Oponiak

Miażdżyca

Oponiak - guz mózgu, który jest utworzony z komórek szpiku pajęczynówki przypomina węzła zaokrąglone lub podkowy, często przylutowane do opony twardej.

Diagnostykę i leczenie nowotworów złośliwych i łagodnych można przeprowadzić w szpitalu w Jusupowie, wyposażonym w innowacyjny sprzęt. Rozpoznanie oponiaka wykonuje się za pomocą MRI z kontrastem, PET, angiografią pomocniczej metody badawczej. Stosuje się również tomografię komputerową z kontrastem, większość oponiaków wykrywa się za pomocą CT. Terminowe badanie może uratować ci zdrowie i życie.

Przyczyny rozwoju guza mózgu

Rdzeń kręgowy lub skorupa pajęczynówki przechodzi nad bruzdami mózgu. Pod osłoną pajęczynową znajduje się miękka błona, która przylega do mózgu i wchodzi do wszystkich bruzd substancji mózgowej, wszystko to jest przesiąknięte naczyniami krwionośnymi, które zasilają mózg. Pomiędzy tymi skorupami znajduje się przestrzeń podpajęczynówkowa, która wraz z kopertami gładko przechodzi do rdzenia kręgowego. Często komórki skorupy pajęczynówki stają się podstawą do rozwoju guza mózgu. guzy mózgu, powstają z tkanki mózgowej, komórki nerwowe osłonki mielinowej, komórki pajęczynówki często rozwija się w wyniku przerzuty nowotworów innych narządów i tkanek.

Dokładne przyczyny rozwoju guzów mózgu nie są znane. Istnieją pewne czynniki, które wpływają na rozwój guzów mózgu:

 • napromienianie;
 • dziedziczna predyspozycja. Jeśli w rodzinie wystąpiły guzy mózgu, wzrasta ryzyko rozwoju nowotworów u krewnych. Niektóre choroby mogą wpływać na rozwój nowotworów mózgu: neurofibromatoza, zespół Turko, zespół Gorlina i inne zaburzenia;
 • wpływ takich negatywnych czynników jak: substancje chemiczne i toksyczne, trauma, wpływ telefonu komórkowego, inne czynniki.

Co to jest oponiak mózgu

W większości przypadków oponiak znajduje się w kapsułce. nowotworów mózgu, oponiak, nie charakteryzuje się tworzeniem cyst, mogą być małe, zaledwie kilka milimetrów, lub osiągnięcia dużych rozmiarach - więcej niż 15 centymetrów. W większości przypadków oponiak jest łagodną formacją i występują również złośliwe formy nowotworów. Jeśli oponiak rośnie w kierunku mózgu, powstaje węzeł, który ostatecznie zaczyna wyciskać substancję mózgową. Jeśli nowotwór rośnie w kierunku kości czaszki, z czasem wyrasta między komórkami kości i powoduje zgrubienie i deformację kości. Guz może narastać jednocześnie w kierunku kości i mózgu, następnie powstają węzły i deformacje kości czaszki.

Oponiak: Objawy

Oponiak jest guzem, który nie może wykazywać oznak swojego istnienia przez wiele lat. Kiedy guz zaczyna rosnąć, pojawiają się pierwsze objawy, które objawiają się w postaci ogniskowych i mózgowych objawów.

Objawy ogniskowe manifestują się w zależności od uszkodzenia określonego obszaru mózgu, gdy dochodzi do ściskania lub niszczenia tkanki mózgowej w miejscu. Objawy zmian ogniskowych manifestują się jako:

 • osłabienie wzroku, słuchu, mowy;
 • zmniejszenie lub utrata bólu, dotyk, wrażliwość termiczna;
 • częściowa lub całkowita utrata pamięci;
 • zmiana charakteru, osobowość pacjenta;
 • zaburzenia endokrynologiczne;
 • halucynacje;
 • częściowy lub całkowity paraliż kończyn.

W wyniku naruszenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego, w hemodynamice pojawiają się objawy mózgowe:

 • silny ból głowy;
 • zawroty głowy;
 • nudności i wymioty;
 • zmniejszony apetyt.

Po obniżeniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego objawy ustępują, pacjent czuje się dobrze. Oponiak częściej występuje u kobiet, najczęściej występuje między 40 a 65 rokiem życia.

Diagnoza: rodzaje nowotworów

Rozpoznanie oponiaka wykonuje się za pomocą MRI z kontrastem, PET, angiografią pomocniczej metody badawczej. Stosuje się również tomografię komputerową z kontrastem, większość oponiaków wykrywa się za pomocą CT.

Istnieje 11 rodzajów łagodnych oponiaków:

 • oponiaki meningotelialne - 60%;
 • przejściowe oponiaki - 25%;
 • zwłóknienia włókniste - 12%;
 • rzadkie gatunki oponiaków - 3%.

Guz mózgu może znajdować się w różnych częściach mózgu:

 • guz konwekcyjny - 40%;
 • parasaggital - 30%;
 • podstawowe umiejscowienie guza - 30%.

Oponiak mózgu płata czołowego

Oponiak w okolicy czołowej powstaje bardzo często, w większości przypadków długi czas nie przeszkadza pacjentowi. Jeśli oponiak znajduje się w prawym płacie czołowym, objawy pojawią się po przeciwnej stronie ciała.

Przyczyny oponiaka powierzchni czołowej różne: pourazowe uszkodzenie mózgu, chorób zapalnych błon mózgowych, predyspozycje genetyczne, dietę o wysokiej zawartości azotanów, nerwiakowłókniakowatość lub z innych powodów. Za dowiedzioną przyczynę rozwoju nowotworu uważa się ekspozycję na promieniowanie, wszystkie inne przyczyny są związane z czynnikami ryzyka.

Oponiak w okolicy czołowej może powodować zaburzenia widzenia, bóle głowy, niedowład nerwu twarzowego twarzy, muskulaturę dłoni, ospałość i inne objawy.

Oponiak: czym jest oponiak anaplastyczny

Oponiak anaplastyczny jest guzem mózgu o złośliwości stopnia 3, w ciągu trzech lat po leczeniu, wszyscy pacjenci mają nawrót guza.

Oponiak z parasaggitalu

Oponiakowatość parasaggitalu znajduje się w części potylicznej, ciemieniowej lub czołowej wzdłuż podłużnej linii środkowej. Często temu guzowi towarzyszy patologiczny wzrost zawartości kości w tkance kostnej. Meningiomas parasaggital, rosnący w przedniej części głowy, powoduje:

 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe;
 • rozwój zastoinowych krążków nerwu wzrokowego na dnie oka;
 • silne nudności i wymioty, ból głowy;
 • napady padaczkowe.

Parasaggital oponiaka okolicy ciemieniowej głowy charakteryzuje się zaburzeniem wrażliwości i napadów padaczkowych. Oponiak w okolicy potylicznej charakteryzuje się zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, zaburzającymi halucynacje.

Nietypowy oponiak mózgu

Nietypowy oponiak mózgu to nowotwór złośliwości stopnia 2. Nawrót nowotworu występuje u 30% pacjentów w ciągu 10 lat po leczeniu.

Meningioma falx

Guz wyrastający z dużego sierpowatego procesu mózgu nazywany jest oponiakiem. Z biegiem czasu guz wyrasta w strzałkową zatokę żylną, dochodzi do naruszenia krążenia żylnego, nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Wzrost guza powoduje następujące negatywne objawy: napady padaczkowe, upośledzenie wrażliwości i aktywność motoryczną nóg, zaburzenia miednicy.

Leczenie oponiaka mózgu

Oponiak bardzo często powoduje rozwój obrzęku otaczających tkanek, co wpływa na występowanie różnych objawów negatywnych. Aby usunąć obrzęk przepisać leki steroidowe. Leczenie oponiaka zależy od wielkości guza, jego umiejscowienia, stanu zdrowia i wieku pacjenta.

Usunięcie oponiaka mózgu

Usunięcie oponiaka nie zawsze odbywa się. Najczęściej obserwuje się łagodny nowotwór. Interwencja chirurgiczna jest wymagana, jeśli oponiak jest złośliwy i powiększa się. Są sytuacje, w których usunięcie guza jest niemożliwe, jest małe i nie stanowi zagrożenia - guz jest monitorowany w sposób ciągły, pacjent okresowo przechodzi MRI, a lekarz wykonuje badania. W niektórych przypadkach możliwe jest leczenie radiochirurgiczne.

Oponiak mózgu: leczenie bez operacji

Leczenie bez operacji polega na przyjmowaniu pewnych leków, które łagodzą stan i usuwają obrzęk otaczających tkanek. Niewielki guz zlokalizowany w trudno dostępnym miejscu jest leczony metodami stereotaktycznymi. Radioterapia nie jest stosowana w przypadku guzów o dużych rozmiarach - w tym przypadku jest nieskuteczna.

Oponiak mózgu: konsekwencje po operacji

W zależności od umiejscowienia guza i jego wielkości, mogą wystąpić powikłania pooperacyjne: pogorszenie lub utrata wzroku, częściowa lub całkowita utrata pamięci, niedowład kończyn, zaburzenia koncentracji, zmiana charakteru, osobowość, obrzęk mózgu, krwawienie.

Oponiak mózgu: leczenie, koszt

Diagnostykę i leczenie nowotworów złośliwych i łagodnych można przeprowadzić w szpitalu w Jusupowie, wyposażonym w innowacyjny sprzęt. Wysoko wykwalifikowani specjaliści pracują wyłącznie w dziedzinie medycyny opartej na dowodach naukowych, stosując standardy, protokoły i metody leczenia wiodących krajów świata. Możesz się zarejestrować do konsultacji przez telefon i za pośrednictwem formularza rejestracyjnego na stronie internetowej. Koordynator odpowie na wszystkie twoje pytania.

Przedni płat mózgu jest częstym celem oponiaka

Około 25% wszystkich pierwotnych łagodnych nowotworów mózgu to oponiaki. Najczęściej oponiak jest łagodnym nowotworem, który opiera się na komórkach skorupy pajęczynówki mózgu lub rdzenia kręgowego. Membrana ta odgrywa ważną rolę w wymianie alkoholu, bezpośrednio uczestnicząc w jej absorpcji wstecznej. Oponiak jest częściej zlokalizowany w płatach czołowych, a jego łagodny przebieg może przez długi czas nie objawiać się jako znacząca symptomatologia.

Oponiaki są dość powszechnymi guzami wewnątrzczaszkowymi

W przeciwieństwie do innych guzów mózgu, w dzieciństwie rzadko rozwijają się opryszczki - średni wiek pacjenta wynosi 40-65 lat. Częściej choroba dotyka kobiety. Przebieg choroby zależy silnie od rodzaju guza, jego lokalizacji i wielkości. Przy wczesnej diagnozie i dobrze przeprowadzonym leczeniu rokowanie jest korzystne - prawie zawsze możliwe jest usunięcie guza za pomocą standardowej interwencji chirurgicznej lub za pomocą noża gamma.

Ponieważ oponiak mózgu może objawiać się przez lata tylko słabymi, ale stałymi bólami głowy, jeśli podobny zespół występuje po 40 latach, konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem - wczesne wykrycie patologii gwarantuje całkowite wyleczenie.

Przyczyny zapalenia opon mózgowych

Wśród głównych powodów, dla których rozwija się konwecjonalny typ oponiaka lewego lub prawego płata czołowego mózgu, można wyróżnić następujące przyczyny:

 • predyspozycje genetyczne;
 • uraz czaszkowo-mózgowy w wywiadzie - im więcej przenoszono, tym większe ryzyko;
 • choroby zapalne w otoczkach mózgowych - już dwa stany zapalne, które zostały przeniesione, zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia rozwijającego się oponiaka;
 • praca w niebezpiecznych produkcjach związanych z narażeniem na chemikalia;
 • wpływ negatywnych czynników środowiskowych, w szczególności spożycie żywności o wysokiej zawartości azotanów;
 • narażenie na promieniowanie lub promienie Roentgena;
 • rak piersi, nerwiakowłókniakowatość.

Oprócz promieniowania radioaktywnego wszystkie inne przyczyny nie są w 100% potwierdzone, a właściwsze jest przyporządkowanie ich do czynników ryzyka, a także wieku powyżej 40 lat.

Kliniczne objawy patologii

Niektóre oponiaki mogą pozostać bezobjawowe przez kilka lat

Pomimo tego, że oponiak mózgu nie jest patologią zagrażającą życiu, jej niebezpieczeństwo często polega na bezobjawowym rozwoju. Oponiak płata czołowego może nie objawiać się klinicznie od lat, stopniowo zwiększając swój rozmiar. Symptomatologia może objawiać się tylko wtedy, gdy guz osiągnie duży rozmiar. Przejawy oponiaka zależą od specyficznej lokalizacji procesu patologicznego.

Jeśli więc oponiak mózgu znajduje się po lewej stronie płata czołowego, symptomatologia zostanie odnotowana głównie po przeciwnej stronie. Uogólnione objawy guza zlokalizowane w płacie czołowym wyglądają następująco:

 • ból głowy, którego intensywność może być niewielka;
 • niedowład dolnych mięśni twarzy o różnym nasileniu;
 • Można zauważyć objawy zaburzeń psychicznych - letarg, zahamowanie, aspirację lub napady padaczkowe z istotnymi rozmiarami guza;
 • podwójne widzenie, upośledzenie wzroku;
 • niedowład mięśni rąk;
 • może istnieć aura czuciowa w postaci mrowienia gorąca w twarzy i dłoni po przeciwnej stronie;
 • ataki motoryczne - wspólne ruchy głowy, gałek ocznych i dłoni.

Specyficzne objawy silnie zależą od wielkości zmiany i dokładnej lokalizacji. Podczas lokalizowania oponiaka w innych obszarach mózgu mogą przeważać inne objawy. Często rozwija się stan, w którym pacjent może mieć problemy z mową i pisaniem.

Rozpoznanie oponiaków

Współczesna medycyna ma tylko cztery metody, które są skuteczne w diagnozowaniu guzów mózgu.

MRI ze wzmocnieniem kontrastu jest wiodącą metodą diagnozowania zapalenia opon mózgowych

 • Rezonans magnetyczny. Jest to wiodąca metoda wykrywania guzów mózgu, często uzupełniana kontrastem. MRI umożliwia lekarzowi wizualizację guza o niemal dowolnym rozmiarze, jego unaczynienie, charakter zmiany naczyniowej, aktualny związek nowotworu i otaczających tkanek. Wady tej techniki obejmują wysokie prawdopodobieństwo fałszywie ujemnych wyników w odniesieniu do małych ognisk krwotoku i obecności zwapnień.
 • Tomografia komputerowa, w tym kontrastowa. Precyzyjnie ujawnia obecność zwapnienia mózgu. Około 90% oponiaków rozpoznaje się tą metodą.
 • Pozytonowa tomografia emisyjna. Innowacyjna technika, która nie znalazła jeszcze szerokiego zastosowania klinicznego w diagnostyce oponiaków ze względu na wysokie koszty badań i niską specyficzność.
 • Angiografia. Wartość tej metody jest pomocnicza i "pozwala" na wizualizację dopływu krwi do nowotworu. Jest często używany do przygotowania przedoperacyjnego.

Leczenie zapalenia opon mózgowych

Pomimo łagodnego charakteru guza, jego leczenie nie zawsze jest proste. Wybór konkretnej techniki zależy w dużym stopniu od wielkości nowotworu, aktualnego stanu pacjenta, jego wieku i obecności współistniejących patologii.

Obserwacja

Kobieta w recepcji z onkologiem

Natychmiastowa operacja z oponiakiem płata czołowego nie zawsze jest uzasadniona. Proces leczenia rozpoczyna się od obserwacji neurochirurga. Jest wskazany u pacjentów z małymi rozmiarami guza i powolnym wzrostem. Okresowo wykonuje się MRI, a przy braku wzrostu lub złośliwości można uniknąć nowotworów leczenia chirurgicznego.

Interwencja chirurgiczna

Jeśli oponiak znajduje się daleko od centrów mózgu, można go całkowicie usunąć chirurgicznie. Jest to skuteczna metoda leczenia. Jeśli nie jest to możliwe, następuje maksymalne wycięcie guza. Częściowe usunięcie jest obarczone rozwojem nawrotu - powtarzający się wzrost guza odnotowano w 10% przypadków jego niepełnego usunięcia.

Radiochirurgia

Standardowa radioterapia dla oponiaka praktycznie nie jest stosowana, ponieważ jest nieskuteczna. Radioterapia stereotaktyczna staje się metodą z wyboru, która jest szczególnie skuteczna w zwalczaniu oponiaków zlokalizowanych w trudno dostępnych miejscach i blisko centrów życiowych. Ograniczenie stosowania tej metody może służyć jako wielkość guza - z nowotworem większym niż 3,5 mm skuteczność działania terapeutycznego jest zmniejszona. Radiochirurgia często uzupełnia konwencjonalną interwencję chirurgiczną, co znacznie zwiększa skuteczność terapii.

Nie stosuje się chemioterapii łagodnego oponiaka.

Powikłania leczenia i rokowanie

Najważniejsze z nich to powikłania pooperacyjne:

 • upośledzenie pamięci, aż do całkowitej utraty;
 • trudność z koncentracją;
 • zmiany osobowości w różnym stopniu;
 • napady padaczkowe.

Nie lekceważ opowiadanie - dla wszystkich pozornej prostoty, ten guz może zmienić się z łagodnego na złośliwy, z czym dużo trudniej sobie poradzić.

Ogólnie rzecz biorąc, rokowanie dla łagodnego oponiaka płatów czołowych jest korzystne - większość pacjentów całkowicie powraca do zdrowia po odpowiednim leczeniu i powrocie do poprzedniego życia.

Oponiak

Oponiak w większości przypadków jest łagodny nowotwór, który rozwija się z komórek arachnoendotelium (opona twarda lub rzadziej splot naczyń krwionośnych). Objawami nowotworu są bóle głowy, zaburzenia świadomości, pamięć; osłabienie mięśni; napady padaczkowe; naruszenie pracy analizatorów (słuchowych, wzrokowych, węchowych). Rozpoznanie opiera się na badaniu neurologicznym, MRI lub TK mózgu, PET. Leczenie oponiaka jest chirurgiczne, obejmujące radioterapię lub radiochirurgię stereotaktyczną.

Oponiak

Oponiak to guz, najczęściej o łagodnej naturze, wyrastający z arachnoendotelium opon mózgowych. Zwykle nowotwór znajduje się na powierzchni mózgu (rzadziej na powierzchni konwekcyjnej lub na podstawie czaszki, rzadko w komorach lub w tkance kostnej). Podobnie jak w przypadku wielu innych łagodnych nowotworów, oponiaki charakteryzują się powolnym wzrostem. Dość często nie daje się odczuć, aż do znaczącego wzrostu nowotworu; Czasami dzieje się to przez przypadkowe stwierdzenie za pomocą komputerowego lub magnetycznego rezonansu. W neurologii klinicznej oponiak jest drugim najczęstszym po glejakach. Ogółem, oponiaki stanowią około 20-25% wszystkich nowotworów centralnego układu nerwowego. Mdłości występują głównie u osób w wieku 35-70 lat; najczęściej obserwowane u kobiet. Dzieci są bardzo rzadkie i stanowią około 1,5% wszystkich nowotworów wieku dziecięcego w ośrodkowym układzie nerwowym. 8-10% guzów pajęczynówki reprezentują nietypowe i złośliwe oponiaki.

Przyczyny oponiaka

Stwierdzono wadę genetyczną w chromosomie 22 odpowiedzialnym za rozwój nowotworu. Znajduje się w pobliżu genu nerwiakowłókniakowatości (NF2), co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia oponiaka u pacjentów z NF2. Obserwuje się związek rozwoju nowotworu z hormonalnym podłożem u kobiet, który powoduje dużą częstość występowania płci żeńskiej z oponiakiem. Stwierdzono regularną zależność między rozwojem raka piersi a guzem opon mózgowych. Ponadto, oponiak ma tendencję do zwiększania rozmiaru podczas ciąży.

Czynnikami prowokującymi rozwój nowotworu mogą być: uraz czaszkowo-mózgowy, promieniowanie radioaktywne (wszelkie jonizujące, promieniowanie rentgenowskie), wszelkiego rodzaju trucizny. Rodzaj rozwoju nowotworu jest najczęściej ekspansywny, to znaczy oponiak rośnie jako pojedynczy węzeł, rozszerzając otaczające tkanki. Możliwe jest i wieloentryczne powiększenie guza z dwóch lub więcej ognisk.

Makroskopowo, oponiak to nowa formacja o zaokrąglonym kształcie (lub rzadziej podkowa), najczęściej przylutowana do opony twardej. Wielkość guza może wynosić od kilku milimetrów do 15 cm lub więcej. Guz o gęstej konsystencji, najczęściej ma kapsułkę. Kolor na cięciu może różnić się od szarych odcieni do żółtych i szarych. Tworzenie się torbielowatych wyrostków nie jest typowe.

Klasyfikacja oponiaka

W zależności od stopnia złośliwości istnieją trzy główne typy oponiaków. Pierwszy z nich obejmuje typowe nowotwory podzielone na 9 wariantów histologicznych. Ponad połowa z nich to nowotwory meningotelialne; około jednej czwartej są mieszane oponiaki i nieco więcej niż 10% mięśniaków; pozostałe formy histologiczne są niezwykle rzadkie.

Do drugiego stopnia złośliwości należy przypisać atypowe nowotwory, które mają wysoką mitotyczną aktywność wzrostu. Takie guzy mają zdolność do inwazyjnego wzrostu i mogą kiełkować w substancji mózgowej. Nietypowe formy mają skłonność do nawrotów. Wreszcie, trzeci typ obejmuje najbardziej złośliwe lub anaplastyczne oponiaki (meningosarcoma). Różnią się nie tylko zdolnością do przenikania do substancji w mózgu, ale także zdolnością do przerzutów do odległych narządów i często powracają.

Objawy oponiaka

Choroba może być bezobjawowa i nie wpływa na ogólny stan pacjenta, aż do nabycia dużego guza. Objawy zależą oponiaka jednego obszaru anatomicznego mózgu, do którego przylega (obszar półkul mózgowych, piramidy czasowego kości oponiaków zatokowego Tentorium, cerebellopontine kąt i tak dalej.). Ogólne objawy mózgowe guza mogą być: bólami głowy; nudności, wymioty; napady padaczkowe; zaburzona świadomość; osłabienie mięśni, zaburzenia koordynacji; zaburzenia widzenia; problemy ze słuchem i węchem.

Ogniskowa symptomatologia zależy od umiejscowienia oponiaka. Gdy guz znajduje się na powierzchni półkul, może wystąpić zespół konwulsyjny. W wielu przypadkach, przy takiej lokalizacji oponiaka, występuje wyczuwalna hiperostoza kości łuku czaszkowego.

Kiedy pojawiają się uszkodzenia zatoki zatok czołowych, dochodzi do naruszeń związanych z aktywnością umysłową i pamięcią. Jeśli ma to wpływ na jego środkową część, wówczas osłabienie mięśni, drgawki i drętwienie występują w przeciwległym miejscu guza kończyny dolnej. Trwający wzrost guza prowadzi do wystąpienia niedowładu połowiczego. Oponiak podstawy płata czołowego charakteryzuje się zaburzeniami węchu - niedoborem i anosmią.

Wraz z rozwojem guza w tylnej jamie czaszki mogą wystąpić problemy z percepcją słuchową (głuchota), zaburzoną koordynacją ruchów i chodu. Znajdując się w obszarze tureckiego siodła, dochodzi do naruszeń z analizatora wizualnego, aż do całkowitej utraty percepcji wzrokowej.

Rozpoznanie oponiaka

Rozpoznanie guza jest trudnością ze względu na fakt, że przez wiele lat oponiak nie może pokazać się klinicznie z uwagi na jego powolny wzrost. Często pacjenci z niespecyficznych objawów przypisywanych związanych ze starzeniem się oznaki starzenia, więc błędnej diagnozy gąbczastej naczyniowego u pacjentów z oponiaka nie jest niczym niezwykłym.

Na pierwszych objawów klinicznych jest przypisany pełną badanie neurologiczne i okulistyczne konsultację, podczas której okulista bada ostrość widzenia, pole widzenia określa rozmiar i posiada oftalmoskopem. Zaburzenia słuchu są wskazaniem do konsultacji z otolaryngologiem z audiometrią progową i otoskopią.

Obowiązkowe w diagnostyce oponiaka jest wyznaczenie tomograficznych metod badania. MRI mózgu pozwala na określenie obecności objętościowej, adhezji guza z twardą oponą, pomaga w wizualizacji stanu otaczających tkanek. Przy MRI w trybie T1 sygnał z guza jest podobny do sygnału z mózgu, w trybie T2 wykrywany jest sygnał hiperintensywny, jak również obrzęk mózgu. MRI można stosować podczas zabiegu chirurgicznego w celu kontrolowania usunięcia całego guza i uzyskania materiału do badania histologicznego. Spektroskopia MR służy do określenia profilu chemicznego guza.

TK mózgu umożliwia wykrycie nowotworu, ale jest głównie wykorzystywany do określenia udziału tkanki kostnej i zwapnienia nowotworu. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET mózgu) służy do określenia nawrotu oponiaka. Ostateczna diagnoza jest przeprowadzana przez neurologa lub neurochirurga, w oparciu o wyniki badania histologicznego próbki biopsyjnej, która określa morfologiczny typ guza.

Leczenie oponiaków

Łagodne lub typowe formy oponiaka są chirurgicznie usuwane. W tym celu otwiera się czaszki oraz całkowite lub częściowe usunięcie oponiak, że kapsułki, włókna, chorej tkanki kości w okolicy guza i opony twardej. Możliwe jest jednoetapowe tworzywo sztuczne powstałej wady z własnymi tkankami lub sztucznymi przeszczepami.

W nietypowych lub złośliwych guzach o naciekającym typie wzrostu nie zawsze jest możliwe całkowite usunięcie guza. W takich sytuacjach większość guza jest usuwana, a reszta jest obserwowana w dynamice poprzez badanie neurologiczne i dane MRI. Obserwacja jest wskazana również dla pacjentów bez objawów; u pacjentów w podeszłym wieku z powolnym wzrostem tkanki nowotworowej; w przypadkach gdy leczenie chirurgiczne zagraża powikłaniom lub jest niewykonalne ze względu na anatomiczne umiejscowienie oponiaka.

Stosowany jest nietypowy i złośliwy typ oponiaka, radioterapia lub jej ulepszona wersja - stereotaktyczna radiochirurgia. Ten ostatni jest reprezentowany w postaci noża gamma, systemu Novalis, cyber-noża. Radiosurgiczne metody ekspozycji mogą wyeliminować komórki nowotworowe mózgu, zmniejszyć rozmiar guza, a otaczające tkanki i struktury nie cierpią. Techniki radiochirurgiczne nie wymagają znieczulenia, nie powodują bólu i nie mają okresu pooperacyjnego. Pacjent może zazwyczaj natychmiast wrócić do domu. Takie techniki nie są stosowane przy imponujących rozmiarach oponiaka. Chemioterapia nie jest wskazana, ponieważ większość guzów opony twardej ma łagodny przebieg, ale rozwój kliniczny jest w toku w tym obszarze.

Konserwatywna terapia lekowa ma na celu zmniejszenie obrzęku mózgu i istniejących zjawisk zapalnych (jeśli się pojawią). W tym celu zaleca się stosowanie glikokortykosteroidów. Leczenie objawowe obejmuje wyznaczenie leków przeciwdrgawkowych (z napadami padaczkowymi); przy zwiększonym ciśnieniu wewnątrzczaszkowym możliwe są interwencje chirurgiczne mające na celu przywrócenie krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego.

Rokowanie oponiaka

Rokowanie typowego oponiaka z szybkim wykryciem i chirurgiczną eliminacją jest całkiem korzystne. Tacy pacjenci mają 5-letnie przeżycie 70-90%. Pozostałe rodzaje oponiaków mają tendencję do nawrotów, a nawet po skutecznym usunięciu guza mogą prowadzić do śmierci. Odsetek 5-letniego przeżycia pacjentów z nietypowymi i złośliwymi oponiakami wynosi około 30%. Niepożądane rokowanie obserwuje się również w przypadku wielu oponiaków, które stanowią około 2% wszystkich przypadków rozwoju tego guza.

Na prognozę wpływają również współistniejące choroby (cukrzyca, miażdżyca tętnic, choroba wieńcowa, zmiany niedokrwienne itp.), Wiek pacjenta (im młodszy pacjent, tym lepsze rokowanie); parametry guza - lokalizacja, wielkość, ukrwienie, zaangażowanie sąsiadujących struktur mózgu, obecność poprzednich operacji na mózgu lub dane dotyczące prowadzenia radioterapii w przeszłości.

Oponiak: przyczyny, oznaki, usunięcie / operacja, rokowanie

Oponiak - nowotwór z miękkich lub arachnoidalnych skorup mózgu lub rdzenia kręgowego. Nowotwór stanowi jedną czwartą wszystkich nowotworów śródczaszkowych i zajmuje drugie miejsce w rankingu, ustępując jedynie glejom. Osoby młodsze i starsze są częściej chore, średni wiek pacjentów wynosi 40-70 lat, au dzieci niezwykle rzadko zdiagnozowane jest oponiaki. Kobiety przeważają wśród pacjentów. Oponiak może nawracać, mieć wielokrotny wzrost, co znacznie pogarsza rokowanie i jakość życia pacjentów.

Oponiak w przeważającej większości przypadków znajduje się w jamie czaszki na powierzchni mózgu, jednak może wpływać zarówno na głębokie formacje, komory mózgowe, struktury podstawy czaszki. Lokalizacja nowotworu determinuje obraz kliniczny, rokowanie i charakter terapii.

powierzchowny oponiak, głęboki guz i drugi najczęstszy nowotwór mózgu - glejak (glejak)

Guz jest łagodny, ale jego wzrost w czaszce często czyni go niebezpiecznym, ponieważ przestrzeń do wzrostu jest ograniczona, a wokół - tkanki mózgowej i ważnych ośrodków nerwowych. Złośliwe analogi oponiaka są rzadko diagnozowane i charakteryzują się szybkim wzrostem, uszkodzeniem tkanki mózgowej i złym rokowaniem.

Oponiak mózgu nie zawsze daje objawy, zwłaszcza gdy są małe. Początkowe etapy wzrostu guza są bezobjawowe, więc można je wykryć przez przypadek podczas przejścia CT lub MRI. Guz rozwija się powoli i nie jest podatny na choroby nowotworowe.

Mózgi pokryte trzy membrany: miękkie, szczelnie otaczająca mózgu poza pajęczynówki zawierającego dużą ilość naczyń, a ciało stałe, które szczelnie przylega do kości czaszki. Membrana miękka i pajęczynowa jest czasami łączona w jeden - leptomeninge. Źródłem nowotworu jest miękka i pajęczyna. Całkiem powszechne jest błędne przekonanie, że guz powstaje w twardej skorupie mózgu, a takie informacje są prezentowane w wielu źródłach internetowych. Obiektywne dane i istniejące poglądy naukowe odrzucają pochodzenie guza z opony twardej.

Oponiak kręgosłupa, oznaczający porażkę błon rdzeniowego, występuje kilkakrotnie rzadziej, raczej niż wewnątrzczaszkowo. Rosnący guz powoli, początkowo bez podania konkretnych objawów, ale prawdopodobieństwo rozwoju cross-rdzeniowych kręgowego z niedowładem, paraliż i utrata czucia nie pozwala ignorować guza i wymagają ich terminowego usunięcia.

przykład lokalizacji oponiaka rdzenia kręgowego z uciskiem rdzenia kręgowego

Przyczyny oponiaka

Dokładna przyczyna oponiaka nie jest znana, ale predysponowanie do jej wystąpienia może być następujące:

 • Nieprawidłowości genetyczne;
 • Kobiecy seks i wiek powyżej 40 lat - hormonalna struktura kobiecego ciała może wywoływać wzrost nowotworu, a w ciąży często występuje już istniejące oponiaki;
 • Uraz czaszkowo-mózgowy;
 • Promieniowanie jonizujące.

Nieprawidłowości genetyczne są związane z defektem w chromosomie 22, co jest również charakterystyczne dla neurotyny i neurofibromatozy, gdy wpływają na nerwy obwodowe. Istnieją dowody na to, że oponiak jest trzy razy częściej występujący u kobiet, ale u mężczyzn częściej pojawiają się złośliwe analogi nowotworów.

Uraz czaszkowo-mózgowy może wywołać wzrost tak zwanego pourazowego oponiaka, gdy uszkodzenie obwiedni mózgu powoduje zwiększoną proliferację komórek w odpowiedzi na uszkodzenie. Objawy takiego guza nie różnią się od innych rodzajów oponiaka.

Napromienienie przyczynia się do zwiększenia ryzyka w szczególności guzów wewnątrzczaszkowych i oponiaków. Udowodniono, że wartość ma niższą dawkę promieniowania.

Zewnętrznie oponiak wygląda jak pojedynczy zwarty węzeł, dobrze oddzielone od otaczających tkanek, ale ściśle połączone z błonami mózgu, w tym z ciałem stałym. Jego wielkość waha się od kilku milimetrów do półtora lub więcej centymetrów. Powierzchowne położenie zdiagnozowano nowotwór większy jak w przypadku głębokiej wzrost nawet niewielkie wymiary nowotwory wywierają nacisk na strukturach nerwowych i powodują odpowiednie objawy powodują u pacjenta u lekarza.

W zależności od charakterystyki zachowania i struktury guza, izolowany łagodny oponiak, nietypowa i złośliwa meningosarcoma.

Ta ostatnia manifestuje się jako wzrost inwazyjny, przenikając do tkanki mózgowej, jest zdolna do przerzutów, nawrotów. Łagodny oponiak to większość wykrytych nowotworów, przejawiająca się powolnym wzrostem, a czasem nawrotem. Nietypowy oponiak zajmuje pozycję pośrednią między łagodnymi i złośliwymi gatunkami. Rośnie szybko, może powrócić i wejść do tkanki nerwowej.

Zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia, oponiaki są trzech typów. Pierwsza zakłada łagodne nowotwory, które rosną powoli, rzadko się powtarzają i stanowią ponad 90% wszystkich oponiaków. Drugi rodzaj to nietypowych nowotworów rokowania w którym jest mniej korzystne ze względu na silny wzrost i wysokiej częstotliwości nawrotów, a trzecia - Rak oponiaka, kiełkujących tkanki mózgu, powtarzające się i przerzutów.

Oznaki i diagnoza zapalenia opon mózgowych

Oponiak rozwija się powoli i może być bezobjawowy przez długi czas, zwłaszcza gdy są zlokalizowane na powierzchni mózgu. Wraz ze wzrostem liczby nowotworów pojawiają się oznaki zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego: ból głowy, nudności, zespół konwulsyjny, zaburzenia świadomości. Objawy neurologiczne są określane przez lokalizację nowotworów i kompresję określonych struktur mózgu. Często cierpią obszary słuchu, wzroku, wrażliwe i zmotoryzowane, rozwija się wodogłowie (wodogłowie).

Oznaki oponiaka są:

 1. Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (nudności, wymioty, ból głowy);
 2. Zaburzenia czułości (drętwienie, parestezje w postaci odczuwania pełzania);
 3. Parezy i paraliż;
 4. Zespół konwulsyjny;
 5. Obniżenie wzroku aż do całkowitej utraty;
 6. Uszkodzenie nerwu słuchowego i uszkodzenie słuchu;
 7. Zaburzenia koordynacji ruchów, równowagi, chodu, zdolności motorycznych;
 8. Zmiany w psychice, myśleniu, pamięci, świadomości.

Przynajmniej jeden taki objaw powinien zawsze budzić niepokój w odniesieniu do możliwości rozwoju nowotworu i służyć jako okazja do skierowania do specjalisty.

Objawy nowotworu powierzchni mózgu zwykle zmniejsza się do nadciśnienia śródczaszkowego i zespołu napadowego. Pacjenci odczuwają silne bóle głowy, szczególnie w nocy i rano. Bolesne lub pękające, rozlane.

Z oponiakiem płata czołowego zmienia się mentalność i zachowanie pacjenta. Przestaje właściwie oceniać siebie i otoczenie, jest skłonny do agresji i niewytłumaczalnych, niemotywowanych działań. Mogą wystąpić zaburzenia myślenia, wzroku, frustracji i utraty węchu, drgawki.

Pokonanie strefy czasowej i ciemieniowej są obarczone zaburzeniami słuchu, zdolnością do postrzegania i reprodukcji mowy, zaburzeń sfery motorycznej (osłabienie mięśni, niedowład i porażenie po przeciwnej stronie guza).

różne lokalizacje oponiaków

Tzw zwłok oponiaka znajduje się w rejonie zatoki strzałkowej, która rozciąga się podłużnie od przedniej do tylnej części mózgu. W tym przypadku charakter objawów zależy od obszaru, z którego powstał nowotwór. Być może porażka płata czołowego z patologią myślenia i pamięci, konwulsjami; rejon ciemieniowy mózgu z charakterystycznymi zaburzeniami motorycznymi, w tym paraliż, upośledzenie funkcji narządów miednicy, zespół konwulsyjny. Oponiakowatość opłucnej objawia się nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym, prawdopodobnie utratą słuchu i zaburzeniami móżdżku (zmiana chodu, koordynacja ruchów).

Oponiak móżdżku objawia się naruszeniem koordynacji ruchów i równowagi, drżeniem chodu, objawami nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. W przypadku ucisku pnia mózgu dochodzi do naruszeń połykania, funkcji układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń układu oddechowego, które mogą być niebezpieczne dla życia pacjenta.

Oponiak guzka tureckiego siodła wpływa na nerwy wzrokowe i ich przecięcia, powodując wizualne upośledzenie ciała, aby zakończyć ślepotę, podwójne widzenie, utratę pola widzenia. Gdy guz jest zlokalizowany w komorach mózgu lub obok nich, dochodzi do niedrożności CSF i wodogłowie rozwija się, gdy nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego gromadzi się w jamie czaszki i komórach mózgu.

Oponiak może powstawać nie tylko w mózgu, ale także w rdzeniu kręgowym, wpływając na błonę na różnych poziomach. Charakterystycznymi objawami oponiaka rdzenia kręgowego są bóle związane z uciskiem korzeni kręgosłupa, drętwieniem, parestezją w dotkniętym obszarze rdzenia kręgowego. Oponiak jest w stanie wycisnąć tkankę rdzenia kręgowego, a następnie rozwija zespół uszkodzeń poprzecznych z wrodzonymi zaburzeniami funkcji czuciowej i motorycznej. Oponiak rozwija się powoli, więc całkowite upośledzenie ruchów (plegia) występuje średnio od półtora do dwóch lat w przypadku braku leczenia.

Często niespecyficzne objawy nowotworu, takie jak niewypłakaną pamięci zmian, uwagi, ból u osób starszych obciążony, a guz „ukrywania” w diagnostyce gąbczastej naczyń. Wraz ze wzrostem nasilenia objawów i oznak zmian ogniskowych układu nerwowego istnieje zapotrzebowanie na badania neurologicznego i wykluczenia nowotworów wewnątrzczaszkowych.

Rozpoznanie oponiaka wymaga zaangażowania neurochirurga, neurologa, a w niektórych przypadkach - okulisty i laryngologa. Aby potwierdzić diagnozę, pacjent:

 • CT;
 • MRI;
 • Badania okulistyczne (ostrość wzroku, oftalmoskopia);
 • Badanie histologiczne tkanki oponiaka (wykonane po usunięciu).

oponiaka na obrazie diagnostycznym

Leczenie oponiaków

Leczenie oponiaka obejmuje:

 1. Chirurgiczne usunięcie guza;
 2. Radioterapia;
 3. Radiochirurgia stereotaktyczna.

Pacjenci w podeszłym wieku z wysokim ryzykiem powikłań chirurgicznych, przy braku objawów i niewielkich rozmiarów nowotworów, mogą być obserwowani u lekarza, pod warunkiem regularnego monitorowania wielkości guza.

Jeśli oponiak jest głęboki, ale mały i bezobjawowy, wówczas w takich przypadkach może być również ograniczony do obserwacji. Jeśli pojawią się oznaki wzrostu guza lub jakiekolwiek objawy, pojawi się pytanie o potrzebę usunięcia guza.

chirurgiczne usunięcie oponiaka

Główną metodą leczenia oponiaka jest jego chirurgiczne usunięcie. Z powierzchownym położeniem guza, operacja daje całkowite wyleczenie, a usunięcie takiej edukacji zwykle nie jest trudne: chirurg wykonuje trepanację czaszki i wycina guza. W razie potrzeby tworzywo sztuczne powstałego defektu powstaje z własnych tkanek lub materiałów syntetycznych. Podczas operacji neurochirurgicznych zaangażowana jest technika mikroskopowa, systemy neuroobrazowania i sterowania.

Jeżeli guz przylega do otaczających tkanek ciasno przylegające do niego zostają naczynia i włókna nerwowe, operacja może być trudne i niebezpieczne, a całkowite usunięcie tkanki nowotworu staje się niemożliwe. W takich przypadkach można pozostawić część guza i zatrzymać jej dalszy wzrost, uzupełnić operację radioterapią.

Jeśli głębokie położenie oponiaka czyni go niedostępnym dla skalpela chirurga lub ryzyko uszkodzenia mózgu i naczyń krwionośnych podczas próby usunięcia guza jest niezwykle wysokie, preferowane są radiosurgiczne metody działania.

Standardowa radioterapia jest coraz rzadziej spotykana, ustępując miejsca bardziej nowoczesnym metodom leczenia. Podczas rutynowego napromieniania możliwe są reakcje miejscowe (promieniowanie, wypadanie włosów) w strefie napromieniania, a do zatrzymania rozwoju nowotworu wymagana jest więcej niż jedna sesja napromieniania, a przebieg leczenia może potrwać kilka tygodni. Ponadto oponiak nie jest zbyt wrażliwy na zdalną radioterapię.

Bardziej nowoczesne i bardzo skuteczne jest leczenie oponiaków za pomocą radiochirurgii (nóż gamma, cyber-nóż, system Novalisa). Ta metoda polega na wprowadzeniu dużej dawki promieniowania bezpośrednio do guza, omijając otaczającą zdrową tkankę. Skuteczność zabiegu jest znacznie wyższa niż konwencjonalna radioterapia, osiągając 90% lub więcej. W rzadkich przypadkach konieczna jest ponowna sesja radiochirurgii, ale zwykle guz zatrzymuje się i ustępuje po zaledwie jednej procedurze.

Leczenie bez operacji jest wskazane dla pacjentów, którzy nie mogą chirurgicznie usunąć guza z powodu jego głębokiego umiejscowienia i ryzyka powikłań. W przypadku ciężkiego stanu pacjenta i współistniejącej patologii, gdy operacja i znieczulenie ogólne są wysoce niepożądane lub przeciwwskazane, radiochirurgia staje się metodą z wyboru.

Wady radiosurgicznego usunięcia guza można uznać za ograniczenie wielkości guza (do 30 mm) i opóźnionego efektu w czasie. Regresja nowotworu następuje stopniowo, trwając nawet rok lub dłużej. Jednocześnie metoda jest bezbolesna, nie wymaga przygotowania i rehabilitacji pooperacyjnej. Co więcej, taka terapia może być przeprowadzana na zasadzie ambulatoryjnej, a pacjent nie musi zmieniać zwyczajowego rytmu życia.

Często radiochirurgia jest połączona z tradycyjną operacją. Na przykład dużego guza nie można całkowicie usunąć podczas operacji, ale radiochirurgia go nie eliminuje. W takich przypadkach możliwe jest częściowe wycięcie tkanki nowotworowej, a następnie napromienianie pozostałych fragmentów oponiaka.

Oprócz bezpośredniego usuwania tkanki nowotworowej pacjenci wymagają leczenia objawowego, mające na celu wyeliminowanie obrzęku mózgu i procesu zapalnego. W tym celu przepisuje się leki z grupy kortykosteroidów (prednizolon, deksametazon). Kiedy drgawki są obowiązkowe przeciwdrgawkowe. Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe zwykle nie wymaga szczególnego leczenia, ponieważ eliminuje się je natychmiast po usunięciu guza z czaszki.

Rokowanie po leczeniu oponiaka zależy od rodzaju guza, jego umiejscowienia, wielkości i stanu pacjenta. Mniejsze opryszczki, które nie zakłócają funkcjonowania mózgu, można całkowicie wyleczyć. Jeśli guz ma oznaki nietypowej struktury lub złośliwości, wtedy rokowanie staje się znacznie gorsze: 5-letnie przeżycie nie przekracza 30%. Niepożądanym rokowaniem są liczne guzy.

W obecności cukrzycy, chorób układu sercowo-naczyniowego, w podeszłym wieku, w głębokim miejscu guza, łączy się z otaczających struktur nerwowych, a także niezadowalające wyniki wcześniejszego leczenia oraz nawrotów szans utwardzania są mniejsze.

Konsekwencjami oponiaków mogą być różne objawy neurologiczne w przypadku nieodwracalnego uszkodzenia tkanki mózgowej. Zaburzenia neurologiczne, zaburzenia psychiczne, pamięć, wzrok mogą utrzymywać się nawet po operacji, jeśli guz był duży i prowadził do trwałej atrofii pewnych obszarów mózgu. Ponadto samej operacji może towarzyszyć naruszenie przepływu krwi w mózgu i zakażenie.

Długość życia pacjentów z oponiakiem zależy od rodzaju guza, jego lokalizacji i skuteczności leczenia. W łagodnych formacjach położonych w rejonie sklepienia czaszkowego, usunięcie oznacza gojenie, ale istnieje ryzyko nawrotu (około 3% przypadków). Złośliwe formy nowotworu są bardzo niebezpieczne, a leczenie przedłuża życie pacjentów przez dwa do trzech lat.

Szczególne środki zapobiegania oponiakowi nie występują. Ważne jest, aby prowadzić zdrowy tryb życia, wykluczyć złe nawyki i, jeśli to możliwe, skutki promieniowania jonizującego. Pacjenci, którzy byli leczeni z powodu oponiaka powinni być obserwowani z neurologiem i mieć regularne MRI do monitorowania mózgu i prawdopodobieństwa wznowienia nowotworu.

Oponiak lewego płata czołowego

Mózg oponiaki - zazwyczaj łagodny nowotwór z zewnątrzmózgowego początkowy wzrost komórek błony pajęczynówki (pajęczynówki) mózgu, a nie z twardej (TMT), pomimo powszechnego przekonania. Sam termin i klasyfikacja, które są używane do dziś, został po raz pierwszy wprowadzony przez amerykańskiego neurochirurga Cushinga w 1922 roku. Pajęczynówki - cienkiej tkanki otaczające mózg z czaszki i oponę twardą - gęstą tkankę mózgu, która otacza i jest usytuowany nad membraną pajęczej.

Ponieważ wzrost oponiaka w sposób bezpośredni rośnie do opony twardej, a następnie ma główne źródła zaopatrzenia w krew. Ponadto czasami kiełkują i kości czaszki. Często zwapnienie (skostnienie) całkowicie lub częściowo.

Zwykle jest to wolno rosnący i pozakomórkowy guz, to znaczy wyraźnie oddzielony od mózgu i ma wokół siebie kapsułkę. Mniej powszechne są złośliwe formy oponiaka z szybkim wzrostem. Rzadko, oponiaki mózgu są liczne, gdy rosną równocześnie w różnych obszarach anatomicznych jamy czaszkowej. Oponiaki mogą rosnąć wszędzie tam, gdzie komórki pajęczynówki, więc nie tylko w jamie czaszki, ale w obrębie kanału kręgowego, jak pajęczynówki obejmującego rdzeń kręgowy, too. W tym artykule rozważane są tylko śródczaszkowe oponiaki. Oponiaki rdzenia kręgowego zostaną omówione w artykule dotyczącym guzów rdzenia kręgowego.

Oponiak mózgu to najczęstszy łagodny guz wewnątrzczaszkowy. Występuje częściej w wieku od 40 do 70 lat. Częściej ta choroba dotyka kobiety.

Całkowite usunięcie łagodnego oponiaka, co niestety nie zawsze jest możliwe i zależy od lokalizacji, prowadzi do całkowitego wyzdrowienia.

Powodem są oponiaki.

W rzeczywistości przyczyna powstawania oponiaka, a także innych nowotworów mózgu u ludzi, nie jest znana.

Klasyfikacja oponiaków.

W histologii oponiaki dzielą się na:

 1. Typowe lub typowe (łagodne oponiaki): meningotomiczne, włókniste i przejściowe, to znaczy łączące obie poprzednie formy.
 2. Nietypowy lub nietypowy (drugi stopień złośliwości według klasyfikacji), charakteryzujący się szybszym wzrostem i większą częstością nawrotów.
 3. Złośliwy (trzeci stopień złośliwości według klasyfikacji) charakteryzuje się jeszcze szybszym wzrostem i częstością nawrotów: anaplastyczny, brodawkowaty, rabdioidalny.

Ocena - klasyfikacja nowotworów centralnego układu nerwowego według stopnia złośliwości, w zależności od wzoru histologicznego, wprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Lokalizacja oponiaków mózgu to:

Najczęściej spotykane i podzielone na oponiaki przedniej, środkowej lub tylnej trzeciej górnej zatoki strzałkowej są jednym z dużych kolektorów żylnych znajdujących się między arkuszami opony twardej.

Istnieje nieco rzadziej parasagittal, rośnie na chinxual (od łacińskiego słowa "convexitas" -wypukłą) powierzchnią mózgu, to znaczy przylega do powierzchni tych części czołowej, potylicznym, ciemieniowego i kości czasowe, które tworzą sklepienia czaszki. Zatem takie oponiak podzielony convexital oponiaka czołowego ciemieniowe regionie convexital oponiaka, oponiaka convexital obszaru czasowego i potylicznej convexital oponiaka.

 1. Oponiak podstawy czaszki.

Jest ich mniej niż poprzednich. Izolowane węchowy oponiak fossa oponiak duży i mały główny skrzydło (klina) kości, oponiak guzek siodła, petroklivalnye oponiak, oponiak otwór wielki kości potylicznej, oponiak skalistej.

 1. Oponiaki półksiężycowate (falx) lub falx-oponiak i oponiak móżdżku lub, bardziej poprawnie, móżdżek móżdżku (namiot).

Rosną w obszarze danych form anatomicznych, które są procesami opony twardej. Sierpy proces znajduje się pomiędzy półkulami mózgowymi, nerw móżdżku oddziela móżdżek od płatów potylicznych mózgu.

Są rzadkie, rosną na orbicie, w jamie, w której znajduje się gałka oczna, źródłem jest pochewka pajęczynówki nerwu wzrokowego.

W odniesieniu do podstawy czaszki, oponiaki można podzielić na oponiaki przedniego, środkowego i tylnego dołu czaszkowego.

W odniesieniu do określenia odpowiedniej móżdżku oponiak można podzielić na nadnamiotowej oponiaka, czyli tych, które są powyżej Tentorium i subtentorial oponiaka - te, które znajdują się pod wyłapywaniem móżdżku.

Objawy oponiaka.

Łagodne oponiaki mogą być bezobjawowe przez wiele lat i mogą być przypadkowym znalezieniem podczas badania z innych powodów.

Symptomatologia może być podzielona na dwa rodzaje - mózgowe i ogniskowe.

Ogólne objawy mózgowe zapalenia opon mózgowych.

Często jedyną kliniczną manifestacją oponiaka mózgu jest jedynie symptomatologia mózgu. Obejmuje to bóle głowy, zawroty głowy i nudności. Niepokojenie może generalnie tylko ból głowy.

Ogniskowa symptomatologia oponiaków.

Ogniskowa symptomatologia jest symptomatologią związaną z utratą wszelkich funkcji struktur nerwowych i zależy od lokalizacji guza.

Na przykład oponiakowe zapalenie węchu może objawiać się jako naruszenie funkcji nerwu węchowego i wzrokowego, to jest naruszenie zmysłu węchu i wzroku. Również ten oponiak może prowadzić do zaburzeń sfery psycho-emocjonalnej, ponieważ znajduje się w pobliżu płatów czołowych. W mojej praktyce zdarzały się przypadki, w których pacjenci byli obserwowani przez kilka lat u psychiatry, a oponiaki zostały wykryte tylko w wyniku przypadkowego badania.

Oponiak środkowy dołu czaszki (skrzydło klinowej kości i gruźlicy siodła) z wyjątkiem zaburzeń widzenia związanych z prasowanymi nerwu wzrokowego może manifestu oraz zaburzeń okoruchowych wskutek ściskania III (okoruchowy nerwów), IV (bloczkowy nerwów) i VI (abducens) czaszkowych nerwy zaangażowane w ruch gałki ocznej.

fossa oponiak tylnej (petroklivalnaya, skalistej, otwór wielki, zarys subtentorial móżdżek), może prowadzić do zaburzeń pnia mózgu i ogonowych grupy nerwów czaszkowych, która przejawia zaburzenia połykanie, chrypka mogą być zaburzenia smaku, zaburzenia mowy od rodzaju dyzartria powodu paraliżu mięśni języka, porażenie mięśni twarzy i naruszenie wrażliwości twarz, może być niedowład (osłabienie) lub gemigipestezii (naruszenie wrażliwość) w grupie Często niedowład i gemigipesteziya połączone ze sobą, i jest połączone z kompresją i uszkodzenia dróg z mózgu do rdzenia kręgowego, które są zlokalizowane w pniu mózgu. Ogólnie rzecz biorąc, guzy zlokalizowane w pobliżu pnia mózgu, są bardzo niebezpieczne i dekompensacji z rozwojem obrzęku, może prowadzić do śmierci, jak w bagażniku są ważne dla życia i naczynioworuchowych ośrodków oddechowych.

W konwekcyjnych oponiakach, w zależności od lokalizacji, ogniskowa symptomatologia objawia się w postaci zakłócenia aktywności różnych obszarów czynnościowych kory mózgowej. A jeśli centralne uszkodzenie, aw naszym przypadku jest oponiakiem, znajduje się po lewej stronie, to zakłócenia przejawiają się z prawej strony i odwrotnie. Istnieją również centra funkcjonalne, które są zlokalizowane tylko na dominującej półkuli, tj. Praworęczni po lewej, a leworęczni po prawej. Zostanie to omówione poniżej.

Na przedni płat może to być zaburzenia mowy według rodzaju afazji silnika, to znaczy wtedy, gdy pacjent nie może mówić, niedowłady (osłabienie), a dokładniej monoparesis w kończynach, gdy istnieje słabość w jednym ramieniu lub nodze może cierpieć psychologiczne i emocjonalne kula.

Kiedy oponiakiem płata skroniowego może być czuciowa afazja, gdy pacjent nie rozumie mowy skierowanej do niego. Należy zauważyć, że ośrodki kory mózgowej odpowiedzialne za mowę, każda osoba jest tylko po jednej stronie. Dlatego motoryczna lub afazja sensoryczna może wystąpić tylko wtedy, gdy ognisko uszkodzenia ośrodka korowego znajduje się po stronie dominującej. Praworęczni po lewej i leworęczni po prawej.

Oponiaki płata ciemieniowego mogą powodować naruszenie czułości w ręce lub nodze częściej na monotypie. Może cierpieć z powodu praktyki. Praxis to zautomatyzowane, celowe działanie, które osiąga się dzięki ćwiczeniom i powtarzanym powtórzeniom. Na przykład prosta umiejętność zawiązywania sznurówek lub herbaty parzonej, umiejętność prowadzenia autobusu lub obsługiwania pacjenta, a nawet umiejętność pisania - wszystko to jest praktyka. Łamanie praktyki jest nazywane apraksją. Ponadto może wystąpić dotykowa agnozja, to jest utrata zdolności do określania przedmiotów i ich charakterystyki za pomocą dotyku. Na przykład, jeśli pacjent z zamkniętymi oczami otrzymuje przedmiot w ręce, nie może go opisać i zrozumieć, co to jest, ale jeśli pacjent jest po prostu pokazany, pacjent natychmiast odpowie na pytanie, jaki przedmiot i do czego jest potrzebny.

Płat potyliczny mózgu jest korowym analizatorem widzenia. Dlatego przy oponiakach płata potylicznego wzrok jest zaburzony. Niektóre pola widzenia mogą wypaść. Może istnieć zaburzenie o tak złożonej wrażliwości, jak wizualna agnozja. Na przykład, jeśli dać pacjentowi napisany piórem w ręku, a następnie dotknij przycisku on zrozumie, że ten uchwyt, ale jeśli jest to tylko, aby pokazać pacjent będzie tylko w stanie opisać niektóre z jego elementów, ale nie rozumieją, że ten uchwyt.

Wszelkie opryszczki, drażniące kręgi mózgu, mogą powodować atak padaczki.

Nadal muszą wiedzieć, że gdy dekompensacji z rozwojem obrzęku i dyslokacji (przemieszczenia) mózgu może dramatycznie pojawić bóle głowy, nudności, wymioty, zwiększenie objawy ogniskowe ostro, a nawet mogą wystąpić depresja świadomości aż do śpiączki.

Rozpoznanie oponiaków.

Metodą z wyboru w diagnostyce zapalenia opon mózgowych jest rezonans magnetyczny (MRI) ze wzmocnieniem kontrastu, ponieważ badanie to w tym przypadku daje najbardziej szczegółowe informacje. Możesz wyraźnie zobaczyć sam guz, jego związek z otaczającymi strukturami mózgu, stopień uszkodzenia tętnic i zatok żylnych, który pozwala wybrać najbardziej optymalną taktykę leczenia. Jedynym negatywem jest gorsza diagnoza zwapnień i ognisk krwotoku w guzie w porównaniu z tomografią komputerową (CT).

Wobec przeciwwskazań do MRI lub przy braku tomografii rezonansu magnetycznego, skan CT mózgu z poprawą kontrastu jest inną metodą diagnozy. Guz na CT jest postrzegany całkiem dobrze. Zaletą CT jest lepsze zrozumienie obecności zwapnień i ognisk krwotoków w guzie, a także jego związku ze strukturami kostnymi.

Podczas wykonywania MRI lub CT bez wzmocnienia kontrastu, oponiak ma kolor prawie taki sam jak tkanka mózgowa, więc w tym przypadku może być trudne do zdiagnozowania.

Rezonans magnetyczny mózgu z kontrastem pacjenta z dolnym węchem puchliny węchowej. 1 - oponiak (barwione kontrastowo w kolorze białym); 2 - mózg. MRI mózgu z kontrastującym pacjentem z konwektywnym oponiakiem. 1 - mózg; 2 - oponiak (barwione kontrastowo w kolorze białym). A - TK mózgu bez kontrastu, oponiak jest słabo widoczny. B - CT mózgu z kontrastem, oponiak jest wyraźnie widoczny. 1 - oponiak; 2 - mózg.

Elektroencefalografia (EEG) jest dodatkową metodą diagnozy, to znaczy, kiedy musimy upewnić się, że jest to oponiak, który powoduje epilepsję.

Inną ważną metodą diagnostyczną w określaniu rodzaju oponiaka jest badanie histologiczne. Ale odbywa się po usunięciu guza. Ale daje nam informacje o stopniu złośliwości i pozwala nam zdecydować o potrzebie dalszego leczenia, takiego jak radioterapia.

Leczenie oponiaków.

Przy powolnym wzroście bezobjawowych oponiaków o małym rozmiarze lepiej ograniczyć obserwację do dynamiki. Okresowo wykonywać MRI mózgu. Przez całe życie guz nie może rosnąć i nie daje objawów. Jeśli opowiadanie objawia się tylko napadami padaczkowymi, które można skorygować za pomocą środków przeciwdrgawkowych, można również wykonać operację bez operacji

W innych przypadkach główną metodą wyboru leczenia oponiaków mózgu jest leczenie chirurgiczne.

Chirurgiczne leczenie oponiaków mózgu.

Wskazanie do operacji:

 • Obecność objawów.
 • Duży rozmiar guza.
 • Obecność obrzęku i (lub) dyslokacji mózgu zgodnie z MRI lub CT mózgu.
 • Szybki wzrost guza z podejrzeniem złośliwości.

Przeciwwskazania do operacji:

 • Obecność zdekompensowanych współistniejących chorób.
 • Bardzo poważny stan pacjenta.
 • Obecność procesu zakaźnego w ciele.
 • Wiek starszy i starszy pacjenta.
 • Wiele złośliwych oponiaków. W przypadku braku innych przeciwwskazań w tym przypadku możesz spróbować usunąć największe ogniska.

Należy rozumieć, że operacja jest agresywną metodą leczenia, w której nieuchronnie zachodzi interakcja mechaniczna z tkankami i narządami pacjenta, a operacja w znieczuleniu ogólnym jest przenoszona przez ciało jeszcze trudniej. Dlatego neurochirurg w określaniu stosowności leczenia chirurgicznego waży korzyści i ryzyko operacji usunięcia oponiaka mózgu, w oparciu o indywidualne cechy każdego indywidualnego pacjenta.

Dostęp do guza jest wybierany w zależności od jego lokalizacji. Trudne oponiaki i oponiaki pobliżu ważnych obszarów funkcjonalnych, najczęściej, takich jak oponiaki podstawy czaszki, orbicie zatoka strzałkowa górna nie zawsze jest możliwe, aby całkowicie usunąć. Dzięki całkowitemu usunięciu konwekcyjnych łagodnych oponiaków można osiągnąć całkowite "wyleczenie".

Usunięcie oponiaka mózgu jest zwykle wykonywane przy użyciu mikroskopu i narzędzia mikrochirurgicznego.

Wykonuje się cięcie tkanek miękkich o tym samym kształcie i długości, co umożliwi neurochirurgowi odpowiednie wykonanie kolejnego etapu operacji. Następnie należy kraniotomii - kraniotomii, który jest oparty na piłowanie kości średnicę i kształt czaszki pożądane, pod koniec operacji klapa kości koniecznie ustawiony w miejscu, zamknięcie ubytku w czaszce. Jeśli kość jest w pełni rozmnażana przez nowotwór, klapa kości nie powinna być umieszczana w niewłaściwym miejscu. W tym przypadku operacja zostanie nazwana craniectomia. W przyszłości można wykonać kranioplastię, czyli zamknąć defekt kości czaszki za pomocą tytanowej płytki. Po usunięciu płata kostnego, twarda warstwa jest odsłonięta, która jest otwierana przez cięcie dogodne dla głównego etapu operacji. Jeśli oponiak convexital, następnie odsłaniając TMO natychmiast dostać się na guzie, oponiak, jeśli znajduje się na podstawy czaszki, to będzie konieczne, zanim dotarł, odwracając strukturę mózgu lub móżdżku specjalny zwijacz z szpatułki. Ponadto, oponiak usuwa się całkowicie lub częściowo, co zależy od jego umiejscowienia i umiejscowienia szeregu anatomicznych ważnych struktur, które może kiełkować oponiak. Należy zauważyć, że oponiak jest bardzo dobrze zaopatrzony w krew, dlatego możliwe jest utrata krwi. W trakcie operacji, jeśli to konieczne, wykonuje się hemostazę etapową - zatrzymując krwawienie. Operacja jest zakończona przez zszycie opony twardej i tkanek miękkich. Jeśli TMO jest rozmnażany przez nowotwór, dotknięty obszar może zostać usunięty, a następnie plastik TMO może być wykonany z własnym rozcięciem lub sztucznym TMO.

Powikłania po usunięciu oponiaka.

Podobnie jak w przypadku każdej operacji, z usunięciem oponiaka mózgu, mogą również występować powikłania.

Przede wszystkim, to infekcyjne powikłania, takie jak rany pooperacyjnej ropień, zapalenie opon mózgowych (zapalenie opon mózgowych), zapalenia szpiku czaszki, ligatury przetoki. Powikłania infekcyjne będą wymagały leczenia antybiotykami i / lub chirurgicznie. U pacjentów z koagulopatią i / lub nadciśnieniem tętniczym na tle podwyższonego ciśnienia krwi we wczesnym okresie pooperacyjnym możliwy jest krwotok w łóżku odległego menigiomi. Utrata krwi, która w zależności od zakresu i ciężkości niedokrwistości może wymagać dalszej transfuzji składników krwi i spożycia preparatów żelaza. Pooperacyjna płynność (wydzielanie płynu mózgowo-rdzeniowego przez szew) i "poduszka alkoholowa".

Innym ważnym powikłaniem może być pojawienie się lub wzrost neurologicznej ogniskowej symptomatologii. Wszystko zależy od umiejscowienia oponiaka w odniesieniu do stref funkcjonalnych, naczyń krwionośnych i pnia mózgu, a także nerwów czaszkowych. Z reguły podczas przewidywania operacji neurochirurg ostrzega z wyprzedzeniem o prawdopodobieństwie wystąpienia takich powikłań.

Nawroty oponiaków.

Jak napisałem powyżej, przy całkowitym usunięciu łagodnych oponiaków z całkowitym usunięciem dotkniętych obszarów twardej opony i kości, można uzyskać całkowite "wyleczenie".

W podsumowaniu, które jest niepełne, usunięcie oponiaka jest możliwe. Możliwe - nie znaczy, że tak będzie. Musimy zrozumieć, że złośliwe oponiaki powracają częściej i szybciej niż łagodne.

Zachowawcze leczenie oponiaka lub oponiaka bez operacji.

Terapii konserwatywnej nie można wyleczyć z oponiaka mózgu. Możesz jedynie złagodzić objawy, na przykład bóle głowy, przyjmowanie leków przeciwbólowych lub wymioty, przyjmowanie leków przeciwwymiotnych.

Skutecznym lekiem z wyboru w leczeniu obrzęku mózgu jest deksametazon.

Weź witaminy, wszystkie rodzaje leków metabolicznych i naczyniowych z oponiakiem nie powinny, ponieważ może to prowokować i przyspieszyć wzrost guza.

Radioterapia z oponiakiem.

Radioterapia (napromienianie) jest zwykle uważana za nieskuteczną jako główna metoda leczenia. Można go wykorzystać jako dodatkową metodę z niepełnym usunięciem oponiaka. Ponadto istnieje ryzyko powikłań w postaci radioterapii, utraty włosów i martwicy popromiennej.

Stereotaktyczne radiochirurgia oponiaków.

Dokonuje się tego za pomocą instalacji Gamma-knife lub Cyber-knife. Metoda polega na zastosowaniu dużej dawki promieniowania w ściśle ograniczonym obszarze patologicznym wewnątrz czaszki, przy jednoczesnym poddawaniu normalnych tkanek bezpiecznym dawkom.

Usunięcie oponiaka Nóż Gamma stosuje się w przypadkach, gdy zwykłe chirurgiczne usunięcie oponiaka nie jest możliwe lub jest stosowany jako dodatkowa metoda po częściowym usunięciu oponiaka.

Przy oponiakach powyżej 3,5 cm nie stosuje się promieniowania X.

Powikłaniem radiochirurgii oponiaków jest obrzęk tkanek napromieniowanego guza i obrzeża guza. Dlatego przy opętaniu mózgu, które ściska pień mózgu, aby zastosować tę technikę, jest niebezpieczne, ze względu na wysokie ryzyko powikłań neurologicznych.

W tym artykule przedstawiono ogólne zasady klasyfikacji, symptomatologii, diagnostyki i leczenia oponiaków mózgu. W kolejnych artykułach zamierzam bardziej szczegółowo omówić każdy rodzaj zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, w zależności od stopnia złośliwości i lokalizacji.

Artykuł jest przeznaczony do zapoznania się z osobliwościami choroby. Czy samoleczenie i samokontrola są niemożliwe! Jeśli coś jest nie tak z twoim zdrowiem, skonsultuj się z lekarzem.