynia w postaci pustego nowotworu, podczas gdy krew dostaje się do niego przez mikropęknięcia lub dziury w ścianie.

Tętniaki mózgu są klasyfikowane według innych objawów. Tak więc liczba tętniaków jest wielokrotna lub pojedyncza, z natury - wrodzona lub nabyta, pod względem wielkości - mała, średnia i duża. Jeśli tętniak wystąpił przeciwko ropnej infekcji, nazywane jest infekcją grzybiczą.

Pęknięcie tętniaka mózgu i jego konsekwencje

Przy nadmiernie cienkich naczyniach i pod wpływem czynników prowokujących, pacjent może mieć pęknięty tętniak z odpływem krwi do pobliskich tkanek. W zależności od umiejscowienia tętniaka, krwotok może wpływać na tkankę mózgową, jej przestrzenie skorupowe i komory.

Krwotok spowodowany pęknięciem tętniaka powoduje wysokie ryzyko zablokowania kanałów przewodzących płyn i stagnacji płynu alkoholowego. Mózg puchnie, a krew rozprzestrzeniająca się w tkankach mózgu podczas rozpadu wywołuje rozwój procesu zapalnego i martwicy. W rezultacie stopniowo umierające części mózgu przestają przekazywać sygnały do ​​ważnych układów i narządów, a ich praca ustaje.

Pęknięcie tętniaka mózgu charakteryzuje się następującymi objawami:

 • Intensywne ataki bólu głowy. Krew rozlana do tkanki mózgowej drażni znajdujące się tam zakończenia nerwowe, które wywołują nieodczuwalne bóle głowy.
 • Nudności i nagły przypływ wymiotów.
 • Utrata przytomności. Na tle ICP występuje gwałtowny wzrost, wywołany odpływem krwi, powstaniem krwiaka i obrzęku mózgu.
 • Neurologiczne objawy wskazujące na podrażnienie błon mózgowych. Objawy te obejmują pojawienie się światłowodu, napięcia mięśni szyi, pleców i nóg. W tym ostatnim przypadku pacjent nie może dotknąć klatki piersiowej podbródkiem i usiąść.

W przypadku pęknięcia tętniaka ryzyko śmierci jest bardzo wysokie.

Nawet jeśli dana osoba może uratować i zapewnić mu stabilny stan, istnieje duża część prawdopodobieństwa powikłań po krwotoku podpajęczynówkowym:

 • powtarzające się zerwanie tętniaka;
 • gromadzenie się płynów w strukturach mózgu (ceprocefalia), spowodowanych nakładaniem się marchwi;
 • niedokrwienie mózgu z niskim prawdopodobieństwem śmierci.

Powikłania występujące po pęknięciu tętniaka również zależą od stopnia uszkodzenia mózgu. Tak więc pacjent może manifestować się:

 • zaburzenia mowy - po wylewach krwi do lewej półkuli mowę staje się niejasna, pojawiają się problemy z pisaniem i czytaniem;
 • zaburzenia układu ruchu, paraliż kończyn - z uszkodzeniem rdzenia kręgowego;
 • ograniczenie odruchu połykania - przyjmowanie pokarmu jest znacznie utrudnione, pokarm zamiast przełyku dostaje się do dróg oddechowych, niż prowokuje rozwój procesów zapalnych w płucach;
 • niestabilność psychoemocjonalna przejawiająca się w postaci ataków agresji, gniewu lub, odwrotnie, infantylizmu, apatii, krępującego strach;
 • zmniejszona percepcja - osoba jest zaburzona przestrzennym postrzeganiem otaczających obiektów (na przykład, trudno jest mu wejść do drzwi lub wlać herbatę do kubka);
 • naruszenie funkcji poznawczych - przejawiające się w postaci upośledzenia pamięci, redukcji zdolności umysłowych i logicznego myślenia;
 • zaburzenia psychiczne - osoba, która wcześniej miała pęknięcie tętniaka, często martwiła się depresyjnymi nastrojami i na tym tle rozwija się bezsenność, utrata apetytu, apatia do zachodzących zdarzeń;
 • bóle głowy - okresowe drgawki w postaci ciężkich pulsacji lub lumbago, które są trudne do usunięcia przez środki przeciwbólowe, pogarszają samopoczucie i zmniejszają wydajność;
 • napady padaczkowe - występują u co piątego pacjenta, który doznał pęknięcia tętniaka.

Często utracone funkcje mózgu nie mogą zostać przywrócone, jednak kompetentna rehabilitacja i regularna obserwacja przez specjalistów pozwala poprawić aktywność mózgu i osiągnąć pełną samoobsługę.

Leczenie tętniaków mózgu

W leczeniu tętniaka stosuje się dwie główne metody: chirurgiczną i zachowawczą. Jeśli tętniak mózgu jest mały i nie wykazuje tendencji do wzrostu, eksperci obserwują go przez regularne przejście diagnozy i przepisują jednocześnie leki. Przy intensywnym wzroście i zagrożeniu przerwaniem edukacji pacjentowi zaleca się operację.

W leczeniu zachowawczym pacjentowi przepisuje się leki o działaniu mającym na celu zmniejszenie działania tętniaka na pobliskie tkanki i usunięcie objawów patologicznych:

 1. Leki rozszerzające naczynia krwionośne (Nimodipine) - są przepisywane, aby zapobiegać skurczowi naczyń, ich rozszerzaniu i poprawiać przepływ krwi przez tętnice mózgu.
 2. Leki przeciwnadciśnieniowe (Captopril, Labetalol) - są wyświetlane z wysokim ciśnieniem krwi, aby złagodzić tony ścian naczyń. W przypadku tętniaka przyjmowanie leków pomaga złagodzić stres związany ze ścianą formacji, a tym samym zmniejszyć ryzyko jej zerwania.
 3. Leki przeciwdrgawkowe (fenoksysepam) - działają relaksująco na komórki nerwowe, powodując zmniejszenie szybkości przenoszenia impulsów do miejsca, w którym występuje problem.
 4. Leki przeciwbólowe na receptę (Morfina) - przepisywane z powodu nieznośnych bólów głowy w warunkach intensywnej terapii i pod kontrolą systemów życiowych organizmu. Leki w tej grupie uzależniające, dlatego są stosowane w wyjątkowych przypadkach.
 5. Tabletki przeciwwymiotne (Metoklopramid) - są wskazane, gdy stan pogarsza się z powodu wymiotów.

Należy pamiętać, że nie można wyleczyć tętniaka naczyń mózgowych w sposób konserwatywny, leki mogą jedynie zmniejszyć zagrożenie jego pęknięcia.

Jeśli formacja rośnie szybko i wywiera nacisk na pobliskie tkanki, należy wysłuchać opinii specjalistów i, w przypadku braku przeciwwskazań, zgodzić się na operację.

Usunięcie tętniaka mózgu, operacja

Interwencja chirurgiczna wiąże się z ryzykiem wystąpienia kolejnych powikłań, ale są one kilka razy mniejsze w porównaniu z zagrożeniami, które pojawiają się, gdy tętniak mózgu zostaje zerwany.

W zależności od wskazań, stanu ogólnego, lokalizacji i stopnia zagrożenia życia, pacjentowi przepisuje się jedną z następujących procedur chirurgicznych:

 1. Otwarta operacja (kraniotomia). Metoda polega na otwarciu czaszki w miejscu lokalizacji tętniaka i zastosowaniu jednego z następujących zabiegów:
  • Obcinanie - szyjka tętniaka jest noszona za pomocą metalowego klipu, nieczytanego w tym samym czasie z naczyniem macierzystym i usuwania nagromadzonej krwi z jamy. Z upływem czasu jamę tętniaka zastępuje się tkanką łączną, która zapobiega wchodzeniu do niej krwi.
  • Manewrowanie - uszkodzony statek jest zachodzący na siebie, podczas gdy przepływ krwi jest przekierowywany wzdłuż pobliskiego sztucznego naczynia (zastawka).
  • Wzmacnianie ścian - uszkodzone naczynie w miejscu rozwoju tętniaka jest owinięte specjalnym materiałem chirurgicznym, w wyniku czego na obszarze problemowym tworzy się swoista kapsułka.
 2. Embolizacja wewnątrznaczyniowa. Zabieg wykonuje się w minimalnie inwazyjny sposób, bez konieczności otwierania czaszki. Za pomocą angiografii, elastyczny cewnik wzdłuż naczynia krwionośnego zostaje doprowadzony do tętniaka. Następnie wprowadza się metalową spiralę do wnęki formacji, która przykrywa światło naczynia, a tym samym zapobiega wnikaniu krwi do wnętrza. Zaletą tej metody jest brak potrzeby otwartej interwencji, natomiast wady obejmują niezdolność do usunięcia nagromadzonej krwi we wnęce tętniaka i rozwój skurczu naczyń jako reakcję na ciało obce.

Pomimo progresywności tej drugiej metody, spirala może się odkształcać z czasem i otwierać światło, w wyniku czego przywraca się dopływ krwi do tętniaka i zaczyna rosnąć. W takich przypadkach pacjentowi zaleca się wykonanie drugiej operacji.

Rehabilitacja po operacji tętniaka mózgu

Okres rekonwalescencji po zabiegu zależy od kilku czynników - wieku pacjenta, rodzaju tętniaka i struktur mózgu, na które ono wpłynęło, profesjonalizmu chirurgów wykonujących operację oraz stopnia powikłań, jakie mogą wystąpić w trakcie operacji.

Przed stabilizacją stanu w okresie pooperacyjnym pacjent przebywa w szpitalu i pod nadzorem neurochirurgów przechodzi terapię medyczną. W zależności od stanu zdrowia i wskaźników w szpitalu może trwać od 3 do 30 dni. Po tym okresie rozpoczyna się okres rehabilitacji.

W celu skutecznej rehabilitacji pacjent może potrzebować do 2 lat, podczas którego zalecane jest leczenie w wyspecjalizowanych sanatoriach pod nadzorem lekarzy rehabilitacyjnych i psychologów. Przez cały ten okres leczenie wspomagające i rehabilitacja są zaplanowanymi kursami z przerwą między nimi w ciągu kilku tygodni. W zależności od stopnia uszkodzenia struktur mózgu u osoby poddanej zabiegowi, specjaliści o wąskim profilu angażują się w pomoc w przywróceniu utraconych funkcji mowy, pisania, czytania, chodzenia.

Skuteczne działania rehabilitacyjne po usunięciu tętniaków wewnątrzczaszkowych obejmują zabiegi fizjoterapii, które można podzielić na dwie grupy:

 1. dotykowy wpływ na tkankę mięśniową i naczynia uszkodzone podczas zabiegu chirurgicznego lub z krwotokiem;
 2. wykorzystanie technik instrumentalnych do stymulacji tkanek dotkniętych operacją.

Pierwsza grupa obejmuje:

 • masaż leczniczy stref problemowych - obręcz barkowa, strefa obroży, głowa, kończyny;
 • akupunktura;
 • ćwiczenia fizjoterapeutyczne, w tym praca z symulatorami, jeżeli funkcje motoryczne zostaną zakłócone po operacji.

Ze wszystkich technik instrumentalnych po usunięciu tętniaka mózgu obowiązują następujące zasady:

 • elektroforeza z użyciem roztworów leczniczych;
 • elektrostymulacja mięśni;
 • UHF według wskazań;
 • kąpiele tlenowe, jodkowe, bromowe lub siarkowodórowe.

Indywidualnie rehabilitant może dostosować listę procedur leczenia, w zależności od tego, w jaki sposób obecny przebieg terapii wpływa na organizm.

Wpływ tętniaków mózgu i rokowania

Pacjent, u którego zdiagnozowano tętniak mózgu, musi zrozumieć, że opóźnienie w leczeniu może zagrozić jej pęknięciem, krwawieniem podpajęczynówkowym i poważnymi konsekwencjami: od utraty części funkcji życiowych do śmierci.

Jeśli przed pęknięciem wykryty zostanie tętniak, pacjent ma szansę, jeśli nie na całkowite wyleczenie, a następnie znaczne wydłużenie życia. Prognoza na przeżycie po zabiegu wynosi średnio 10 lat, a wskaźnik może się różnić w zależności od wieku pacjenta, oporu organizmu, struktury i umiejscowienia tętniaka oddalonego.

Pęknięcie tętniaka mózgu znacznie pogarsza prognozę przeżycia i wyraża się w następujących średnich wynikach statystycznych:

 • zgonu w 10% przypadków przed przybyciem lekarzy, w 5% - po operacji, w 50% - w ciągu 30 dni po przerwie;
 • powstawanie krwiaków śródczaszkowych u 22% pacjentów, którzy przeżyli, u których wystąpił krwotok podpajęczynówkowy;
 • wypływ krwi do komór mózgu u 14% pacjentów, co w połowie przypadków prowadzi do śmierci.

Ryzyko śmiertelnego wyniku wzrasta w czasach, gdy tętniak dużych rozmiarów jest w stanie ostrym lub występuje powtarzający się krwotok.

Spośród wszystkich pacjentów, którzy przeżyli po pęknięciu tętniaka, tylko 30% jest w stanie samodzielnie samodzielnie wykonywać usługi iw zależności od miejsca krwotoku mogą pozostać zaburzenia funkcji mózgu:

 • upośledzona percepcja;
 • zmniejszenie funkcji poznawczych (pamięć, myślenie, zdolność do rozwoju umysłowego);
 • zmienić cechy behawioralne i psycho-emocjonalne tło;
 • naruszenie funkcji mowy, słuchu i wzroku;
 • napady padaczkowe, krótkotrwały paraliż.

Rokowanie w przypadku pęknięcia tętniaka mózgu zależy od kilku czynników: wieku pacjenta, lokalizacji tętniaka, stopnia wysięku oraz opieki operacyjnej lekarzy.

Tętniak naczyń mózgowych: przyczyny, oznaki, konsekwencje, działanie

Wśród chorób naczyń mózgowych najtrudniej jest przypisać tętniak. Z powodu zmiany struktury naczynia traci on swoją elastyczność, powodując pęknięcie z krwotokiem w rejonie podpajęczynówkowym lub substancji mózgowej. Tętniak naczyń mózgowych prowadzi do poważnych zaburzeń krążenia, skutku śmiertelnego. Nowotwór w naczyniu stopniowo wypełnia się krwią, zwiększa rozmiar. Oprócz pęknięcia tętniaka sam fakt odkształcenia naczynia również stanowi niebezpieczeństwo. Wypukły obszar może naciskać na tkankę mózgową, nerwy.

Tętniak ma swoistą strukturę, która decyduje o wysokim ryzyku jego pęknięcia. Naturalna trójwarstwowa struktura tętnicy jest zachowana tylko w szyjce formacji, najsolidniejsze jest właśnie to miejsce. W ścianach ciała formowania elastycznej membrany jest już zerwana, nie ma warstwy mięśniowej. Najcieńszą częścią tętniaka jest kopuła utworzona przez błonę naczynia. Tutaj jest rozdarty, powodując krwotok.

Tętniak mózgu: typy

Tętniaki mózgu różnią się kształtem, rozmiarem i typem. Formacje mogą mieć kształt wrzeciona, sacular, lateral, składający się z kilku komór i jednej. Tętniak w kształcie wrzeciona powstaje po rozszerzeniu się pewnej części ściany naczynia. Tętniak boczny charakteryzuje się tworzeniem się na ścianie naczynia.

Gigantyczne formacje zwykle znajdują się w obszarze bifurkacji, przechodząc przez przepastną zatokę tętnicy szyjnej, osiągając 25 mm. Mała formacja ma rozmiar do 3 mm. Ryzyko krwawienia gwałtownie wzrasta wraz ze wzrostem wielkości tętniaka.

Przyjmuje się rozróżnienie dwóch głównych typów formacji w naczyniach mózgu: tętniczego i tętniczo-żylnego.

Tętniak tętniczy

Kiedy ściany naczyń krwionośnych są wystające jak kula lub worek - jest to tętniak tętniczy. Najczęściej położenie tych formacji staje się kołem kręgów Willisa w podstawie czaszki. Tam tętnice rozgałęziają się tak bardzo, jak to możliwe. Przydzielanie wielu, pojedynczych, gigantycznych, małych formacji.

Tętniak tętniczo-żylny

Kiedy żylne naczynia mózgu są rozszerzone i tworzą plątaninę, formacja jest tętniakowatym tętniakiem. Podczas komunikowania naczyń żylnych i tętniczych, ten typ tętniaka może się rozwinąć. W żyłach ciśnienie krwi jest niższe niż w tętnicach. Krew krwi tętniczej jest wyrzucana pod dużym ciśnieniem do żył, przez co ściany rozszerzają się, deformują, pojawiają się tętniaki. Tkanka nerwowa jest poddawana uciskowi, a dopływ krwi do mózgu jest zaburzony.

Tętniak żył Galeny

Rzadko występuje tętniak żył Galen. Jednak trzecia z malformacji tętniczo małych dzieci i noworodków wyjaśnia tę anomalię. Ta edukacja jest dwukrotnie częstsza wśród chłopców. Rokowanie w tej chorobie jest niekorzystne - wynik śmiertelny występuje w 90% przypadków w okresie niemowlęcym, w okresie noworodkowym. Przy embolizacji pozostaje wysoka śmiertelność - do 78%. Objawy nie występują u połowy chorych dzieci. Mogą wystąpić oznaki niewydolności serca, rozwija się wodogłowie.

Tętniak tętnic

Okrągły worek z krwią przypomina wizualnie tętniak. Jest on przymocowany do gałęzi gałęzi naczyń krwionośnych, głównej tętnicy przy szyi. Ten typ tętniaka jest najbardziej rozpowszechniony. Rozwija się najczęściej u podstawy mózgu. Zwykle występuje u dorosłych. Typowa edukacja jest niewielka, mniejsza niż 1 cm, wyróżnia ją strukturalnie dno, ciało i szyja.

Objawy choroby

Objawy tętniaka zależy w dużej mierze od miejsca, w którym znajduje się statek. Objawy tętniaka:

 • Słabość;
 • Nudności;
 • Pogorszenie widzenia;
 • Fotofobia;
 • Zawroty głowy;
 • Naruszenie mowy;
 • Problemy z przesłuchaniem;
 • Drętwienie jednej strony ciała, twarzy;
 • Bóle głowy;
 • Podwojenie w oczach.

Łatwiej jest zidentyfikować edukację na etapie jej zerwania, gdy znaki są bardziej wyraźne.

Paroksysowy ból głowy

Miejscowy ból w głowie o różnej intensywności, który powtarza się w jednym obszarze, jest charakterystyczny dla tętniaka naczyń mózgowych. Kiedy podstawna tętnica jest uszkodzona, ból pojawia się w połowie głowy, gdy formacja znajduje się w tylnej tętnicy mózgowej, ból pojawia się w świątyni, w okolicy potylicznej. W tętniakach tętnic przednio-łączących i tętnic przednio-mózgowych częste są silne odczucia bólowe w obszarze przednio-oczodołowym.

Inne oznaki tętniaka

Inne oznaki tętniaka mózgu są znane. Możliwe są następujące objawy:

 1. Ostry świszczący oddech w uchu;
 2. Istnieje zeza;
 3. Utrata słuchu jest jednostronna;
 4. Górna powieka (zjawisko opadania powiek) jest obniżona;
 5. Źrenica jest poszerzona;
 6. Pojawia się podwójnie w oczach;
 7. Nagła słabość w nogach;
 8. Wzrok jest zaburzony: wszystko staje się mętne, obiekty są zniekształcone;
 9. Niedowład nerwu twarzowego typu obwodowego;
 10. Pola widzenia są zniekształcone lub znikają.

Ogólnie objawy tętniaka mogą przypominać oznaki udaru, zaburzenia krążenia.

Uwaga, proszę! W przypadku zaobserwowania nawet pojedynczych objawów tętniaka należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Gdy stan jest poważny, ważne jest natychmiastowe wezwanie karetki. Terminowe leczenie, operacja może poradzić sobie z chorobą.

Przyczyny tętniaków mózgu

W tej chwili na etapie rozwoju znajduje się kompletna teoria występowania tętniaków. Jednak czynniki, które przyczyniają się do rozwoju formacji zostały szczegółowo zbadane.

Najpoważniejszą przyczyną rozwoju tętniaka są wady wrodzone w mięśniowej warstwie tętnic mózgowych. Często pojawiają się w miejscach silnych zakrętów tętniczych, ich stawów. Występuje niedobór kolagenu, który wywołuje nienormalne formacje. Ten czynnik jest dziedziczny.

Przyczyny rozwoju tętniaków i zaburzeń hemodynamicznych: nierówny przepływ krwi, wysokie ciśnienie krwi. Przejawia się to najsilniej w obszarach, w których powstają arterie. Przepływ krwi jest zaburzony, wywiera nacisk na już zdeformowaną ścianę naczynia, co prowadzi do jego ścienienia, pęknięcia.

Zaburzenie genetyczne powodujące uszkodzenie naczyń jest patologicznym zjawiskiem, gdy żyły i tętnice mózgu przeplatają się, zakłócając krążenie. Tętniaki i złośliwe nowotwory towarzyszą przerzutowym guzom szyi i głowy. Należy zauważyć kilka innych przyczyn występowania tętniaków:

 • Palenie;
 • Zażywanie narkotyków, w szczególności kokainy;
 • Różne choroby układu naczyniowego jako całości;
 • Miażdżyca;
 • Rak;
 • Infekcje;
 • Wysokie ciśnienie krwi;
 • Rana, uraz głowy.

Wszystkie te czynniki powodują atak układu krwionośnego, naczyń krwionośnych i rozwoju tętniaków.

Pęknięcie tętniaka i jego konsekwencje

Pęknięcie tętniaka w najcieńszym miejscu prowadzi do krwotoku typu podpajęczynówkowego lub krwiaka śródmózgowego. Krew może dostać się do komór mózgu, tkanki mózgowej. W 100% przypadków rozwija się spazm naczyniowy. Prawdopodobne ostre wodogłowie okluzyjne mózgu podczas zamykania płynu mózgowo-rdzeniowego zgromadzonego w komorach, obrzęk mózgu. Tkanka mózgowa reaguje na produkty rozpadu krwi, martwica jest charakterystyczna, praca poszczególnych obszarów mózgu zatrzymuje się.

Gdy tętniak pęka, pojawia się częściowy paraliż, silne nudności, bóle głowy, wymioty. Świadomość jest zagubiona, pacjent może zapaść w śpiączkę. Pojawiają się skurcze, opadanie powiek jest typowe i różne upośledzenia wzroku.

Powikłania po pęknięciu tętniaka

Z powodu krwotoku, wywołanego pęknięciem tętniaka, obserwuje się wiele powikłań. Istnieje skurcz naczyń mózgowych, prawdopodobne jest powtarzające się pęknięcie tętniaka. Możliwy rozwój niedokrwienia mózgu, który prowadzi do śmiertelnego wyniku w 17% przypadków. Komplikacje są podobne do udarów niedokrwiennych, krwotocznych. W niektórych przypadkach po przerwie w edukacji rozwija się zespół konwulsyjny. Możliwe są następujące komplikacje.

 1. Zespół bólu. Po udarze mogą rozwinąć się ataki bólowe o różnym natężeniu i czasie trwania. Pulsujący i strzelający ból sprawia, że ​​uczucie gorąca prawie nie jest usuwane przez anestezjologię.
 2. Upośledzenie funkcji poznawczych. Pacjenci tracą umiejętność przetwarzania informacji zewnętrznych, postrzegania ich. Naruszona logika i klarowność myślenia, pamięć, utracona umiejętność planowania, nauczania, podejmowania decyzji.
 3. Zaburzenia psychiczne. Typowe są stany depresyjne, nagłe zmiany nastroju, zwiększona drażliwość, bezsenność, poczucie niepokoju.
 4. Trudności z wypróżnieniami i oddawaniem moczu. Pacjenci mają trudności z pęcherzem, jelitami, ich opróżnianiem.
 5. Zaburzenia widzenia.Tętniak tętnicy szyjnej charakteryzuje się pogorszeniem ostrości wzroku, utratą pola widzenia, podwójnym widzeniem.
 6. Trudne lub złamane połknięcie. To powikłanie może prowadzić do spożycia pokarmu w tchawicy i oskrzelach, a nie w przełyku. Możliwe odwodnienie i zaparcie.
 7. Naruszenia zachowania. Charakterystyczna labilność emocjonalna, powolna reakcja, agresja lub lękliwość.
 8. Percepcja percepcji. Pacjent nie jest w stanie podnieść przedmiotu, nie rozumie, co widzi przed sobą.
 9. Problemy z mową. Trudne do zrozumienia i reprodukcji mowy. Pacjenci mają trudności z liczeniem, pisaniem, czytaniem. To powikłanie jest charakterystyczne dla uszkodzenia lewej półkuli mózgu (u praworęcznych).
 10. Zaburzenia ruchowe. Istnieje paraliż, słabość, pacjenci poruszają się i chodzą z trudem, koordynacja jest zerwana. Czasami obserwuje się hemiplegię - naruszenia ruchu jednej strony ciała.

Po zerwaniu tętniaka ważne jest, aby rozpocząć leczenie w odpowiednim czasie, aby właściwie zorganizować późniejszą rehabilitację pacjenta.

Interwencja operacyjna

W większości przypadków najskuteczniejszym sposobem leczenia tętniaka jest operacja. Wytworzyć obcinanie, wzmocnić ściany naczyń krwionośnych, zakłócić drożność naczyń w obszarze dotkniętym przez specjalne mikroskopijne spirale.

Clipping

Obcinanie odbywa się za pomocą bezpośredniej operacji. Operacja jest otwarta, śródczaszkowa. Tętniak jest wyłączany z ogólnego przepływu krwi, podczas gdy drożność nosiciela i otaczających naczyń jest utrzymywana. Konieczne jest usunięcie krwi z całej przestrzeni podpajęczynówkowej lub odprowadzenie krwiaka śródmózgowego.

Ta operacja jest rozpoznawana w neurochirurgii jako jedna z najbardziej złożonych. Szyje tętniaka powinny być blokowane w tym samym czasie. Optymalny dostęp chirurgiczny jest wybierany, stosuje się nowoczesny sprzęt mikrochirurgiczny, mikroskop operacyjny.

Wzmocnienie ścian statku

Czasami uciekać się do metody wzmacniania ścian tętniaka. Dotknięty obszar jest owinięty chirurgiczną gazą, która wywołuje tworzenie specjalnej kapsułki z tkanki łącznej. Wadą tej metody jest wysokie prawdopodobieństwo krwawienia w okresie pooperacyjnym.

Chirurgia wewnątrznaczyniowa

Obecnie popularna jest metoda celowego naruszania drożności tętniaka. Niezbędna część statku jest sztucznie blokowana za pomocą specjalnych mikro-ramion. Przejście sąsiednich naczyń jest dokładnie badane, operacja jest kontrolowana przez angiografię. Ta metoda jest minimalnie inwazyjna, szeroko stosowana w Niemczech. Operacja nie wymaga otwarcia czaszki, mniej traumatyczna.

Tętniak przed i po operacji wewnątrznaczyniowej

Powikłania pooperacyjne

Często występują komplikacje pooperacyjne. Są one zwykle związane z rozwojem niedotlenienia mózgu, skurczu naczyń, zwłaszcza gdy interwencja była przeprowadzana w ostrym okresie krwotoku mózgowego. Ponadto obserwuje się komplikacje, gdy ściany tętniaka są uszkodzone. W niektórych przypadkach mikrospiral przebija ścianę.

Wygłodzenie tlenu jest typowe dla całkowitej lub częściowej niedrożności naczynia, które nosi tętniak. Teraz, dzięki nowoczesnym technikom przestrzeni pojemnika może być rozszerzona i wzmocniona sztucznie, aby zapewnić niezbędny przepływ krwi do ściśle określonych obszarach.

Śmiertelny wynik jest prawdopodobny, jeśli tętniak należy do giganta, znajduje się na poważnym etapie rozwoju. Ważne jest, aby rozpocząć leczenie na czas, aby przeprowadzić interwencję chirurgiczną bez wywoływania choroby. Śmiertelność jest minimalna, jeśli choroba nie ma czasu, aby przejść do etapu zaostrzeń, operacja jest bezpośrednia. Poszczególne zgony są prawdopodobnie spowodowane indywidualnymi cechami ciała, niezwiązanymi bezpośrednio z chorobą, operacją.

Nie chirurgiczne metody leczenia

Pomimo faktu, że główną i radykalną metodą walki z chorobą jest interwencja chirurgiczna, prowadzone jest również leczenie zachowawcze. Przede wszystkim musisz być pod nadzorem lekarza. Każdy pacjent potrzebuje indywidualnego podejścia, jego stanu jako całości, wszystkich cech organizmu należy wziąć pod uwagę. To podejście jest również ważne przy wyborze leczenia chirurgicznego. Różne leki stosowane są w celu zapobiegania pęknięciu tętniaka, poprawy ogólnego stanu.

 • Preparaty przeciwwymiotne i znieczulające. Są niezbędne do złagodzenia stanu pacjenta.
 • Preparaty do stabilizacji ciśnienia krwi. Najważniejszą rzeczą jest zapewnienie pewnej ustalonej wartości progowej, powyżej której ciśnienie nie wzrośnie. Wzrost ciśnienia krwi może prowadzić do pęknięcia tętniaka, krwotoku.
 • Leki przeciwdrgawkowe. Leki te są również zwykle przepisywane, ponieważ mogą wystąpić drgawki.
 • Blokery kanału wapniowego. Preparaty zapobiegają skurczowi mózgu, stabilizują naczynia krwionośne. Zastosować leki trzeba nie rozwiązał dopływ krwi do części mózgu, które są uszkodzone w wyniku rozwoju tętniaka.

Optymalnie łączyć leczenie zachowawcze i chirurgiczne, jak tętniak mózgu potrzebuje go do zabiegu, aby zmniejszyć swoje ryzyko pęknięcia, aby uniknąć śmierci.

Zapobieganie tętniakom mózgu

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na czynnik dziedzicznej transmisji choroby, predyspozycje do niej. Zapobieganie tętniakowi mózgu opiera się na szybkim rozpoznaniu choroby, wykryciu objawów, badaniu, po którym natychmiast zostaje zastosowane odpowiednie leczenie. Wiarygodne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, komputerowa tomografia mózgu zapewnia wiarygodne wyniki. Angiografia jest również wykonywana.

Osoba, która jest już podejrzenie obecności choroby, należy utrzymać nie tylko fizycznie w danym państwie, ale również emocjonalnie. Ważne jest, aby nie prześladować się, unikać przepracowania. Trzeba starać się nieustannie stabilizować tło emocjonalne i nie być nadmiernie podekscytowanym. Trzeba zapomnieć o stresach, doświadczeniach, próżnych resentymentach i wątpliwościach, trzeba żyć teraźniejszością i cieszyć się każdego dnia.

Ważne jest, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia naczyń, urazów głowy do minimum. Konieczne jest ciągłe monitorowanie ciśnienia krwi. Główną rolę odgrywa wczesne wykrycie głównego krwawienia ostrzegawczego. Zignoruj ​​objawy tętniaka mózgu nie może być - musisz natychmiast skontaktować się ze specjalistą.

Pęknięcie tętniaka naczyń mózgowych

Rzadka, ale niebezpieczna choroba, o której będzie mowa, z późnym rozpoznaniem wiąże się z wysokim ryzykiem niepełnosprawności i śmierci. Tętniak naczyń mózgowych jest patologią, w której występuje jeden lub kilka naczyń krwionośnych wewnątrz czaszki, co grozi ich pęknięciem i krwawieniem.

Tętniak naczyń mózgowych - przyczyny

Choroba rozwija się w każdym wieku, ale w większości przypadków jest wykrywana u pacjentów w wieku od 35 do 60 lat. Jednocześnie eksperci odnotowują wyższą zapadalność wśród kobiet. Tętniaka naczyń mózgowych zaburzeń utworzone przez strukturę trójwarstwową ściany naczynia, przy czym z uwagi na utratę elastyczności włókien mięśniowych nośnika i powłoki zewnętrznej, ich rozrzedzenia oraz rozciąganie warstwy wewnętrznej utworzonej przez wypukłe.

Warunkiem wstępnym do powstania tętniaka mogą być zarówno wrodzone zmiany naczyniowe, jak i nabyte deformacje. Czynniki pierwszego rodzaju (wrodzone) obejmują na przykład malformacje tętniczo-żylne - patologiczną krętość tętnic z pewnymi zmianami w budowie anatomicznej samej ściany naczynia. Nabytego tętniaka mózgu można powiązać z następującymi głównymi przyczynami:

 • zamknięty uraz czaszkowo-mózgowy;
 • choroba nadciśnieniowa;
 • koarktacja aorty;
 • zakaźne zmiany w tkankach mózgu;
 • ekspozycja na promieniowanie;
 • torbiele i guzy wewnątrz głowy.

Większość naukowców zgadza się, że kilka czynników odgrywa rolę w rozwoju patologii. Ponadto następujące niekorzystne czynniki mogą zwiększać ryzyko utraty wytrzymałości mechanicznej i elastyczności naczyń, co przyczynia się do powstania tętniaka:

 • otyłość;
 • przyjmowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych;
 • nadużywanie alkoholu;
 • palenie.

Tętniak mózgu - objawy

W zależności od wielkości, tętniaka naczyń mózgowych, objawy mogą być wyraźne lub pozostają niezauważone dla pacjenta. Obraz kliniczny jest spowodowany ściskaniem miejsc anatomicznych zlokalizowanych w pobliżu wybrzuszenia naczyniowego i zaburzeniami impulsów nerwowych, w zależności od lokalizacji. Głównymi objawami klinicznymi są często:

 1. Ból w głowie - charakteryzują się różnym czasem trwania i intensywnością, często występują paroksymalnie (w niektórych przypadkach występuje związek ze wzrostem ciśnienia). Lokalizacja bolesności zależy od obszaru zmiany. W takim przypadku, gdy ostrość jest głęboka, ból jest mniej intensywny, a przeciwnie, defekty powierzchni wywołują silny ból.
 2. Zaburzenia snu - gdy ostrość wpływa na strefę odpowiedzialną za monitorowanie snu, może rozwinąć się bezsenność, trudności z zasypianiem, senność w ciągu dnia, itp.
 3. Nudności, pragnienie wymiotów - takie objawy są bardziej typowe dla powierzchniowych formacji, a także dużych tętniaków, które powodują zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Osobliwością tych odczuć jest to, że nie są one związane z przyjmowaniem pokarmu, nie są eliminowane poprzez przyjmowanie leków, wymioty nie przynoszą ulgi.
 4. Zaburzenia wizualne - mogą wystąpić nietypowe zmiany naczyniowe w obrębie nerwów wzrokowych, częściowa lub całkowita utrata wzroku, zez, podwójne widzenie, zmętnienie, "zasłona" przed oczami itp.
 5. Konwulsje - Niekontrolowane skurcze mięśni mogą pojawić się, gdy powierzchowne części mózgu są ściskane przez duże wybrzuszenie tętnic.
 6. Upośledzenie funkcji poznawczych - upośledzenie pamięci, zdolność wchłaniania nowych informacji, logicznego myślenia, czytania, liczenia itp.
 7. Zaburzenia psychiczne - częste zmiany nastroju emocjonalnego, drażliwość, nadmierny lęk.
 8. Drętwienie obszarów twarzy, osłabienie mięśni twarzy.

Tętniak aorty mózgu - objawy

Tętniak mózgu czasem dotyka gałęzi aorty - największego naczynia tętniczego w ciele. Wśród objawów tej patologii pacjenci często odnotowują uciskowe i dyskomfortowe odczucia dyskomfortowe w różnych częściach głowy związane ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym. Ponadto często obserwuje się zawroty głowy, spadek pulsu i pocenie się. Czasem pojawia się lekkie uczucie mrowienia w głowie w obszarze urazu.

Tętniak tętnicy mózgowej Sacrum

Postać choroby, w której uformowany defekt przypomina wypełniony krwią worek i powstaje z powodu lokalnego uszkodzenia jednej z warstw naczyniowych, jest najczęstsza. W tym przypadku powstaje wir w krwiobiegu, ruch krwi zwalnia, istnieje zagrożenie zakrzepami krwi. Objawy tętniaka mózgu tego typu nie mogą się objawiać przez długi czas, aż do pęknięcia wypukłości lub zakrzepicy.

Tętniak głównej tętnicy mózgu

Po porażce głównej (podstawnej) tętnicy ból zlokalizowany jest w okolicy potylicznej głowy i szyi. Ponadto tętniak tętnicy mózgowej wywołuje takie objawy jak niedowład obwodowy nerwu twarzowego, jednostronne pogorszenie słuchu, hałas w uchu przypominający oddech wiatru. Ponieważ główna arteria dostarcza krew do móżdżku i mostka wariologicznego, a wtedy z niedostatecznym dopływem krwi do tych oddziałów mogą wystąpić zawroty głowy, zaburzenia słuchu i zaburzenia koordynacji.

Tętniak tętnicy szyjnej mózgu

Charakterystyczne objawy tętniaka mózgu zlokalizowanego na tętnicy szyjnej obejmują takie objawy jak hałas i dzwonienie w uszach, intensywne bóle głowy, zawroty głowy, problemy z percepcją wzrokową. Podczas badania palpacyjnego i badania, jeżeli jest on na powierzchni, zauważalny jest nienormalny pulsujący obrzęk, w obszarze którego występuje niewielka bolesność.

Tętniak naczyń mózgowych - konsekwencje

Długotrwałe występowanie tętniaków mózgu i uciskanie płatów czołowych często prowadzi do atrofii mózgu w tym obszarze. W rezultacie następuje stopniowy wzrost poznawczy, objawiający się zmianami w zachowaniu, cechami osobowości. Tętniak mózgu, objawy działania kompresji tkanek, dzięki którym nie można skorygować pogorszenia wzroku, prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Pęknięcie tętniaków mózgu

Kiedy diagnoza „tętniaka mózgu” stresu emocjonalnego lub fizycznego, wzrostem ciśnienia krwi, złe nawyki mogą szybko wywołać niebezpieczne skutki - szczelinę wypełnioną powstawania naczyń krwionośnych. W wyniku tego dochodzi do krwotoku w tkance mózgowej lub przestrzeni wewnątrzczaszkowej, krew zaczyna wywierać nacisk na tę strefę, co prowadzi do zakłócenia różnych funkcji.

Czasami pęknięcie tętniaka naczyń mózgowych z niewykrytą interwencją chirurgiczną może prowadzić do śmiertelnego wyniku. Rozpoznanie momentu luki może dotyczyć następujących kluczowych cech:

 • nagły silny ból głowy;
 • uczucie mdłości;
 • obfite wymioty;
 • utrata przytomności.

Pęknięcie tętniaków mózgu - konsekwencje

W innych przypadkach pęknięcie tętniaków mózgu może być mniej godne ubolewania, ale po krwotoku do mózgu, osoba często staje się niepełnosprawna. Zdiagnozowana z tym powikłaniem może być:

 • udar krwotoczny;
 • wodogłowie;
 • skurcz naczyń;
 • śpiączka;
 • nieodwracalne uszkodzenie mózgu, itp.

Leczenie tętniaka mózgu

Ważne jest, aby wiedzieć, że współczesna medycyna nie ma skutecznych konserwatywnych metod usuwania tętniaków mózgu. Dlatego przy rozpoznawaniu takiej groźnej choroby lepiej nie ryzykować i nie testować dla siebie ani środków ludowych, ani żadnej innej alternatywnej technologii, często oferowanej nie przez lekarzy, ale przez szarlatanów. Skuteczne leczenie tętniaków mózgu może być wykonane tylko poprzez operację chirurgiczną.

W przypadkach, w których powstawanie naczyń mała, nie powoduje znaczących nieprawidłowości, pacjenci powinni zaczekać, a obserwacja taktykę, która obejmuje regularne wizyty do neurologa lub neurochirurga, kontroli nad wielkością tętniaka, śledzenie jego „zachowanie”. Ponadto wyznacza się metody, które minimalizują ryzyko niebezpiecznych konsekwencji:

 • normalizacja ciśnienia krwi;
 • obniżenie poziomu cholesterolu we krwi;
 • zwiększona elastyczność tętnic;
 • leczenie zakaźnych patologii;
 • odrzucenie złych nawyków;
 • racjonowanie aktywności fizycznej itp.

Tętniak mózgu - operacja

Jeśli zostanie wykryty tętniak naczyń mózgowych, który jest często diagnozowany przez badania rentgenowskie, tomograficzne i angiografię, można uciec przed komplikacjami za pomocą operacji neurochirurgicznej. Leczenie operacyjne w tym przypadku jest bardzo złożone, ma na celu odizolowanie jamy tętniaka i usunięcie go z krążenia mózgowego. Operację usunięcia tętniaka naczyń mózgowych można przeprowadzić jedną z głównych metod:

 • zamknięcie wewnątrznaczyniowe;
 • obcinanie szyjki tętniaka.

Chirurgia wewnątrznaczyniowa tętniaków tętnic mózgowych

Ta metoda jest minimalnie inwazyjna, prowadzona w znieczuleniu ogólnym. Embolizacja wewnątrznaczyniowa tętniaka naczyń mózgowych polega na wprowadzeniu przez jedno z odległych naczyń ssących giętkiego cewnika, stopniowo przechodzącego do miejsca patologicznego pod kontrolą aparatu rentgenowskiego. Ponadto mikrospiral jest wprowadzany do jamy tętniaka z cewnika, powodując zatykanie i śmierć formacji. Zaletą tej techniki jest możliwość dostępu do głęboko osadzonych naczyń, nawet po pęknięciu tętniaka.

Klonowanie tętniaków mózgu

Gdy tętniak naczyń mózgowych nie jest głęboki lub gdy wymagana jest pilna interwencja po krwotoku, przeprowadza się operację otwartą. Technika ta polega na otwarciu czaszki i odizolowaniu formacji od przepływu krwi poprzez założenie specjalnego metalowego klipsa na szyi. W wyniku tego wgłębienie wypukłości naczyniowej stopniowo zmniejsza się wraz z dalszym zastąpieniem jego tkanką łączną.

Operacja wymaga wysokiej jakości sprzętu mikrochirurgicznego, mikroskopu operacyjnego. Jeśli interwencja odbywa się po operacji tętniaka naczyń mózgowych eksplodował kolejny etap obejmuje drenaż utworzona krwiak śródmózgowy i eliminacji krwi w przestrzeni podpajęczynówkowej.

Tętniak mózgu - konsekwencje po zabiegu

Nawet w wyniku udanej operacji chirurgicznej, w której eliminuje się tętniak naczyń mózgowych, konsekwencje po operacji mogą być odległe. Powikłania są związane z reakcją na lek znieczulający, uszkodzenie ścian naczyń krwionośnych, niepełne usunięcie skrzepów krwi itp. W związku z tym pacjenci mogą rozwinąć:

 • pogorszenie dopływu krwi do tkanki mózgowej;
 • zakrzepica;
 • obrzęk mózgu;
 • pojawienie się nowego tętniaka;
 • proces zakaźny;
 • naruszenie mowy, słuchu, wzroku itp.

Niemniej jednak, ryzyko przeprowadzenia operacji jest w większości przypadków uzasadnione. Życie po wycięciu tętniaka naczyń mózgowych, jak również po operacji wewnątrznaczyniowej, ma pewne ograniczenia i zalecenia. Wielu pacjentów potrzebuje długiego okresu rehabilitacji z fizjoterapią, stosowaniem leków, powtarzającymi się operacjami.

Tętniak mózgu: etiologia

Przyczyny wystąpienia tętniaków mózgu nie są w pełni zrozumiałe, jednak lekarze identyfikują najważniejsze czynniki, które przyczyniają się do powstawania patologii:

 • Czynnik dziedziczności implikujący niedobór kolagenu typu III. W tym przypadku tętniak pojawia się w miejscach największej krętości tętnicy lub w miejscu jej rozwidlenia. Zwykle wykrywane są inne nieprawidłowości - niedorozwój tętnicy nerkowej, na przykład koarktacja aorty.
 • Zator bakteryjny, grzybicze lub guza nowotworowego, to znaczy transport krwi przez elementy złośliwego guza, bakteryjne lub grzybowe mikroorganizmy;
 • Hyalinoza ściany naczynia, rodzaj zewnątrzkomórkowej dystrofii białek tkanek;
 • Miażdżyca;
 • Uraz naczyń krwionośnych w przeszłości;

Geneza tętniaka mózgu może być związana z podwyższonym ciśnieniem krwi i nieregularnym przepływem krwi. W niebezpieczeństwie - strefa tętnic, gdzie są podzielone na mniejsze gałęzie. To tutaj wykrywane jest maksymalne ciśnienie przepływu krwi na zmienionej ścianie naczynia, co powoduje tętniak naczyń mózgowych i grozi jego pęknięciem.

Negatywne nawyki, takie jak palenie, alkoholizm, zażywanie narkotyków, zwiększają ryzyko wystąpienia tętniaka. Obecność ciężkich współistniejących chorób, na przykład cukrzycy, miażdżycy tętnic, choroby nadciśnieniowej, zwiększa ryzyko pęknięcia tętniaka.

Pęknięcie tętniaka mózgu: obraz kliniczny

Tętniak mózgu jest bezobjawowy lub, przeciwnie, objawia się częstymi bólami głowy, osłabieniem wzroku i słuchu, paraliżem nerwów twarzy i dłoni. Taka symptomatologia jest spowodowana kompresją różnych obszarów mózgu za pomocą tętniaka.

Zupełnie inny obraz obserwuje się przy zerwaniu, po czym krew wypełnia pulę tętnicy w okolicy tętniaka. Pęknięcie tętniaka mózgu charakteryzuje się poważnymi objawami:

 • Nagły, nagły ból głowy połączony z dezorientacją lub utratą przytomności. Pacjenci często porównują ten ból z niespodziewanym i ciężkim uderzeniem w głowę;
 • Tachypnea, czyli zwiększone oddychanie do 20 rytmów oddechowych na minutę;
 • Pojawienie się częstoskurczu (zwiększenie częstości uderzeń serca do 80 lub więcej na minutę), które następnie ustępuje miejsca bradykardii (mniej niż 60 uderzeń na minutę);
 • W 10-20% przypadków pojawiają się uogólnione napady padaczkowe.

Niestety, takie warunki kończą się poważnymi nieodwracalnymi zmianami w mózgu lub śmiercią pacjenta. Wysoka śmiertelność jest obserwowana nawet w przypadku terminowej hospitalizacji pacjenta.

Pęknięcie tętniaków mózgu: konsekwencje

Objawy i konsekwencje tętniaka mózgu wynikają z lokalizacji krwotoku. Gdy podpajęczynówkowego (krwi wlewa się na oponach przestrzeni) występuje zator, w jaki sposób usunąć alkohol (płynu mózgu), który jest obarczona obturacyjnej wodogłowie (obrzęk mózgu) oraz przemieszczenie (zmiana położenia struktur mózgu).

W przypadku krwotoku śródmózgowego tworzy się krwiak, gdy tkanka nerwowa zostaje zaimpregnowana krwią. Produkty rozpadu krwi wpływają na tkankę mózgową, powodując martwicę tego ostatniego.

Konsekwencją pęknięcia tętniaka jest również skurcz naczyń, czyli ostre zwężenie światła naczyń obwodowych, co powoduje niedobór dostarczania komórek do tlenu. Występuje niedokrwienie lub wtórne udar niedokrwienny.

Najniebezpieczniejszy jest zrzut krwi do komór mózgu, której konsekwencją jest śpiączka lub natychmiastowa śmierć.

W przypadku tętniaka mózgu typowe są te same konsekwencje po zerwaniu, jak w udarze niedokrwiennym lub krwotocznym. Obszary mózgu, które przeszły krwotok, przestają działać, dochodzi do nieodwracalnych zmian w tkankach. To z kolei wpływa na funkcjonowanie dowolnych systemów ludzkiego ciała. Kiedy dochodzi do pęknięcia, nekroza tkanek, a tym samym nawet rehabilitacja pacjenta nie jest w stanie przywrócić mu dawnego życia.

Pęknięcie tętniaka, oprócz wysokiego ryzyka zgonu, jest obarczone rozwojem następujących powikłań:

 • Kropla mózgu spowodowana naruszeniem wycofania płynu mózgowo-rdzeniowego;
 • Niedokrwienie tkanki mózgowej, charakteryzujące się śmiercią;
 • Wielokrotne pęknięcie, które znacznie zwiększa ryzyko śmierci pacjenta;
 • Skurcz naczyń.

Wśród najczęstszych konsekwencji pęknięcia tętniaków wewnątrzczaszkowych, są również:

 • Łamanie koordynacji, paraliż;
 • Trudności w połykaniu, które są przyczyną chorób przewodu żołądkowo-jelitowego lub ciężkiego zapalenia płuc;
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i zaburzenia psychiczne, behawioralne;
 • Nieskoordynowane funkcje wzrokowe i ruchowe (na przykład osoba widzi szklankę, ale nie może jej wziąć w rękę, ponieważ percepcja wzrokowa jest zniekształcona).
 • Padaczka.

Pęknięcie tętniaka mózgu: rozpoznanie

Konieczne jest rozróżnienie procedur diagnostycznych mających na celu identyfikację tętniaków mózgu i diagnozowanie pęknięcia tętniaka. Drugi objawia się ostrymi objawami bólu, szybkim oddechem, tachykardią, naprzemienną bradykardią.

Wykrycie tego samego tętniaka mózgu jest trudne, ponieważ symptomatologia jest niezwykła tylko dla tej patologii lub jest zupełnie nieobecna.

Najbardziej wiarygodne i dokładne dane na temat rozpoznania tętniaka i jego pęknięcia zapewnia komputerowe i rezonans magnetyczny. Metoda MRI zapewnia najlepszą wizualizację, pozostając całkowicie bezpiecznym. Jednak przeciwwskazaniem do jego stosowania jest obecność rozruszników serca i innych implantów w ciele pacjenta.

Dzięki CT i MRI możliwe jest uzyskanie informacji o obecności tętniaka, jego wielkości i umiejscowieniu, sile nacisku na sąsiadujące tkanki itp.

Pęknięcie tętniaka mózgu: leczenie

Leczenie pęknięcia tętniaka mózgu jest zawsze operacją, a tutaj oznacza się jedną z metod chirurgicznych.

 1. Operacja z trepanacją czaszki

Jest to niezwykle złożona interwencja chirurgiczna obejmująca technikę mikrochirurgiczną i jednoczesne obcinanie szyi tętniaka. Zadaniem zabiegu jest wyłączenie tętniaka ze strumienia krwi przy jednoczesnym zachowaniu podatności nosiciela i otaczającego naczynia. Ponadto, podczas operacji z przestrzeni podpajęczynówkowej, skrzepy krwi są usuwane.

Nie oznacza to otwarcia czaszki, ale jest przeprowadzane przez nakłucie w tętnicy udowej. Celem zabiegu jest również wyłączenie tętniaka z krążenia, ale zamknięcie światła w naczyniu powstałym w wyniku pęknięcia tętniaka.

Tak więc, celem obu rodzajów interwencji chirurgicznej jest wyeliminowanie skutków pęknięcia, zachodzenia na siebie światła utworzonego w naczyniu i wykluczenia krążenia naczynia, aby zapobiec jego dalszemu uszkodzeniu.

Dzięki korzystnemu wynikowi operacji tętniaka naczyń mózgowych pacjent otrzyma kurs neurorehabilitacji. Kolejnym zadaniem lekarzy jest zapobieganie powtarzającemu się rozwojowi tętniaka i jego zerwaniu. W tym celu podejmowane są próby eliminacji czynników powstawania tętniaków, które uzyskuje się poprzez zażywanie leków, zmianę stylu życia pacjenta. Z reguły przepisuje się leki zapobiegające skurczom naczyń, które obniżają ciśnienie krwi. Ponieważ wynikiem pęknięcia tętniaka są również bóle głowy, nudności, dezorientacja, przepisane leki, które eliminują te objawy.

Jeśli mówimy o pierwszej pomocy w przypadku podejrzenia o pęknięcie tętniaka mózgu, ważne jest, aby nie dopuścić do obrzęku mózgu i zmniejszenia stopnia krwotoku. W tym celu ofiara zostaje złożona, dając głowie podniesioną pozycję. Zapewni to naturalny odpływ krwi. Dopuszcza się stosowanie zimna na głowę, ponieważ spowalnia to przepływ krwi, sprzyja krzepnięciu krwi.

W każdym razie należy zauważyć, że im wcześniej rozpocznie się rehabilitacja, tym bardziej prawdopodobne jest, że ofiara osiągnie lepsze życie po pęknięciu tętniaka mózgu.

Przyczyny

Na przykład osoby z wrodzoną policystyczną chorobą nerek i malformacjami tętniczymi są bardziej narażone na dolegliwości. Inne przyczyny obejmują:

 • Palenie tytoniu;
 • Dziedziczność;
 • Wysokie ciśnienie krwi;
 • Nadwaga;
 • Niedostateczne odżywianie (nadmierne spożycie soli, brak owoców i warzyw);
 • Brak aktywności fizycznej;
 • Wysokie spożycie kofeiny;
 • Nadmierne spożycie alkoholu;
 • Wiek powyżej 40 lat;
 • Seks - kobiety częściej rozwijają tętniaki mózgu niż mężczyźni. Może to być spowodowane obniżeniem poziomu hormonu estrogenu po menopauzie. Estrogen pomaga utrzymać elastyczność naczyń krwionośnych;
 • Istniejące osłabienie naczyń krwionośnych;
 • Ciężkie uszkodzenie czaszkowo-mózgowe;
 • Nadużywanie kokainy;
 • Autosomalna dominująca policystyczna choroba nerek jest chorobą genetyczną, która powoduje rozwój wielu cyst na nerkach;
 • Zaburzenia tkanki łącznej - zespół Ehlersa-Danlosa lub zespół Marfana;
 • Koarktacja aorty jest wrodzoną wadą serca.

Elena Malysheva o pęknięciu tętniaka

Jaka jest różnica

Tętniak jest wybrzuszeniem ściany tętnicy. Wraz ze wzrostem wzrostu, wybrzuszenie staje się cieńsze i słabsze, a wysokie ciśnienie wewnątrz może prowadzić do pęknięcia. Tętniaki zwykle rozwijają się na dużych naczyniach krwionośnych, w miejscach gdzie rozgałęziają się. Około 80% tętniaków utworzona w przedniej mózgu, a 20% - w tylnej. Tętniaki to:

 • Worek w kształcie (Workowaty) - najczęściej typu, nazywany także „jagody”, takie tętniaka po jednej stronie zgrubienia z tętnicą i odrębną przesmyk, na podstawie objawów tej postaci tętniaka jest zazwyczaj nieobecny;
 • Wrzeciono w kształcie - tętniak wystaje we wszystkich kierunkach i nie ma wyraźnego przesmyku;
 • Gigant - sacular lub wrzecionowate o średnicy powyżej 2,5 cm, mają szeroki przesmyk i mogą wpływać na więcej niż jedną tętnicę, objawy są wyraźne;
 • Traumatyczne - spowodowane przez zamknięty uraz czaszkowo-mózgowy, powoduje ciężkie objawy, w tym ból głowy i ogólne złe samopoczucie.

Nadmiar krwi w przestrzeni podpajęczynówkowej zwiększa nacisk na mózg. A obszar mózgu, który poprzednio otrzymywał wzbogaconą tlenem krew z zajętej tętnicy, jest teraz pozbawiony tego, co prowadzi do udaru lub powoduje objawy tachykardii.

Komplikacje

 • Skurcz naczyń - powikłanie, które występuje po 5-10 dniach po zerwaniu. Stan ten powoduje takie objawy jak skurcz i zwężenie ścian naczyń krwionośnych, zmniejsza się przepływ krwi do obszaru mózgu, co powoduje wtórne udary;
 • Co więcej, przerwany przepływ krwi może spowodować jeszcze więcej uszkodzeń mózgu i spowodować udar niedokrwienny;
 • Innym poważnym powikłaniem krwotoku podpajęczynówkowego jest wodogłowie - nadmierne gromadzenie się płynu mózgowo-rdzeniowego w czaszce rozszerza komory, które zaczynają naciskać na tkankę mózgową;
 • Krwotok w mózgu może powodować powstawanie krwiak, usunięcie którego wykonuje się tylko chirurgicznie.

Inne powikłania obejmują:

 • Choroba zakrzepowo-zatorowa - ostra blokada naczyń krwionośnych;
 • Angina pectoris;
 • Silny ból głowy;
 • Stratification aorty (pojawia się w wypukłej części tętnicy, gdy krew przesącza się przez małe pęknięcie w wewnętrznej ścianie, co powoduje jej rozwarstwienie i rozwarstwienie).

Konsekwencje

Konsekwencje dla pacjenta z pękniętym tętniakiem mózgu zależą od ciężkości i lokalizacji, wieku pacjenta, jego ogólnego i neurologicznego stanu zdrowia. Większość pacjentów (około 50%) z pękniętym tętniakiem mózgu umiera z początkowego krwawienia. Kolejne 20% umiera z powodu komplikacji i wtórnego udaru mózgu. Niektórzy pacjenci odzyskują prawie całkowicie bez uszkodzenia układu nerwowego.

Jakie działania podjąć

Interwencja chirurgiczna

Wybór optymalnego leczenia operacyjnego pękniętego tętniaka mózgu wiąże się wiele czynników, takich jak objawy, rozmiar (tętniaki mniej niż 3 mm nie jest konieczna do eksploatacji), lokalizację i rodzaj tętniaka (workowaty tętniak rzadko pękania), a także stanu zdrowia pacjenta i jego historię medyczną.

Istnieją 2 główne opcje leczenia pacjentów wymagających chirurgicznego usunięcia tętniaka:

 • Przycinanie;
 • Terapia wewnątrznaczyniowa.

Clipping

Czas trwania - 3-4 godziny, w znieczuleniu ogólnym dotchawicznym.

Operacja wykonywana jest przez neurochirurga, który wykonuje trepanację czaszki, przydziela naczynie (lub zestaw tętnic i naczyń) z tętniakiem i umieszcza zacisk na jego cieśninie. Zaciski (zaciski) są wykonane z tytanu i umieszczone na tętniaku. Zapobiega to przepływowi krwi do obszaru tętniaka. Przepływ krwi przez tętnice zostaje przywrócony, a tętniak wyłączony. Większość pacjentów spędza 2-3 noce w szpitalu, a następnie wraca do domu, rehabilitacja trwa od 1 do 2 miesięcy (z umiarkowanym ograniczeniem aktywności).

Obecnie neurochirurdzy mogą wykonywać mini-kraniotomię lub nacięcie tuż nad brwiami w celu wycięcia. Niewielkie nacięcie powyżej brwi wykonuje się w kościach nad okiem, przez co zacisk umieszcza się na tętniaku. Tacy pacjenci zwykle spędzają w szpitalu nie więcej niż 1-2 dni, a następnie wracają do domu. Są praktycznie nieograniczone w działaniu. Mini-kraniotomia jest zabiegiem inwazyjnym i trwa dłużej niż interwencja wewnątrznaczyniowa.

Ta operacja jest pokazana na wideo

Interwencja wewnątrznaczyniowa

Czas trwania: 1,5-3 godzin, w znieczuleniu ogólnym dotchawicznym.

Operację wewnątrznaczyniową wykonuje chirurg neurologiczno-interwencyjny. Rokowanie u pacjentów z pękniętym tętniakiem po operacji wewnątrznaczyniowej jest lepsze niż po wycięciu. Zabieg wykonuje się przy użyciu angiografii. Cewnik wprowadza się do naczynia przez tętnicę udową, na końcu cewnika umieszcza się specjalny balon (zwykle mikrodrutę lub mikrosferę platynową). Spirala jest przeprowadzana do miejsca, w którym zlokalizowany jest tętniak, tworząc sztuczny zakrzep, który zapobiega przepływowi krwi i odwraca tętniaka z przepływu krwi. Większość pacjentów spędza jedną noc w szpitalu, a po 1-2 tygodniach powraca do normalnej aktywności.

Dodatkowe urządzenia, takie jak stent, mogą być potrzebne, aby pomóc w ustanowieniu i przechowywaniu spirali / cewek w miejscu tętniaka. Stent umieszcza się w naczyniu sąsiadującym z tętniakiem, aby zapewnić wsparcie cewce, która utrzymuje worek tętniaka i zapobiega przepływowi krwi.

Obecnie, jako nowa technologia, chirurdzy stosują urządzenia embolizujące. Są podobne do stentów, ponieważ są umieszczone w głównym naczyniu przylegającym do tętniaka. Urządzenia te odwracają przepływ krwi od tętniaka i zapewniają szybkie gojenie ściany naczynia. Z biegiem czasu tętniak znika.

Wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych

Ta metoda jest rzadko używana. Polega ona na owinięciu uszkodzonego naczynia tętniakiem specjalną siatką, która powoduje powstanie sztucznego zakrzepu (torebki) w miejscu tętniaka.

Powikłania po operacji

Chirurgia wewnątrznaczyniowa ma mniejsze ryzyko powikłań niż obcinanie w krótkim okresie. Jednak przy interwencji wewnątrznaczyniowej istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że pacjent zostanie poddany powtórnej identycznej operacji, aby zmniejszyć ryzyko pęknięcia tętniaka. Około 1 na 5 pacjentów wymaga dalszego leczenia.

Czas potrzebny na całkowite wyleczenie po interwencji wewnątrznaczyniowej jest mniejszy. Wielu pacjentów wraca do zdrowia w ciągu kilku tygodni, podczas gdy powrót do zdrowia po obcinaniu może trwać 1-2 miesiące.

Chirurgia wewnątrznaczyniowa wykonuje następujące czynności ryzyko i powikłania (oprócz zwykłego ryzyka po operacji):

 • Krwawienie wokół przeszczepu;
 • Krwawienie przed lub po zabiegu;
 • Blokada stentu;
 • Uszkodzenie nerwu podczas operacji;
 • Niewydolność nerek;
 • Zmniejszenie dopływu krwi do nóg, nerek lub innych narządów;
 • Zaburzenia erekcji;
 • Wsuwanie się stentu.

Do komplikacji po przycięciu możliwe jest odsyłanie:

 • Problemy z oddychaniem;
 • Reakcja na leki;
 • Obrzęk mózgu;
 • Infekcja w mózgu lub obszarze wokół mózgu;
 • Udar.

Prognoza

Po skutecznym operowaniu krwawiącego / pękniętego tętniaka praktycznie wyklucza się możliwość powtarzającego się krwawienia. Rokowanie zależy również od tego, czy doszło do uszkodzenia mózgu w wyniku krwawienia przed, w trakcie lub po operacji.

Metody niechirurgiczne

Terapia lekami

Leki łagodzą objawy, mogą być stosowane jako pierwsza linia leczenia niewypłakanego tętniaka i aby zapobiec jego zerwaniu:

 • Blokery kanału wapniowego - zapobiegają skurczom mózgu i naczyń krwionośnych - Amlodypina Sandoz (pokazane z nadciśnieniem tętniczym, w celu wzmocnienia naczyń krwionośnych, cena 10 mg 30 tabletek 255 rubli), Zanidip-Recaordati (pokazano z nadciśnieniem tętniczym i wzmocnieniem naczyń, cena tabletek 10 mg 28 szt. 296 rubli);
 • Środki przeciwbólowe - Nurofen (ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, cena tabletek 200 mg 8 jednostek 106 rubli); Flamax-Forte (z ostrym zespołem bólowym cena wynosi 100 mg 20 szt. 132 rubli);
 • Leki przeciwwymiotne - Zofran (w celu wyeliminowania pooperacyjnych nudności / wymiotów cena 4 mg 10 sztuk 2597 rubli); Latrane (przeciw nudnościom i wymiotom, cena 4 mg 10 szt. 318 rubli);
 • Leki, które stabilizują ciśnienie krwi - Lorista (lek przeciwnadciśnieniowy, cena 100 mg 30 szt. 325 rubli); Corinfar Retard (lek przeciwnadciśnieniowy, zmniejsza ciśnienie na ściankach naczyń krwionośnych, cena 20 mg 30 sztuk 114 rubli);
 • Leki przeciwdrgawkowe - Seduxen (środek uspokajający, przeciwdrgawkowy, cena 20 mg 20 sztuk 15-60 rubli); Sibazon (uspokajający lek psychotropowy, cena 5 mg 20 sztuk 58 rubli).

Rehabilitacja

Potrzeba powtórnego obcinania wynosi 35% w ciągu pierwszych 14 dni po pierwszym krwawieniu. Dlatego neurochirurdzy wolą wykonywać otwartą interwencję chirurgiczną lub wewnątrznaczyniową natychmiast po rozpoznaniu tętniaka w celu zmniejszenia ryzyka.

Proces odzyskiwania (szczególnie po strzyżeniu) jest długotrwały i może zająć kilka miesięcy lub lat, aby całkowicie przywrócić wszystkie funkcje mózgu.

Nacięcia goją się w ciągu 6 tygodni. Po operacji pacjent otrzymuje jasny zestaw instrukcji i zaleceń. Po interwencji wewnątrznaczyniowej można podać pacjentowi preparaty rozrzedzające krew, takie jak aspiryna i inne leki w celu złagodzenia objawów bólu (leki przeciwbólowe wskazane są przez 1-3 tygodnie). Powrót do pełnej aktywności po wycięciu tętniaka lub interwencji wewnątrznaczyniowej zależy od stanu pacjenta przed leczeniem i bezpośrednio po nim. Program fizykoterapii jest przeznaczony dla każdego indywidualnego pacjenta. Umiarkowana aktywność po wypisaniu jest mile widziana.

Zapobieganie

Oprócz rzucenia palenia, zmiana następujących czynników poprzez zdrowy styl życia zmniejsza nawrót tętniaka:

 • Nadciśnienie jest regulowane przez dietę (eliminacja tłustych, smażonych, pikantnych potraw), ćwiczenia fizyczne i leki, które zmniejszają wysokie ciśnienie krwi i ciśnienie / ciśnienie na ściankach naczyń krwionośnych;
 • Niewłaściwe odżywianie z niedoborem bilansu energetycznego jest czynnikiem ryzyka rozwoju chorób serca i może prowadzić do otyłości. Stosując zrównoważoną dietę, pacjent może obniżyć poziom cholesterolu i zmniejszyć ryzyko rozwoju miażdżycy;
 • Brak ćwiczeń fizycznych - aktywność i sport pomagają zmniejszyć presję;
 • Nadwaga i otyłość - oba czynniki zmuszają serce do pompowania większej ilości krwi, co zwiększa ciśnienie. Nadmiar tkanki tłuszczowej może zwiększać się lub powodować ogniska zapalne w organizmie. Wskaźnik masy ciała pacjenta z tętniakiem nie powinien być wyższy niż 25.

Grupa ryzyka

Tętniaki tętniczo-żylne lub malformacje naczyniowe są częściej wrodzone, dlatego już w wieku 20-30 lat mogą ulec zerwaniu.

Ale ten typ patologii jest rzadki, poza tym prawie zawsze naruszenie integralności murów edukacji jest częściowe. W rezultacie pacjent doznaje nawet kilkanaście mikropęknięć tętniaka w ciągu swojego życia.

Bardziej niebezpieczne są konsekwencje krwotoku z formacji naczyniowej do tętnic, które w większości przypadków obserwuje się u osób po 50. roku życia, głównie u kobiet.

W przypadku ciężkich współistniejących chorób (np. Cukrzyca, nadciśnienie) tętniak naczyń mózgowych może wystąpić w każdym wieku.

Ściśnięcie tkanek wewnątrzczaszkowych

Przejawy choroby w dużej mierze zależą od wielkości wybrzuszenia i jego lokalizacji. Duże tętniaki ściskają tkankę mózgową, co prowadzi do niewydolności krążenia. Pacjent może odczuwać skurcze naczyń prowadzące do regularnego bólu głowy aż do migreny.

Niektórzy zaczynają zauważać oznaki dysfunkcji kończyn górnych, częściowy paraliż, zmniejszenie wrażliwości twarzy, zmniejszenie słuchu, zaburzenia widzenia. Wszystkie te objawy są spowodowane kompresją pni nerwowych.

Jeśli tętniak istnieje przez długi czas, mogą pojawić się oznaki zaniku nerwów. Napady padaczkowe są również powszechne, szczególnie w dzieciństwie. W wrodzonych tętniakach tętniczo-żylnych u dzieci rozwijających się z obrzękiem mózgu stwierdza się niewydolność serca, poważne uszkodzenia dużych naczyń.

Pęknięcie w wyniku tętniaka mózgu

Patologiczne formowanie się naczyń mózgowych może nie przypominać sobie końca życia, ale najczęściej zwiększa się rozmiar i wybuchy. W momencie pęknięcia krew wpływa do obszaru naczynia tętniczego, na którym znajdował się tętniak.

Krwotok podpajęczynówkowy (krew do przestrzeni powłoki mózgu) często powoduje ostre okluzji dróg odprowadzanie płynu mózgowo-rdzeniowego, w wyniku wodogłowie niż rozwijanie okluzyjnym i struktury dyslokacji (offset) w mózgu.

Po krwotoku śródmózgowym krew przenika do tkanki nerwowej z utworzeniem krwiaka. Z powodu rozpadu krwi, komórki mózgowe reagują patologicznie na produkty jego rozkładu, dzięki czemu stan zapalny i nekrotyczna tkanka gwałtownie wzrastają.

Innym możliwym powikłaniem jest gwałtowne skurczenie się naczyń obwodowych (skurcz naczyń), przeciwko któremu pogarsza się dopływ krwi do mózgu. Prowadzi to do niedokrwienia tkanek i, w ciężkich przypadkach, do wtórnego udaru niedokrwiennego. Najniebezpieczniejszy jest krwotok do komór mózgu, który w większości przypadków prowadzi do natychmiastowej śmierci lub śpiączki.

Główne objawy i powikłania rozerwania tętniaka są podobne do tych w udarze krwotocznym. Po krwotoku, dotknięte obszary mózgu przestają działać z powodu nieodwracalnych uszkodzeń, więc nawet jeśli pacjentowi udało się przeżyć, niektóre narządy i części ciała nie działają dla niego.

Inne możliwe konsekwencje tętniaka naczyń mózgowych

Pęknięcie tętniaków mózgu, oprócz bardzo prawdopodobnego zgonu, może mieć następujące powikłania:

 • Powtarzane pęknięcie przez krótki okres czasu, kończące się śmiercionośne.
 • Skurcz naczyń krwionośnych.
 • Ostre niedokrwienie mózgu (śmierć tkanki).
 • Obrzęk i obrzęk mózgu z naruszeniem wycofania płynu mózgowo-rdzeniowego.

Każdy z tych warunków nie obejmuje pacjenta bezobjawowo. Niepowodzenia w pracy narządów i układów są spowodowane uszkodzeniem tkanki nerwowej, a ich nasilenie może obejmować od mniejszego do całkowitego porażenia.

Najczęstsze konsekwencje krwawienia podpajęczynówkowego:

Bolesne wrażenia

Często tętniak naczyń mózgowych po przerwie prowadzi do regularnych napadów bólu głowy, które nie są zatrzymywane przez zwykłe środki przeciwbólowe.

Paresis, paraliż

Praktycznie każda osoba, która doznała krwotoku mózgowego, są pewne odchylenia w pracy kończyn. Jedna strona ciała (niedowład połowiczy) jest często sparaliżowana.

Zaburzenia mowy

Klęska lewej półkuli mózgu powoduje trudności w czytaniu, pisaniu, odtwarzaniu słów, a także w postrzeganiu mowy obcej.

Naruszenia aktów naturalnych - połykanie, defekacja, oddawanie moczu.

Wielu pacjentów doświadcza nietrzymania moczu i kału, trudności z samo-oddawanie moczu, zatrzymanie stolca. Ponadto, wiele osób jest zaniepokojonych fizjologicznym połknięciem, w wyniku którego cząsteczki pokarmu dostają się do układu oddechowego z poważnymi konsekwencjami (od zapalenia płuc do dławienia).

Zaburzenia psychiczne

W zależności od obszaru uszkodzenia mózgu, osoba może całkowicie zmienić cechy behawioralne: stać się agresywnym lub wręcz melancholijnym, cierpieć na depresję lub napady złości. Często pacjent nie może się samoorganizować, emocjonalnie niestabilny, potrafi płakać i śmiać się bez wyraźnego powodu i zachowuje się nieodpowiednio.

Błędy poznawcze

Pamięć, myślenie i postrzeganie po pęknięcia tętniaka cierpią również: jasność myśli jest uszkodzony, czasami wypadają całych bloków informacji i wspomnień, utraciła zdolność do uczenia się, analizować sytuację postrzegają otaczającą rzeczywistość.

Padaczka

Po krwotoku, część pacjentów doświadcza napadów padaczkowych do końca życia z różnym czasem trwania.

Prognozy dotyczące powrotu do zdrowia

Po pęknięciu tętniaka naczyń mózgu prognozy dla ochrony życia i odzyskiwania zależy od zmiany i jej wielkości, wieku pacjenta i obecności chorób współistniejących.

Fakt powtarzających się krwawień i szybkość opieki medycznej dla osoby również ma wartość. Większość lekarzy zgadza się, że najważniejszą zasadą sukcesu jest wczesna diagnoza i właściwe leczenie następstw tętniaka.

W przypadku wystąpienia dowolnego z czynników ryzyka, ważne jest, aby przejść badania lekarskie w celu wykrycia tętniaka niewybuchowego, ponieważ zabiegi chirurgiczne i leczenie przywracające najczęściej pomaga pacjentowi w pełni zrehabilitować się.

Zasadniczo rokowanie po zerwaniu tętniaka jest niekorzystne. W przypadku krwotoku podpajęczynówkowego, aż do 15% pacjentów umiera przed hospitalizacją, do 50% umiera w pierwszych dniach po przerwie.

U 30-40% osób z krwotokiem podpajęczynówkowym rozwijają się krwiaki mózgu. Aż do jednej czwartej przypadków pęknięcia tętniaka prowadzi do przenikania krwi do układu komorowego z wyjątkowo niekorzystnym rokowaniem. Spośród osób, które przeżyły rok, tylko 25% może samodzielnie służyć.

Zapobieganie i konsekwencje tętniaków mózgu

Nie opracowano szczególnych środków zapobiegawczych. Jeśli zostanie wykryty tętniak, powinieneś całkowicie zrezygnować ze złych nawyków, zmniejszyć ciśnienie krwi, monitorować masę ciała i prawidłowo jeść. Najczęściej pacjenci są zachęcani, aby ocenić narkotyków w celu rozrzedzenia krwi i wzmocnienie ściany naczyniowej, ale radykalnie rozwiązać ten problem i uniknąć ryzyka pęknięcia tętniaka będzie tylko chirurgii.