Oponiak

Zapobieganie

Oponiak odnosi się do guza pochodzącego z błony pajęczynówki (pajęczynówki) mózgu lub rdzenia kręgowego. Morfologicznie, jest wyraźnie nakreślony i reprezentuje węzeł w kształcie podkowy lub kulisty, który zwykle może być połączony z twardą oponą. Oponiak jest częściej łagodnym nowotworem, ale każdy nowotwór, który rośnie w jamie czaszki, jest "względnie złośliwy", ponieważ wraz z jego wzrostem mogą wystąpić objawy związane z kompresją substancji mózgowej. Złośliwe warianty są znacznie mniej powszechne i charakteryzują się agresywnym wzrostem i wysokim odsetkiem nawrotów po ich usunięciu.

Zwykle nie jest to izolowany nowotwór, ale ma kilka ognisk wzrostu, w tym wzdłuż rdzenia kręgowego. Najczęstszym miejscem jest obszar półkul mózgowych The foramen magnum, skrzydła kości klinowej, skalistej, namiotu, wycinki, zatoki jamistej, kąt cerebellopontine i oponiaków zatokowego.

Przyczyny

Nie ma bezpośrednich przyczyn oponiaka. Są tylko czynniki ryzyka, w związku z którymi może się rozwinąć:

 1. Wiek powyżej 40 lat;
 2. Kobiecy seks. Ryzyko wystąpienia oponiaka u kobiet jest 3-krotnie większe, co wynika z wpływu żeńskich hormonów płciowych (estrogenu, progesteronu) na jego wzrost. Jednak u mężczyzn bardziej powszechne są odmiany złośliwe.
 3. Promieniowanie jonizujące w dużych dawkach, które przyczynia się do powstawania różnych guzów wewnątrzczaszkowych. Jednak według najnowszych badań ryzyko rozwoju oponiaków jest związane z niskimi dawkami promieniowania radioaktywnego.
 4. Choroby genetyczne. Neurofibromatoza typu 2 jest predysponującym czynnikiem w rozwoju wielu złośliwych oponiaków.

Objawy i oznaki

Oponiaki rosną stosunkowo wolno, więc objawy mogą być nieobecne przez dość długi czas. Pierwszą manifestacją może być ból głowy. Nie ma on specjalnego charakteru, zwykle może być tępy, pękający lub obolały. Ma charakter rozproszony i jest umiejscowiony na obszarach potylicznych lub czołowo-skroniowych.

Inne objawy choroby związane są z lokalizacją, a mianowicie ze strukturami, które może ona ściśnąć. Takie objawy nazywa się ogniskowymi:

 • Niedowład kończyn (wyraźna słabość, zmniejszona wrażliwość, pojawienie się patologicznych odruchów);
 • Spadają pola widzenia i inne zaburzenia widzenia w postaci zmniejszenia jego nasilenia, podwojenia obiektów. Charakterystyczne jest również zejście górnej powieki - opadanie powiek;
 • Utrata słuchu;
 • Zmniejszenie lub całkowita utrata zapachu, halucynacje węchowe;
 • Napady padaczkowe;
 • Zaburzenia psychoemotoryczne, zmiany w zachowaniu;
 • Zaburzenia myślenia;
 • Łamanie koordynacji i chwiejny chód;
 • Zwiększenie ciśnienia śródgałkowego z odpowiednią lokalizacją oponiaka;
 • Nudności, które nie ustępują po wymiotach.
 • Jeśli wzrost nowotworu zakłóca odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego, pojawia się wodogłowie, obrzęk mózgu, któremu towarzyszą uporczywe bóle głowy, zawroty głowy i zaburzenia psychiczne.

Jeśli masz co najmniej jeden z tych objawów, natychmiast skonsultuj się z lekarzem, aby znaleźć przyczynę.

O innych procesach nowotworowych można również znaleźć na naszej stronie, na przykład glejaka wyrostka robaczkowego mózgu.
Co to jest neurinoma, a raczej neurinoma nerwu słuchowego, przeczytaj ten link.

Diagnostyka

"Złotym standardem" w diagnozowaniu większości procesów nowotworowych jest CT (tomografia komputerowa) lub MRI (rezonans magnetyczny). Oponiak nie jest wyjątkiem. Częściej CT i MRI są używane z kontrastowaniem. Tomografia umożliwia ustawienie wielkości i umiejscowienia guza ustalenie stopnia zmiany otaczających tkanek i identyfikacji powikłaniami (np wodogłowie).

Inna metoda - MRS (spektroskopia rezonansu magnetycznego), pozwala określić profil chemiczny i charakter oponiaka.

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) umożliwia wykrycie ognisk nawrotu nowotworu, ale procedura jest kosztowna i ma niską specyficzność, a więc nie jest szeroko stosowana.

Angiografia - metoda, która służy do określenia charakteru zaopatrzenia w krwi oponiaka, jest często stosowana jako metoda pomocnicza lub do przygotowania przedoperacyjnego.

Leczenie

Ze względu na fakt, że oponiak jest częściej łagodnym nowotworem, usunięcie chirurgiczne jest metodą z wyboru. W takim przypadku następuje pełne odzyskiwanie. Podczas usuwania bardzo ważne jest, aby usunąć i jego włókna, które wpływają na otaczające tkanki. Może to jednak stanowić pewne zagrożenie w przypadku uszkodzenia tkanki mózgowej lub zatok żylnych. Konsekwencje takiej operacji mogą dramatycznie obniżyć jakość życia pacjenta w przyszłości, więc w tym przypadku rozsądniej jest zostawić część tkanki guza, a następnie stale monitorować ich wzrost.

Guzy o przebiegu złej jakości mogą się powtarzać i wymagają powtarzających się interwencji chirurgicznych.

Często stosuje się metody radioterapii, jeśli nie można ich skutecznie usunąć chirurgicznie. Wysokie dawki promieniowania rentgenowskiego są wykorzystywane do niszczenia nieprawidłowych komórek. Standardowa radioterapia jest nieskuteczna w przypadku dużych oponiaków.

Jeśli oponiak się w trudno dostępnych obszarów chirurga lub następnego obszaru miasta, których awaria zagraża naruszenia którejkolwiek z funkcji, stosowanie metod stereotaktyczne. Najskuteczniejsze leczenie oponiaków wynosi 3-3,5 cm, ale metoda ta jest z powodzeniem stosowana w leczeniu dużych guzów. Metody stereotaktyczne opierają się na ukierunkowanym napromieniowaniu struktur nowotworowych promieniami, które znajdują się pod różnymi kątami. Radiochirurgii stereotaktycznej są często używane w połączeniu z usunięciem chirurgicznym, jest uzasadnione w przypadkach, gdy nie można bezpiecznie lub całkowicie usuwa się w zwykły sposób. Skuteczność metod stereotaktycznych wynosi około 93%.

Metody chemoterapeutyczne nie są stosowane w terapii łagodnych oponiaków.

Konsekwencje i prognoza

W przypadku, gdy stwierdzono, że pacjent ma łagodne, wyraźnie rozgraniczone oponiaki bez kiełkowania w otaczających tkankach, jego usunięcie często oznacza całkowite wyleczenie.

Jednak nawet łagodne oponiaki mogą pojawić się w 3% przypadków. Nietypowy nawrót w 38% przypadków, złośliwy - w 78%.

Trzeba powiedzieć o pięcioletnim wskaźniku wznowy guza, w zależności od jego lokalizacji. Najniższy wskaźnik to oponiak czaszki, wynosi 3%; dla tureckiego regionu siodłowego indeks wynosi 19%; W rejonie ciała kości klinowej powracają przez 5 lat w 34% przypadków. Najwyższa wartość wskaźnika występuje w przypadku guza na skrzydłach klina i jamistej zatoki, która waha się od 60 do 100%.

Jak oszczędzamy na suplementach i witaminach: probiotyki, witaminy, przeznaczone do chorób neurologicznych itp., a my zamawiamy na iHerb (pod linkiem zniżka to 5 $). Dostawa do Moskwy to tylko 1-2 tygodnie. Znacznie taniej kilka razy, niż w rosyjskim sklepie, a niektórych towarów w zasadzie nie można znaleźć w Rosji.

Oponiak w strefie skroniowej mózgu

Mózg oponiaki - zazwyczaj łagodny nowotwór z zewnątrzmózgowego początkowy wzrost komórek błony pajęczynówki (pajęczynówki) mózgu, a nie z twardej (TMT), pomimo powszechnego przekonania. Sam termin i klasyfikacja, które są używane do dziś, został po raz pierwszy wprowadzony przez amerykańskiego neurochirurga Cushinga w 1922 roku. Pajęczynówki - cienkiej tkanki otaczające mózg z czaszki i oponę twardą - gęstą tkankę mózgu, która otacza i jest usytuowany nad membraną pajęczej.

Ponieważ wzrost oponiaka w sposób bezpośredni rośnie do opony twardej, a następnie ma główne źródła zaopatrzenia w krew. Ponadto czasami kiełkują i kości czaszki. Często zwapnienie (skostnienie) całkowicie lub częściowo.

Zwykle jest to wolno rosnący i pozakomórkowy guz, to znaczy wyraźnie oddzielony od mózgu i ma wokół siebie kapsułkę. Mniej powszechne są złośliwe formy oponiaka z szybkim wzrostem. Rzadko, oponiaki mózgu są liczne, gdy rosną równocześnie w różnych obszarach anatomicznych jamy czaszkowej. Oponiaki mogą rosnąć wszędzie tam, gdzie komórki pajęczynówki, więc nie tylko w jamie czaszki, ale w obrębie kanału kręgowego, jak pajęczynówki obejmującego rdzeń kręgowy, too. W tym artykule rozważane są tylko śródczaszkowe oponiaki. Oponiaki rdzenia kręgowego zostaną omówione w artykule dotyczącym guzów rdzenia kręgowego.

Oponiak mózgu to najczęstszy łagodny guz wewnątrzczaszkowy. Występuje częściej w wieku od 40 do 70 lat. Częściej ta choroba dotyka kobiety.

Całkowite usunięcie łagodnego oponiaka, co niestety nie zawsze jest możliwe i zależy od lokalizacji, prowadzi do całkowitego wyzdrowienia.

Powodem są oponiaki.

W rzeczywistości przyczyna powstawania oponiaka, a także innych nowotworów mózgu u ludzi, nie jest znana.

Klasyfikacja oponiaków.

W histologii oponiaki dzielą się na:

 1. Typowe lub typowe (łagodne oponiaki): meningotomiczne, włókniste i przejściowe, to znaczy łączące obie poprzednie formy.
 2. Nietypowy lub nietypowy (drugi stopień złośliwości według klasyfikacji), charakteryzujący się szybszym wzrostem i większą częstością nawrotów.
 3. Złośliwy (trzeci stopień złośliwości według klasyfikacji) charakteryzuje się jeszcze szybszym wzrostem i częstością nawrotów: anaplastyczny, brodawkowaty, rabdioidalny.

Ocena - klasyfikacja nowotworów centralnego układu nerwowego według stopnia złośliwości, w zależności od wzoru histologicznego, wprowadzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Lokalizacja oponiaków mózgu to:

Najczęściej spotykane i podzielone na oponiaki przedniej, środkowej lub tylnej trzeciej górnej zatoki strzałkowej są jednym z dużych kolektorów żylnych znajdujących się między arkuszami opony twardej.

Istnieje nieco rzadziej parasagittal, rośnie na chinxual (od łacińskiego słowa "convexitas" -wypukłą) powierzchnią mózgu, to znaczy przylega do powierzchni tych części czołowej, potylicznym, ciemieniowego i kości czasowe, które tworzą sklepienia czaszki. Zatem takie oponiak podzielony convexital oponiaka czołowego ciemieniowe regionie convexital oponiaka, oponiaka convexital obszaru czasowego i potylicznej convexital oponiaka.

 1. Oponiak podstawy czaszki.

Jest ich mniej niż poprzednich. Izolowane węchowy oponiak fossa oponiak duży i mały główny skrzydło (klina) kości, oponiak guzek siodła, petroklivalnye oponiak, oponiak otwór wielki kości potylicznej, oponiak skalistej.

 1. Oponiaki półksiężycowate (falx) lub falx-oponiak i oponiak móżdżku lub, bardziej poprawnie, móżdżek móżdżku (namiot).

Rosną w obszarze danych form anatomicznych, które są procesami opony twardej. Sierpy proces znajduje się pomiędzy półkulami mózgowymi, nerw móżdżku oddziela móżdżek od płatów potylicznych mózgu.

Są rzadkie, rosną na orbicie, w jamie, w której znajduje się gałka oczna, źródłem jest pochewka pajęczynówki nerwu wzrokowego.

W odniesieniu do podstawy czaszki, oponiaki można podzielić na oponiaki przedniego, środkowego i tylnego dołu czaszkowego.

W odniesieniu do określenia odpowiedniej móżdżku oponiak można podzielić na nadnamiotowej oponiaka, czyli tych, które są powyżej Tentorium i subtentorial oponiaka - te, które znajdują się pod wyłapywaniem móżdżku.

Objawy oponiaka.

Łagodne oponiaki mogą być bezobjawowe przez wiele lat i mogą być przypadkowym znalezieniem podczas badania z innych powodów.

Symptomatologia może być podzielona na dwa rodzaje - mózgowe i ogniskowe.

Ogólne objawy mózgowe zapalenia opon mózgowych.

Często jedyną kliniczną manifestacją oponiaka mózgu jest jedynie symptomatologia mózgu. Obejmuje to bóle głowy, zawroty głowy i nudności. Niepokojenie może generalnie tylko ból głowy.

Ogniskowa symptomatologia oponiaków.

Ogniskowa symptomatologia jest symptomatologią związaną z utratą wszelkich funkcji struktur nerwowych i zależy od lokalizacji guza.

Na przykład oponiakowe zapalenie węchu może objawiać się jako naruszenie funkcji nerwu węchowego i wzrokowego, to jest naruszenie zmysłu węchu i wzroku. Również ten oponiak może prowadzić do zaburzeń sfery psycho-emocjonalnej, ponieważ znajduje się w pobliżu płatów czołowych. W mojej praktyce zdarzały się przypadki, w których pacjenci byli obserwowani przez kilka lat u psychiatry, a oponiaki zostały wykryte tylko w wyniku przypadkowego badania.

Oponiak środkowy dołu czaszki (skrzydło klinowej kości i gruźlicy siodła) z wyjątkiem zaburzeń widzenia związanych z prasowanymi nerwu wzrokowego może manifestu oraz zaburzeń okoruchowych wskutek ściskania III (okoruchowy nerwów), IV (bloczkowy nerwów) i VI (abducens) czaszkowych nerwy zaangażowane w ruch gałki ocznej.

fossa oponiak tylnej (petroklivalnaya, skalistej, otwór wielki, zarys subtentorial móżdżek), może prowadzić do zaburzeń pnia mózgu i ogonowych grupy nerwów czaszkowych, która przejawia zaburzenia połykanie, chrypka mogą być zaburzenia smaku, zaburzenia mowy od rodzaju dyzartria powodu paraliżu mięśni języka, porażenie mięśni twarzy i naruszenie wrażliwości twarz, może być niedowład (osłabienie) lub gemigipestezii (naruszenie wrażliwość) w grupie Często niedowład i gemigipesteziya połączone ze sobą, i jest połączone z kompresją i uszkodzenia dróg z mózgu do rdzenia kręgowego, które są zlokalizowane w pniu mózgu. Ogólnie rzecz biorąc, guzy zlokalizowane w pobliżu pnia mózgu, są bardzo niebezpieczne i dekompensacji z rozwojem obrzęku, może prowadzić do śmierci, jak w bagażniku są ważne dla życia i naczynioworuchowych ośrodków oddechowych.

W konwekcyjnych oponiakach, w zależności od lokalizacji, ogniskowa symptomatologia objawia się w postaci zakłócenia aktywności różnych obszarów czynnościowych kory mózgowej. A jeśli centralne uszkodzenie, aw naszym przypadku jest oponiakiem, znajduje się po lewej stronie, to zakłócenia przejawiają się z prawej strony i odwrotnie. Istnieją również centra funkcjonalne, które są zlokalizowane tylko na dominującej półkuli, tj. Praworęczni po lewej, a leworęczni po prawej. Zostanie to omówione poniżej.

Na przedni płat może to być zaburzenia mowy według rodzaju afazji silnika, to znaczy wtedy, gdy pacjent nie może mówić, niedowłady (osłabienie), a dokładniej monoparesis w kończynach, gdy istnieje słabość w jednym ramieniu lub nodze może cierpieć psychologiczne i emocjonalne kula.

Kiedy oponiakiem płata skroniowego może być czuciowa afazja, gdy pacjent nie rozumie mowy skierowanej do niego. Należy zauważyć, że ośrodki kory mózgowej odpowiedzialne za mowę, każda osoba jest tylko po jednej stronie. Dlatego motoryczna lub afazja sensoryczna może wystąpić tylko wtedy, gdy ognisko uszkodzenia ośrodka korowego znajduje się po stronie dominującej. Praworęczni po lewej i leworęczni po prawej.

Oponiaki płata ciemieniowego mogą powodować naruszenie czułości w ręce lub nodze częściej na monotypie. Może cierpieć z powodu praktyki. Praxis to zautomatyzowane, celowe działanie, które osiąga się dzięki ćwiczeniom i powtarzanym powtórzeniom. Na przykład prosta umiejętność zawiązywania sznurówek lub herbaty parzonej, umiejętność prowadzenia autobusu lub obsługiwania pacjenta, a nawet umiejętność pisania - wszystko to jest praktyka. Łamanie praktyki jest nazywane apraksją. Ponadto może wystąpić dotykowa agnozja, to jest utrata zdolności do określania przedmiotów i ich charakterystyki za pomocą dotyku. Na przykład, jeśli pacjent z zamkniętymi oczami otrzymuje przedmiot w ręce, nie może go opisać i zrozumieć, co to jest, ale jeśli pacjent jest po prostu pokazany, pacjent natychmiast odpowie na pytanie, jaki przedmiot i do czego jest potrzebny.

Płat potyliczny mózgu jest korowym analizatorem widzenia. Dlatego przy oponiakach płata potylicznego wzrok jest zaburzony. Niektóre pola widzenia mogą wypaść. Może istnieć zaburzenie o tak złożonej wrażliwości, jak wizualna agnozja. Na przykład, jeśli dać pacjentowi napisany piórem w ręku, a następnie dotknij przycisku on zrozumie, że ten uchwyt, ale jeśli jest to tylko, aby pokazać pacjent będzie tylko w stanie opisać niektóre z jego elementów, ale nie rozumieją, że ten uchwyt.

Wszelkie opryszczki, drażniące kręgi mózgu, mogą powodować atak padaczki.

Nadal muszą wiedzieć, że gdy dekompensacji z rozwojem obrzęku i dyslokacji (przemieszczenia) mózgu może dramatycznie pojawić bóle głowy, nudności, wymioty, zwiększenie objawy ogniskowe ostro, a nawet mogą wystąpić depresja świadomości aż do śpiączki.

Rozpoznanie oponiaków.

Metodą z wyboru w diagnostyce zapalenia opon mózgowych jest rezonans magnetyczny (MRI) ze wzmocnieniem kontrastu, ponieważ badanie to w tym przypadku daje najbardziej szczegółowe informacje. Możesz wyraźnie zobaczyć sam guz, jego związek z otaczającymi strukturami mózgu, stopień uszkodzenia tętnic i zatok żylnych, który pozwala wybrać najbardziej optymalną taktykę leczenia. Jedynym negatywem jest gorsza diagnoza zwapnień i ognisk krwotoku w guzie w porównaniu z tomografią komputerową (CT).

Wobec przeciwwskazań do MRI lub przy braku tomografii rezonansu magnetycznego, skan CT mózgu z poprawą kontrastu jest inną metodą diagnozy. Guz na CT jest postrzegany całkiem dobrze. Zaletą CT jest lepsze zrozumienie obecności zwapnień i ognisk krwotoków w guzie, a także jego związku ze strukturami kostnymi.

Podczas wykonywania MRI lub CT bez wzmocnienia kontrastu, oponiak ma kolor prawie taki sam jak tkanka mózgowa, więc w tym przypadku może być trudne do zdiagnozowania.

Rezonans magnetyczny mózgu z kontrastem pacjenta z dolnym węchem puchliny węchowej. 1 - oponiak (barwione kontrastowo w kolorze białym); 2 - mózg. MRI mózgu z kontrastującym pacjentem z konwektywnym oponiakiem. 1 - mózg; 2 - oponiak (barwione kontrastowo w kolorze białym). A - TK mózgu bez kontrastu, oponiak jest słabo widoczny. B - CT mózgu z kontrastem, oponiak jest wyraźnie widoczny. 1 - oponiak; 2 - mózg.

Elektroencefalografia (EEG) jest dodatkową metodą diagnozy, to znaczy, kiedy musimy upewnić się, że jest to oponiak, który powoduje epilepsję.

Inną ważną metodą diagnostyczną w określaniu rodzaju oponiaka jest badanie histologiczne. Ale odbywa się po usunięciu guza. Ale daje nam informacje o stopniu złośliwości i pozwala nam zdecydować o potrzebie dalszego leczenia, takiego jak radioterapia.

Leczenie oponiaków.

Przy powolnym wzroście bezobjawowych oponiaków o małym rozmiarze lepiej ograniczyć obserwację do dynamiki. Okresowo wykonywać MRI mózgu. Przez całe życie guz nie może rosnąć i nie daje objawów. Jeśli opowiadanie objawia się tylko napadami padaczkowymi, które można skorygować za pomocą środków przeciwdrgawkowych, można również wykonać operację bez operacji

W innych przypadkach główną metodą wyboru leczenia oponiaków mózgu jest leczenie chirurgiczne.

Chirurgiczne leczenie oponiaków mózgu.

Wskazanie do operacji:

 • Obecność objawów.
 • Duży rozmiar guza.
 • Obecność obrzęku i (lub) dyslokacji mózgu zgodnie z MRI lub CT mózgu.
 • Szybki wzrost guza z podejrzeniem złośliwości.

Przeciwwskazania do operacji:

 • Obecność zdekompensowanych współistniejących chorób.
 • Bardzo poważny stan pacjenta.
 • Obecność procesu zakaźnego w ciele.
 • Wiek starszy i starszy pacjenta.
 • Wiele złośliwych oponiaków. W przypadku braku innych przeciwwskazań w tym przypadku możesz spróbować usunąć największe ogniska.

Należy rozumieć, że operacja jest agresywną metodą leczenia, w której nieuchronnie zachodzi interakcja mechaniczna z tkankami i narządami pacjenta, a operacja w znieczuleniu ogólnym jest przenoszona przez ciało jeszcze trudniej. Dlatego neurochirurg w określaniu stosowności leczenia chirurgicznego waży korzyści i ryzyko operacji usunięcia oponiaka mózgu, w oparciu o indywidualne cechy każdego indywidualnego pacjenta.

Dostęp do guza jest wybierany w zależności od jego lokalizacji. Trudne oponiaki i oponiaki pobliżu ważnych obszarów funkcjonalnych, najczęściej, takich jak oponiaki podstawy czaszki, orbicie zatoka strzałkowa górna nie zawsze jest możliwe, aby całkowicie usunąć. Dzięki całkowitemu usunięciu konwekcyjnych łagodnych oponiaków można osiągnąć całkowite "wyleczenie".

Usunięcie oponiaka mózgu jest zwykle wykonywane przy użyciu mikroskopu i narzędzia mikrochirurgicznego.

Wykonuje się cięcie tkanek miękkich o tym samym kształcie i długości, co umożliwi neurochirurgowi odpowiednie wykonanie kolejnego etapu operacji. Następnie należy kraniotomii - kraniotomii, który jest oparty na piłowanie kości średnicę i kształt czaszki pożądane, pod koniec operacji klapa kości koniecznie ustawiony w miejscu, zamknięcie ubytku w czaszce. Jeśli kość jest w pełni rozmnażana przez nowotwór, klapa kości nie powinna być umieszczana w niewłaściwym miejscu. W tym przypadku operacja zostanie nazwana craniectomia. W przyszłości można wykonać kranioplastię, czyli zamknąć defekt kości czaszki za pomocą tytanowej płytki. Po usunięciu płata kostnego, twarda warstwa jest odsłonięta, która jest otwierana przez cięcie dogodne dla głównego etapu operacji. Jeśli oponiak convexital, następnie odsłaniając TMO natychmiast dostać się na guzie, oponiak, jeśli znajduje się na podstawy czaszki, to będzie konieczne, zanim dotarł, odwracając strukturę mózgu lub móżdżku specjalny zwijacz z szpatułki. Ponadto, oponiak usuwa się całkowicie lub częściowo, co zależy od jego umiejscowienia i umiejscowienia szeregu anatomicznych ważnych struktur, które może kiełkować oponiak. Należy zauważyć, że oponiak jest bardzo dobrze zaopatrzony w krew, dlatego możliwe jest utrata krwi. W trakcie operacji, jeśli to konieczne, wykonuje się hemostazę etapową - zatrzymując krwawienie. Operacja jest zakończona przez zszycie opony twardej i tkanek miękkich. Jeśli TMO jest rozmnażany przez nowotwór, dotknięty obszar może zostać usunięty, a następnie plastik TMO może być wykonany z własnym rozcięciem lub sztucznym TMO.

Powikłania po usunięciu oponiaka.

Podobnie jak w przypadku każdej operacji, z usunięciem oponiaka mózgu, mogą również występować powikłania.

Przede wszystkim, to infekcyjne powikłania, takie jak rany pooperacyjnej ropień, zapalenie opon mózgowych (zapalenie opon mózgowych), zapalenia szpiku czaszki, ligatury przetoki. Powikłania infekcyjne będą wymagały leczenia antybiotykami i / lub chirurgicznie. U pacjentów z koagulopatią i / lub nadciśnieniem tętniczym na tle podwyższonego ciśnienia krwi we wczesnym okresie pooperacyjnym możliwy jest krwotok w łóżku odległego menigiomi. Utrata krwi, która w zależności od zakresu i ciężkości niedokrwistości może wymagać dalszej transfuzji składników krwi i spożycia preparatów żelaza. Pooperacyjna płynność (wydzielanie płynu mózgowo-rdzeniowego przez szew) i "poduszka alkoholowa".

Innym ważnym powikłaniem może być pojawienie się lub wzrost neurologicznej ogniskowej symptomatologii. Wszystko zależy od umiejscowienia oponiaka w odniesieniu do stref funkcjonalnych, naczyń krwionośnych i pnia mózgu, a także nerwów czaszkowych. Z reguły podczas przewidywania operacji neurochirurg ostrzega z wyprzedzeniem o prawdopodobieństwie wystąpienia takich powikłań.

Nawroty oponiaków.

Jak napisałem powyżej, przy całkowitym usunięciu łagodnych oponiaków z całkowitym usunięciem dotkniętych obszarów twardej opony i kości, można uzyskać całkowite "wyleczenie".

W podsumowaniu, które jest niepełne, usunięcie oponiaka jest możliwe. Możliwe - nie znaczy, że tak będzie. Musimy zrozumieć, że złośliwe oponiaki powracają częściej i szybciej niż łagodne.

Zachowawcze leczenie oponiaka lub oponiaka bez operacji.

Terapii konserwatywnej nie można wyleczyć z oponiaka mózgu. Możesz jedynie złagodzić objawy, na przykład bóle głowy, przyjmowanie leków przeciwbólowych lub wymioty, przyjmowanie leków przeciwwymiotnych.

Skutecznym lekiem z wyboru w leczeniu obrzęku mózgu jest deksametazon.

Weź witaminy, wszystkie rodzaje leków metabolicznych i naczyniowych z oponiakiem nie powinny, ponieważ może to prowokować i przyspieszyć wzrost guza.

Radioterapia z oponiakiem.

Radioterapia (napromienianie) jest zwykle uważana za nieskuteczną jako główna metoda leczenia. Można go wykorzystać jako dodatkową metodę z niepełnym usunięciem oponiaka. Ponadto istnieje ryzyko powikłań w postaci radioterapii, utraty włosów i martwicy popromiennej.

Stereotaktyczne radiochirurgia oponiaków.

Dokonuje się tego za pomocą instalacji Gamma-knife lub Cyber-knife. Metoda polega na zastosowaniu dużej dawki promieniowania w ściśle ograniczonym obszarze patologicznym wewnątrz czaszki, przy jednoczesnym poddawaniu normalnych tkanek bezpiecznym dawkom.

Usunięcie oponiaka Nóż Gamma stosuje się w przypadkach, gdy zwykłe chirurgiczne usunięcie oponiaka nie jest możliwe lub jest stosowany jako dodatkowa metoda po częściowym usunięciu oponiaka.

Przy oponiakach powyżej 3,5 cm nie stosuje się promieniowania X.

Powikłaniem radiochirurgii oponiaków jest obrzęk tkanek napromieniowanego guza i obrzeża guza. Dlatego przy opętaniu mózgu, które ściska pień mózgu, aby zastosować tę technikę, jest niebezpieczne, ze względu na wysokie ryzyko powikłań neurologicznych.

W tym artykule przedstawiono ogólne zasady klasyfikacji, symptomatologii, diagnostyki i leczenia oponiaków mózgu. W kolejnych artykułach zamierzam bardziej szczegółowo omówić każdy rodzaj zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, w zależności od stopnia złośliwości i lokalizacji.

Artykuł jest przeznaczony do zapoznania się z osobliwościami choroby. Czy samoleczenie i samokontrola są niemożliwe! Jeśli coś jest nie tak z twoim zdrowiem, skonsultuj się z lekarzem.

Oponiak mózgu - co to jest i jakie są konsekwencje po operacji

Oponiak (zewnątrzmózgowego nowotworu), zwany również meningiomatozom i arahnoidendoteliomoy głównie łagodny nowotwór, który jest utworzony z miękkiego mózgowych, w niektórych przypadkach splotów naczyniowych. Może tworzyć się zarówno na rdzeniu kręgowym, jak i mózgu. W praktyce klinicznej najczęściej oponiaka występuje na powierzchni mózgu (zewnątrzmózgowego), ale guza może wystąpić w innych regionach mózgu. Rozwój nowotworu trwa dość długo. W rzadkich przypadkach łagodny guz rozwija się w nowotwór złośliwy.

Arachnoidendothelioma nie powstaje ze stałej błony mózgu.

W klasyfikacji międzynarodowej kod opowiadań zgodnie z ICD 10 (Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób 10. korekta): С71. Występuje głównie u dorosłych w wieku od 35 do 70 lat, głównie u kobiet. U dzieci nowotwór powstaje w bardzo rzadkich przypadkach, około 2% wszystkich typów nowotworów u dzieci. Około dziesięć procent nowotworów ma charakter złośliwy.

Jaki jest powód rozwoju?

Naukowcy nie mogą ustalić przyczyny choroby. Przyczyną choroby mogą być niektóre czynniki:

 • Wiek (40 lat i więcej);
 • Efekt małej dawki promieniowania (promieniowanie jonizujące);
 • Nieprawidłowości genetyczne (w chromosomie 22);

Wstrząs może prowadzić do pourazowego oponiaka.

UWAGA! Rozpoznanie złośliwego nowotworu mózgu u mężczyzn jest częstsze niż u kobiet. Jednak według statystyk, łagodny guz jest częściej diagnozowany u kobiet niż u mężczyzn, z powodu dodatkowych czynników.

Z powodu cech kobiecego ciała, a także dodatkowych czynników w rozwoju choroby, płeć żeńska oponiaka jest bardziej powszechna niż u płci męskiej. Rozwój oponiaki u kobiet, włączając powyższe czynniki przyczyniają się do zmienności w tle hormonalnej organizmu, jak również raka piersi, ciąża przyczynia się do rozwoju guzów mózgu!

Lokalizacja oponiaka (procent):

Zbiór klasztorny Ojca Jerzego. Kompozycja zawiera 16 ziół jest skutecznym narzędziem do leczenia i zapobiegania różnym chorobom. Pomaga wzmocnić i przywrócić odporność, wyeliminować toksyny i mieć wiele innych przydatnych właściwości

 • W jednej czwartej wszystkich przypadków (25%) nowotwór zlokalizowany jest na falku, parasagonalnym;
 • Wypukły w sklepieniu czaszki - 19;
 • Na skrzydłach kości - 17;
 • Supraxally - 9;
 • W namiocie móżdżku (noże) - 3;
 • W tylnej i węchowej czaszce jest 8;
 • W środkowym i przednim dole czaszkowym - 4;
 • Oponiak nerwu wzrokowego - 2;
 • W dużym otworze potylicznym znajdują się 2;
 • W komorze bocznej - 2.

U dzieci, oponiak może być zlokalizowany w wątrobie, choroba rozwija się przed urodzeniem, dlatego jest wrodzona.

Klasyfikacja oponiaka

Oponiak może być kilku typów:

 • Meningotiomatous;
 • Przejściowy;
 • Psammomatyczny;
 • Angiomatous;
 • Sekcja;
 • Chordoid;
 • Wyczyść komórkę;
 • Petrolling;
 • Hiperostatyczny węch;
 • Kalcynowany;
 • Włóknisty;
 • Kalcynowany.

Choroba jest podzielona na 3 główne kategorie, w zależności od tego, ile wykształcenia jest złośliwe:

 1. Łagodny oponiak (typowy) - powoli rosnący nowotwór, który nie wyrasta w tkankę mózgu, raczej ściska. Najczęściej ma powierzchowną lokalizację.
 2. Nietypowy oponiak - zwane także semi-good, charakteryzujące się mitotyczną aktywnością wzrostu, mogą wyrosnąć w tkance mózgowej.
 3. Złośliwy oponiak (anaplastyczny) - przenika do tkanki mózgowej, ma zdolność oddziaływania na inne narządy ciała, co prowadzi do rozwoju choroby w innych częściach ciała. Powoduje raka.

Symptomatologia

W początkowych stadiach rozwoju nowotworu może brakować jakichkolwiek objawów. Pacjent nie może odczuwać dyskomfortu. Nowotwór zaczyna objawiać się po uzyskaniu wystarczających wymiarów.

Typowymi znakami mogą być:

 • Bóle głowy;
 • Zwiększony nacisk czaszki;
 • Nudności, nawet po porodzie;
 • Zapisy w pamięci;
 • Nieprawidłowości psychiczne;
 • Napady drgawkowe;
 • Ogólne osłabienie;
 • Utrata równowagi;
 • Problemy z przesłuchaniem;
 • Problemy z wizją;
 • Upośledzenie węchu (oponiak płata czołowego).

Uwaga, proszę! Wystąpienie któregokolwiek z powyższych objawów, okazja do natychmiastowego badania, nie należy czekać na dalsze pogorszenie stanu.

Objawy bezpośrednio zależą od lokalizacji (w okolicy zatoki jamistej, mostu móżdżku, piramidy kości skroniowej) nowotworów w regionie mózgu.

Objawy i lokalizacja oponiaka:

 1. Objawy powierzchownej edukacji wywoływać bóle głowy, skurcze. Bóle głowy nasilają się rano i wieczorem.
 2. Uszkodzenie płata czołowego przyczynia się do zmiany psychiki pacjenta, staje się bardziej agresywny, przestaje trzeźwo oceniać innych. W szczególności występuje upośledzenie wzroku, utrata węchu.
 3. Oponiak z regionu skroniowego prowadzi do problemów ze słuchem, wpływa na mowę pacjenta, ogólne osłabienie.
 4. Oponiaka zatoki strzałkowej, charakteryzuje się pogorszeniem myślenia, pamięci, pojawieniem się napadów drgawkowych. Oponiak opłucnowy w obrębie kręgosłupa wpływa na słuch i koordynację pacjenta.
 5. Nowotwór z regionu móżdżku (powstanie móżdżku) prowadzi do utraty równowagi, naruszenie procesu oddychania może być niebezpieczne dla życia chorych.
 6. Guz w kącie móżdżku (MMC) (obszary lewy i prawy) - guz jest w większości łagodny, jednak guz w tym przypadku wywiera nacisk na pień mózgu, na móżdżek. Te same objawy występują w guzie półkuli móżdżku.
 7. Oponiak guzka tureckiego siodła, Nachylenie jest spowodowane zaburzeniami widzenia prowadzącymi do całkowitej ślepoty.
 8. Nowotwór meningotiomyomatous tumour składa się z komórek w postaci mozaiki, która nie ma określonej struktury.
 9. Oponiak z okolicy ciemieniowej - orientacja w przestrzeni jest zakłócona.

Oponiak śródczaszkowy występuje częściej niż oponiak rdzenia kręgowego, ale choroba nie zawsze wykazuje objawy, najczęściej z niewielkimi rozmiarami guza.

Diagnostyka

Rozpoznanie choroby jest bardzo trudne, zwłaszcza w przypadku małych guzów, we wczesnych stadiach rozwoju. W wielu przypadkach objawy są mylone z charakterystykami wiekowymi pacjentów.

Diagnozowanie opon mózgowych wyłącznie podczas przeprowadzania badania pod nadzorem:

Po zidentyfikowaniu pierwszych objawów pacjentowi przypisuje się pełne badanie. W celu ostatecznej diagnozy wykonaj:

 • Tomografia komputerowa (CT) - dokładność wyniku wynosi 90%;
 • Rezonans magnetyczny (MRI) - z dokładnością do 85%;
 • Kontrola słuchu, wzroku;
 • Analiza krwi;
 • Pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
 • Biopsja służy do określenia rodzaju edukacji.

Każdy rodzaj tomografii jest niezbędny do uzyskania pełnego obrazu statusu guza:

 • MRI - określa obecność guza;
 • CT - determinuje udział tkanki kostnej i zwapnienia nowotworu;
 • PET - określa stopień nawrotu guza, tj. rozprzestrzenił się na inne części ciała.

Leczenie oponiaka. Czy guz może się rozpuścić?

Guz jest edukacją, którą należy usunąć lub podjąć, aby zatrzymać rozwój. Jeśli leczenie nie zostanie wykonane, guz może prowadzić do dużej liczby powikłań, nie wyklucza to śmiertelnego wyniku. Powinieneś także unikać leczenia oponiaka za pomocą środków ludowych (różne zioła, nalewki), musisz udać się do lekarza na dalsze badania.

Leczenie oponiaka jest przepisywane po całkowitym rozpoznaniu, w zależności od umiejscowienia guza, stopnia jego złośliwości i wielkości oponiaka. Główne metody leczenia guza:

 1. Obserwacja (leczenie bez operacji) - wykonywane tylko w przypadku łagodnego guza, z zahamowanym rozwojem, taki oponiak nie wpływa na ciało pacjenta. Raz na sześć miesięcy pacjent przechodzi MRI w celu kontrolowania guza;
 2. Operacja podstawy czaszki (meningioliza) - zależy od dostępności chirurga do nowotworu. Większość menigiomów nie kiełkuje w tkance mózgowej, podczas gdy interwencja chirurgiczna nie wpływa na zdrową tkankę. Takie usuwanie stosuje się olbrzymiej wielkości guza, a w niektórych przypadkach, guz nie jest całkowicie usuwany, przy czym pozostała część obserwację prowadzi się (dotyczy nietypowe lub nowotwory złośliwe, które mogą kiełkować w tkance mózgu);
 3. Radioterapia - stosowane w celu usunięcia złośliwego guza, który ma wiele lokalizacji (meningiomatoza błon). Proces ten odbywa się wielokrotnie, zwykle trwa kilka tygodni. Ta metoda pozwala pacjentowi bezboleśnie pozbyć się guza, zwykle pacjent natychmiast udaje się do domu. Ale ta technika ma pewne komplikacje, takie jak radiacyjne zapalenie skóry, utrata włosów. Do tej metody lekarze uciekają się tylko w przypadku niedostępności guza w celu interwencji chirurgicznej lub przeciwwskazań do bezpośredniego usunięcia;
 4. Radiochirurgia (nóż gamma) - guz usuwa się za pomocą silnego promieniowania jonizującego, podczas gdy zdrowe komórki nie są uszkodzone. Nie ma również okresu rehabilitacji po usunięciu. Po zakończeniu kursu, używając noża gamma, dalszy rozwój guza ustaje. Niemożliwe jest stosowanie dużych zmian.

Koszt operacji, w zależności od umiejscowienia oponiaka, jego rozmiaru i sposobu działania, waha się od 50 000 do 250 000 rubli.

Jak żyć po operacji

Po zabiegu usunięcia guza, aby przywrócić ciało, konieczne jest leczenie objawowe (głównie leki). Ma na celu wyeliminowanie obrzęku mózgu i przepisanie glikokortykosteroidów. Leki przeciwdrgawkowe z drgawkami.

W przypadku bardzo dużych oponiaków, których nie można usunąć tylko podczas operacji, ze względu na ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek, po bezpośrednim usunięciu przeprowadza się cykl radioterapii.

Kiedy oponiakowi zaleca się przestrzeganie diety, porzucić wszystkie tłuste i wędzone potrawy, lepiej spożywać świeże owoce, pić soki ze świeżo wyciśniętych owoców.

Prognoza

Dalsze przewidywanie życia pacjenta po operacji zależy od:

 • Rozmiar nowotworu;
 • Lokalizacja;
 • Rodzaj guza;
 • Ogólny stan pacjenta (obecność innych chorób);
 • Stopień zakażenia zdrowych komórek;
 • Poprzednia interwencja chirurgiczna.

Ile żyć z oponiakiem?

Małe opryszczki, które są wykrywane i usuwane w tym czasie, nie znajdują odzwierciedlenia w dalszym życiu pacjenta, całkowite wyleczenie jest możliwe, pięcioletnia prognoza śmiertelnego wyniku wynosi 10-30%. Jeśli guz jest nietypowy lub złośliwy, rokowanie dla pięcioletniego przeżycia nie przekracza 30%. Podobnie, w przypadku innych nowotworów lub w podeszłym wieku, a także w cukrzycy, szanse na korzystne rokowanie dla życia pacjenta zmniejszają się kilkakrotnie.

Komplikacje. Czym jest groźny oponiak?

Ze względu na duży rozmiar guza, mózg (rdzeń kręgowy) może zostać ściśnięty, co może prowadzić do nieuchronnych konsekwencji, nawet po operacji:

 • Utrata wzroku;
 • Częściowa lub całkowita utrata pamięci;
 • Może wystąpić paraliż;
 • W niektórych przypadkach problemy ze słuchem.

Po całkowitym usunięciu obszernej edukacji szansa na reedukację nie przekracza 3%. Jeśli guz nie może być całkowicie usunięty, szansa ponownego rozwoju nowotworu wynosi 20-60%, w przypadku nowotworu złośliwego 70-80%.

Środki zapobiegawcze

Ponieważ nie ma dokładnych przyczyn powstawania oponiaka, nie ustalono dokładnych środków zapobiegawczych. Zaleca się prowadzenie zdrowego stylu życia (prawidłowe odżywianie, znormalizowana aktywność fizyczna), unikanie wszelkiego rodzaju promieniowania (nawet najmniejszych dawek), unikanie wszelkich urazów mózgu, kontrola równowagi hormonalnej.

Podobne filmy wideo: Krótko o oponiakach

Komentarze czytelników

Anonimowo. Ostatnio moja matka (ma 56 lat) została usunięta z guza mózgu, po serii badań guz był łagodny. Po usunięciu oponiaka (guz znajdował się po lewej stronie), kończyny (nogi i dłonie) po prawej stronie ciała przestały działać, ale lekarze stwierdzili, że ciało wyzdrowieje w ciągu 6 miesięcy.

Anonimowo, 42 lata. 3 lata temu odkryłem u mnie menigiomę w rozmiarze 70 mm. Po usunięciu (guz był po prawej) samo w sobie nadszedł czwartego dnia. Przed operacją doszło do komplikacji z mechaniką lewej strony ciała. Po operacji czuję się lepiej, ale moje lewe ramię nie w pełni wyzdrowiało, są małe problemy z pamięcią. Najważniejszą rzeczą w tej sytuacji jest pomoc psychologiczna.

Anonimowo. Dla mnie 46 lat, pół roku usunęło guza. Zidentyfikowane możliwe komplikacje, następnie typ operacji. Zdecydowali się wykonać zabieg chirurgiczny, po zabiegu wystąpiły drobne powikłania po prawej stronie ciała. Miesiąc później ciało przyszło do siebie, pojawiły się małe problemy z pamięcią. Teraz idę do pracy.

Objawy, leczenie i rokowanie oponiaka mózgu

Oponiak mózgu to złożona choroba charakteryzująca się pojawieniem się nowotworu wewnątrz czaszki. Guz wyrasta z pajęczynówki lub miękkiej skorupy narządu. W rozpowszechnieniu znajduje się na drugim miejscu po glejaku.

Ogólna charakterystyka i cechy choroby

Nowotwór ma zaokrąglony kształt i jest zwykle lutowany do twardej opony. Rozmiar guza jest mały lub bardzo duży: od kilku milimetrów do 15 cm lub więcej. Konsystencja formacji jest gęsta. Nie jest to typowe dla równoległego pojawiania się cyst.

Najczęściej choroba dotyka pacjentów w wieku 40-70 lat. U dzieci praktycznie nie stwierdza się oponiaka. W większości przypadków guz rozpoznaje się u kobiet. Patologia jest łagodna i charakteryzuje się powolnym wzrostem, wielokrotnym wzrostem, który znacząco pogarsza jakość życia.

Ponieważ przestrzeń wewnątrzczaszkowa jest ograniczona, rozwój nowotworu prowadzi do kompresji ważnych ośrodków nerwowych. Jeśli zostanie znaleziony wariant złośliwy, prognoza na całe życie jest niekorzystna.

W przypadku oponiaków objawy nie zawsze pojawiają się, zwłaszcza na początkowych etapach rozwoju, są one zupełnie przypadkowe. Zwykle zlokalizowany jest nowotwór na powierzchni mózgu. W obecności takiego guza chirurgia nie zawsze może być wykonana. Co więcej, możliwe jest rozwijanie nawrotów.

W którym kierunku rozwinie się oponiak, nie da się przewidzieć. W najbardziej zaniedbanych i złożonych przypadkach guz rośnie tak, że można go zobaczyć nawet bez instrumentalnej diagnozy.

Klasyfikacja choroby

Prezentowana patologia ma różne typy i formy. Wszystko zależy od dobrej jakości edukacji, szybkości jej wzrostu i prognozy patologii. Istnieją takie formy oponiaka:

 1. Typowy. Taki nowotwór praktycznie nie stanowi zagrożenia dla życia. Rośnie bardzo wolno w mózgu i można go całkowicie usunąć. Po zabiegu przypadki nawrotu choroby występują niezwykle rzadko. Rokowanie jest zazwyczaj pozytywne. Ta postać guza mózgu występuje w 90-95% przypadków.
 2. Nietypowy, niezwykły. Nie można go uznać za złośliwy, chociaż rośnie znacznie szybciej. Nawet po operacji może pojawić się oponiak tej postaci. Rokowanie w tym przypadku jest względnie korzystne, ponieważ pacjent musi stale podlegać kontroli diagnostycznej.
 1. Złośliwy. Ta forma oponiaka jest najniebezpieczniejsza, choć jest ustalana rzadziej. Rozwija się szybko i silnie niszczy komórki. Średnia długość życia jest znacznie ograniczona. W leczeniu patologii jest to możliwe tylko chirurgicznie, chociaż metoda ta praktycznie nie daje pozytywnego efektu. Prognoza jest w większości niekorzystna.

Przyczyny choroby

Dlaczego oponiaka rozwija się, nie było możliwe, aby dowiedzieć się dokładnie do tej pory. Wiadomym jest, że grupa ryzyka obejmuje kobiety, ludzie rasy białej w wieku 40-70 lat, u pacjentów z chorymi na raka krewnych, pracowników elektrowni jądrowej (personel pomocniczy reaktorów jądrowych). Konieczne jest obawianie się osób zakażonych wirusem HIV, a także osób o obniżonej odporności i poddanych operacji przeszczepu narządów.

Istnieją takie czynniki predysponujące:

 • Predyspozycje genetyczne, a także defekt 22 chromosomów.
 • Radioterapia w leczeniu innych chorób nowotworowych.
 • Zmiany w tle hormonalnym u kobiet i mężczyzn, którzy osiągnęli wiek 40 lat.
 • Uraz czaszkowo-mózgowy z uszkodzeniem tkanki mózgowej.

Lekarz-neurochirurg, kandydat nauk medycznych Andrey Aleksandrovich Zuev opowiada o powodach:

 • Naruszenie funkcjonalności układu nerwowego.
 • Stały wpływ małych dawek promieniowania.
 • Choroba onkologiczna piersi.
 • Szkodliwe warunki pracy (przemysł chemiczny lub naftowy), a także życie w zanieczyszczonym ekologicznie obszarze.
 • Choroby zapalne mózgu lub jego błon: zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowych,zapalenie pajęczynówki.
 • Stałe stosowanie produktów zawierających azotany (substancje te mogą gromadzić się w organizmie).

Oczywiście, aby uchronić się przed rozwojem nowotworów, należy unikać wpływu tych czynników. Jeśli chodzi o defekty genetyczne, wymaga to wykwalifikowanej pomocy medycznej.

Oznaki i objawy patologii

Początkowo oponiak nie objawia się, więc ludzie nawet nie wiedzą o rozwoju poważnej choroby. Nawet po wystąpieniu bólu głowy nie może założyć, że rozwija guz. Ale musisz słuchać swojego ciała, aby nie przegapić procesu patologicznego. Choroba ma wspólne i lokalne objawy. Następujące są typowe:

 1. Ból głowy, i prawie zawsze jest obecny.
 2. Senność, która panuje o każdej porze dnia.
 3. Nudności i wymioty bez wyraźnego powodu.
 4. Depresja, letarg, ogólne osłabienie, ucisk.
 5. Problemy z ruchem, operacjami umysłowymi, pamięcią, zmysłami.
 1. Napady padaczkowe, konwulsje i porażenie kończyn.
 2. Zmiany behawioralne.
 3. Osłabienie mięśni.
 4. Naruszenie świadomości.
 5. Wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego.

W zależności od umiejscowienia guza można wyróżnić takie objawy:

 • Jeśli oponiak znajduje się w rejonie skrzydeł kości klinowej, a także na powierzchni półkul, pacjent ma napady padaczkowe.
 • Wraz z porażką środkowego dołu czaszkowego, osoba częściowo traci zmysł węchu, zwiększył ciśnienie wewnątrzczaszkowe, zaburzenie widzenia, zaburzenie psychiki. Może również rozwinąć się słuch.
 • Jeśli nasilenie oponiaka płata czołowego mózgu wzrośnie, to pacjent doświadcza pogorszenia myślenia i pamięci. Charakteryzuje się także zaburzeniami psychoemotorycznymi. Pacjent nie jest w stanie skoncentrować się normalnie na czymś, trudno mu podjąć jakąkolwiek decyzję. Jeśli guz powiększa się, osoba staje się drażliwa, ma depresję.

Jakie objawy powinny doprowadzić do skonsultowania się z lekarzem rozumie wiodący program "Lifestyle" Ksenia Sokolyanskaya w Instytucie Badawczym Neurochirurgii. N. N. Burdenko:

 • W przypadku pojawienia się guza w móżdżku pacjent odczuwa utratę równowagi, zaczyna słabo orientować się w przestrzeni, jego świadomość jest zakłócona. Nie może właściwie trzymać swojego ciała. Często człowiek ma konwulsje. Jeśli wzrost będzie nadal rosnąć, możliwy będzie całkowity paraliż kończyn.
 • Jeśli oponiak wyrasta w okolicy skroniowej, pacjent doświadcza drżenia, słuchu i mowy są upośledzone.

Należy również dowiedzieć się, jakie są lokalne objawy u osoby z oponiakiem. Możliwe jest odróżnienie tego rodzaju choroby od odpowiednich objawów:

 1. W oponiaku sierpowatym nowotwór wyrasta z procesu sierpowatego. Pacjent ma napady padaczkowe. Wraz z rozwojem patologii pojawia się paraliż nóg, a także nieprawidłowości w pracy narządów wewnętrznych.
 2. Oponiak anaplastyczny. Ten guz jest złośliwy i przejawia się głównie u mężczyzn. Jest prawie niemożliwe do wykrycia na podstawie badania przez lekarza lub przy pomocy objawów. Aby ustalić dokładną diagnozę, potrzebne są metody badań instrumentalnych.
 3. Petified brain tumor. Człowiek męczy się zbyt szybko, ma słabość w rękach i nogach. Nie jest w stanie wykonać nawet najprostszych działań fizycznych. Naruszone napięcie mięśniowe, zawroty głowy.
 1. Oponiak piszczelowy. Towarzyszy mu zmiana ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Pacjent ma drgawki, napady padaczkowe, a także utratę wrażliwości skóry. Kończyny dolne zaczynają się stwardnieć, więc pacjent nie jest w stanie normalnie się poruszać.
 2. Psammomatous oponiaka mózgu. Zawiera ogromną liczbę form sferycznych. Pojawiają się w skorupach mózgowych tkanki mózgowej, a także splotu naczyń.
 3. Konwoksyczny oponiak. Takie guzy są zlokalizowane pod obszarem kości skroniowych, ciemieniowych, czołowych lub potylicznych. Jednak nie znajdują się one blisko linii środkowej. Po jego usunięciu możliwe są poważne nieodwracalne powikłania.

Diagnoza guza

Ekspert powinien postawić dokładną diagnozę. Pacjent będzie potrzebował konsultacji z neurologiem, laryngologiem, terapeutą i okulistą. Aby określić obecność guza mózgu, pacjent będzie potrzebował takich badań:

 • CT. Badanie przeprowadzono przy użyciu środka kontrastowego. Specjaliści są w stanie określić charakter nowotworu, podczas gdy inne metody diagnostyczne nie mogą być stosowane. Jeśli oponiak jest złośliwy, wówczas gromadzi kontrast w swoich tkankach.
 • MRI. Ta procedura jest całkowicie bezpieczna. Jest w stanie znaleźć guza mózgu, nawet jeśli ma kilka milimetrów. Ponadto za pomocą takiego badania wykryto nawrót patologii.
 • Badanie ostrości wzroku i oftalmoskopii.
 • Biopsja tkanek nowotworowych. Badanie histologiczne wykonuje się po usunięciu oponiaka lub podczas operacji. Taka diagnoza będzie determinować kierunek leczenia.
 • Badanie krwi dla osób narzekających.
 • Angiografia (oznaczanie stanu naczyń krwionośnych mózgu). Robi się to inwazyjnie, przy użyciu niewielkiej dawki promieniowania. Te badania nie zawsze są konieczne.

Dokładną diagnozę podejmuje lekarz prowadzący: neurolog lub neurochirurg.

Funkcje leczenia


Leczenie oponiaków mózgu odbywa się za pomocą leków, radioterapii oraz interwencji chirurgicznej. Wszystko zależy od następujących czynników: ogólnego stanu pacjenta, wielkości nowotworu i jego rodzaju, lokalizacji i symptomatologii. Ogólnie stosuje się 4 podejścia:

 1. Obserwacja rozwoju nowotworu. Lekarze stale monitorują wzrost oponiaka za pomocą MRI. Rozpoznanie przeprowadza się co 6 miesięcy. Ta metoda terapii nie jest stosowana, jeśli rozmiar guza mózgu jest zbyt duży, a objawy są bardzo wyraźne. Najczęściej do stosowania w leczeniu pacjentów w podeszłym wieku, a także osób, które są przeciwwskazane do interwencji chirurgicznej, najczęściej stosuje się zarządzanie w ciąży.
 1. Terapia chirurgiczna. Jeśli łagodny typ guza jest wycinany całkowicie, wówczas możliwość jego ponownego pojawienia się praktycznie zmniejsza się do zera. Lekarze otrzymują wystarczającą ilość materiału do analizy histologicznej. Po operacji wady plastyfikowane są ich własnymi tkankami lub sztucznymi materiałami. Podczas procedury stosuje się bardzo dokładne i miniaturowe wyposażenie. Podczas operacji specjaliści obserwują na monitorach.

Możesz zobaczyć, jak operacja jest wykonywana na wideo:

 1. Radiochirurgia stereotaktyczna. Przy jego pomocy można osiągnąć zniszczenie komórek oponiaka, podczas gdy zdrowe tkanki nie są uszkodzone. Jedyną wadą tego leczenia jest ograniczenie rozmiaru zmiany. Radiochirurgia potrafi walczyć z oponiakami, których rozmiar nie przekracza 3 cm.
 2. Radioterapia. Jest to konieczne, jeśli istnieje wiele guzów i nie można ustalić dokładnej lokalizacji. Większość nowotworów mózgu nie może zostać wyleczona za pomocą radioterapii.

Jeśli oponiak jest zbyt mocno związany z włóknami nerwowymi lub naczyniami krwionośnymi, interwencja chirurgiczna będzie złożona i niebezpieczna. Co więcej, nie jest możliwe całkowite usunięcie guza. Następnie część nowotworu pozostaje i jest dodatkowo podatna na radioterapię.

Oprócz eliminacji uszkodzonych tkanek pacjentowi przepisuje się leczenie objawowe. Na przykład konieczne jest usunięcie obrzęku mózgu i procesu zapalnego. Walkę z chorobą przeprowadza się za pomocą tradycyjnej terapii. Po operacji usunięcia oponiaka pacjentowi przepisano kortykosteroidy ("deksametazon", "prednizolon"). Konieczne są również leki przeciwdrgawkowe i przeciwnadciśnieniowe (w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrzczaszkowego).

Czasami oponiak jest leczony środkami ludowymi. Na przykład pomaga nalewka z koniczyny. Aby przygotować lek, stosuje się kwiaty z górnymi liśćmi. Zajmie to 20 gramów surowców i pół litra wódki lub alkoholu. Wymagaj oznacza, że ​​będzie miał 10 dni. Weź to przed jedzeniem za 1 łyżkę. l.

Konsekwencje i rehabilitacja

Każdy guz mózgu jest potencjalnie niebezpieczny, ponieważ może nieodwracalnie zakłócić jego funkcjonalność. Leczenie łagodnych guzów ma w większości przypadków pozytywne rokowanie. Ale złośliwe nowotwory stanowią wielkie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Podczas operacji lekarze mogą przypadkowo dotknąć ważnych części mózgu, więc nie można przewidzieć wyniku interwencji.

Po usunięciu guza, tkanka mózgowa potrzebuje czasu, aby dojść do siebie. Rehabilitacja odbywa się za pomocą takich metod:

 • Akupunktura. Zabieg promuje aktywację zakończeń nerwowych, a także przywrócenie wrażliwości kończyn po paraliżu.
 • Terapia lekarska. Wspiera ogólny stan pacjenta, a także zapobiega ponownemu pojawieniu się guza. Na przykład potrzebne są leki zmniejszające ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Czasami konieczna jest terapia zastępcza.
 • Terapeutyczny trening fizyczny. Dzięki niej pacjent może przywrócić mobilność i inne funkcje organizmu. Aby mocno się nie męczyć, ćwiczenia najpierw trzeba wykonać w basenie.

Oponiak, który wpływa na mózg, w większości przypadków jest guzem łagodnym. Jednak negatywne czynniki mogą powodować jego degenerację. Dlatego, jeśli dana osoba często martwi się o bóle głowy i istnieją inne objawy, nie możesz się wahać, aby odwiedzić lekarza.