Metastazy w mózgu

Miażdżyca

W medycynie nie badano pochodzenia nowotworów, ale mimo to eksperci identyfikują przyczyny przerzutów w mózgu.

Przerzuty są oznaką złośliwego nowotworu, który może rozprzestrzenić się na węzły układu limfatycznego i kanał krwi.

Komórki nowotworowe rozprzestrzeniają się w organizmie, a nowotwór może dotrzeć do tkanek i komórek mózgu, rozpoczynając nowe formacje (przerzuty).

Przyczyny przerzutów w mózgu

Przerzuty do mózgu mogą być konsekwencją różnych nowotworów złośliwych, ale częściej pojawiają się w wyniku:

 • złośliwy nowotwór nabłonka gruczołowego narządów zewnętrznych lub wewnętrznych;
 • drobnokomórkowy rak płuca;
 • mleczny nowotwór gruczołowy. Szczególnie niebezpieczna jest forma kanału;
 • Nowotwór złośliwy, który rozwija się z komórek pigmentowych wytwarzających melaninę;
 • złośliwe zmiany przewodu żołądkowo-jelitowego;
 • guzy prostaty;
 • rak jajnika.

Nowotwory złośliwe jajników i prostaty przerzutowują się bardzo rzadko w mózgu, do chwili obecnej było kilka takich przypadków.

Rak płuc najczęściej powoduje przerzuty do mózgu. W 65% przypadków raka płuc, w ostatnim stadium zdiagnozowano przerzuty do mózgu. Jeśli choroba onkologiczna gwałtownie postępuje, przerzuty rozpoczynają się w ciągu 10 miesięcy. Z reguły diagnozuje się je w części ciemieniowej struktury mózgu.

Przerzuty w głowie mogą tworzyć się w formie utajonej, ale w większości wpływają na układ nerwowy, co z kolei objawia się sennością, apatią i bólami głowy.

W tym przypadku pacjent nie może uniknąć napromieniania całego mózgu i chemioterapii.

Dość często pacjenci odrzucają tę terapię, ale jeśli nie zostanie ona przeprowadzona na czas, pacjent będzie żył zaledwie kilka miesięcy.

Objawy przerzutów w mózgu

Wiele specyficznych cech objawia się szybko, ponieważ objawy uszkodzenia przerzutów w mózgu nie zależą od pierwotnego ogniska. Zasadniczo, przy każdym nowotworze wzrasta przede wszystkim ciśnienie śródczaszkowe.

Kiedy przerzuty nowotworu już przeszły do ​​mózgu, objawy będą następujące:

 • Silne odczucie bólu w okolicy głowy. Kiedy przerzuty w mózgu dopiero zaczynają przenikać, ból można usunąć za pomocą jakichkolwiek leków znieczulających. Po pewnym czasie ból staje się silniejszy, a środki przeciwbólowe już nie pomagają. Często zdarza się tak, że u pacjenta rozpoczyna się frustracja z widzenia.
 • Również często pacjent odczuwa mdłości, wymioty są możliwe. Im bardziej złożony jest stopień choroby, tym częściej pacjent czuje się chory. Nudności, to jest pierwszy objaw zatrucia organizmu, ale jeśli towarzyszy mu ból głowy, najprawdopodobniej jest to znak choroby onkologicznej z przerzutami;
 • Pacjenci w wieku mogą doświadczać zespołu konwulsyjnego. Ciężkie drgawki (mimowolne skurcze mięśni) są rzadkie, w większości łagodne drgawki. Czasami zespół konwulsyjny jest mylony z łagodną postacią epilepsji;

Wszystkie te objawy mogą wskazywać na raka dowolnego narządu. Siła manifestacji objawów zależy od stopnia ekspansji przerzutów i od tego, jak bardzo zaburzona jest aktywność mózgu. Jeśli przerzuty rozprzestrzeniają się w prawej półkuli, konsekwencją mogą być zaburzenia neurologiczne. Pacjent może nie czuć lewej ręki i nogi, osłabienie słuchu, mowy i wzroku.

Rozpoznanie przerzutów w mózgu

Aby określić obecność i lokalizację przerzutów w głowie, specjaliści stosują szereg technik diagnostycznych.

Przede wszystkim wykonuje się rezonans magnetyczny. Z jej pomocą lekarz ocenia stan narządów wewnętrznych pacjenta.

Do badań stosuje się napromienianie specjalnymi falami elektromagnetycznymi. Następnie, przy pomocy sprzętu komputerowego i specjalnych programów, specjalista przetwarza otrzymane informacje. W końcu dochodzi się do wniosku.

Aby zdiagnozować przerzuty w mózgu, lekarzom można dodatkowo przypisać skan CT. Do tego użyj urządzenia rentgenowskiego. Podobnie jak w przypadku obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, lekarze widzą stan narządów wewnętrznych pacjenta. Za pomocą promieni Roentgena lekarze określają zmienioną półkulę.

Leczenie przerzutów w mózgu

Leczenie jest wybrane indywidualnie i zależy od:

 • lokalizacja głównego ogniska;
 • stopień przerzutowania;
 • z cech ciała pacjenta;
 • tolerancja niektórych leków.
 1. Radioterapia. Czas leczenia wynosi 14 dni. W tym czasie mózg pacjenta jest napromieniany codziennie. Po dwóch tygodniach formacja jest znacznie zmniejszona, objawy stają się mniej wyraźne. Zdarzają się przypadki, gdy radioterapia nie usuwa całkowicie guza z tkanek mózgu i jest szansa, że ​​przerzuty mogą zwiększyć ich wzrost. Radioterapia negatywnie wpływa na funkcje mózgu.
 2. Leczenie farmakologiczne. Ten rodzaj leczenia jest prowadzony z lekami, które mogą złagodzić objawy z ośrodkowego układu nerwowego, zmniejszają również ciśnienie śródczaszkowe i spowalniają proces zapalny. Leki o silnym działaniu - jest to jedyna możliwość złagodzenia stanu pacjenta z chorobą nowotworową na ostatnim etapie.
 3. Chemioterapia. Chemioterapia może zniszczyć więcej przerzutów i zatrzymać postęp choroby. Ten rodzaj terapii może być stosowany tylko wtedy, gdy ognisko zapalne nie jest zasłonięte przez tkanki i płyn.

Rokowanie przerzutów w mózgu

Długość życia zależy od wielu okoliczności.

Jeśli pacjent był leczony radiochirurgicznie, życie potrwa 12-15 miesięcy. jeśli główny cel szybko się rozwija, wówczas nowotwór powinien zostać usunięty przed rozprzestrzenianiem się przerzutów. Co do zasady, lekarze nie dają pocieszające prognozy na długość życia, kiedy guz zaczyna się przerzutów. Nawet jeśli leczenie zakończyłoby się sukcesem, nie zostaniesz całkowicie wyleczony.

W przypadku przerzutów do mózgu pacjent będzie mógł żyć nie dłużej niż pięć miesięcy. A jeśli zaczniesz leczenie na czas, sytuacja zmieni się radykalnie. Przede wszystkim rokowanie zależy od ogólnego stanu organizmu pacjenta.

Ważną rolę odgrywa zastosowana terapia, lokalizacja guza i liczba przerzutów umiejscowionych w mózgu. Specjaliści często stosują technikę leczenia, która ułatwia stan pacjenta, a nie całkowicie leczy guza.

Nawet jeśli choroba ma być kontrolowana przez długi czas, pacjent może czuć się źle, ponieważ przerzuty nie pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie mózgu.

Osobna uwaga zasługuje na czerniaka z przerzutami w mózgu. W medycynie ten rodzaj raka jest uważany za najbardziej niebezpieczny i ciężki. Rak skóry rozwija się szybko szybko, a także przerzuty szybko wpływają na narządy wewnętrzne. Jeśli już pojawiły się w mózgu, kościach lub płucach, wówczas leczenie choroby onkologicznej jest praktycznie nierealne.

Czerniak jest częściej diagnozowany u pacjentów z mnóstwem znamion i piegów, a także u tych, którzy mają stały kontakt z promieniami słonecznymi.

W każdym raku prognozy dotyczące życia zależą od pacjenta i jego ciała.

Przerzuty nowotworowe w mózgu

Częste pytanie, które lekarz musi usłyszeć od swoich pacjentów: "Jak leczyć przerzuty?". Niestety jest to złożony i całkowicie nierozwiązany problem na styku ogólnej onkologii, neurochirurgii i radiologii. W Stanach Zjednoczonych odnotowuje się rocznie 170 000 nowych przypadków przerzutowego guza mózgu. Według danych z autopsji od 24 do 45% wszystkich pacjentów z rakiem ma przerzuty śródczaszkowe.

Pierwotne guzy mózgu (rak mózgu) to duża grupa chorób nowotworowych, które pochodzą z tkanek samego mózgu, są rzadkie i nierzadko tworzą przerzuty. Ostateczna odpowiedź na pytanie o patogenezę, etiologię i przyczyny raka mózgu nie jest. Zasadniczo występują one u osób starszych, ale wśród dzieci i nastolatków występuje znaczna ich liczba. Do prowokujących czynników rozwoju można przypisać szkodliwe czynniki środowiskowe, palenie tytoniu, dziedziczenie itp. Usunięcie guza mózgu na różnych etapach rak mózgu nie gwarantuje również braku w przyszłości pojawienia się nowych ognisk choroby w innych częściach mózgu.

Rozwój przerzuty raka w mózgu. powodujące zaburzenia fizyczne i psychiczne, prowadzi do szybkiej niepełnosprawności pacjentów i znacznej społecznej dezadaptacji. Głównym zadaniem stojącym przed onkologami i neurochirurgami na tym etapie choroby jest przedłużenie życia przy zachowaniu jego maksymalnej możliwej jakości.

Zasadniczo istnieją cztery główne metody leczenia przerzutów raka w mózgu, które są stosowane samodzielnie lub w połączeniu ze sobą. Spróbujmy krótko opisać zalety i wady każdego z nich. Ale najpierw zwracamy uwagę na jeden podstawowy punkt dotyczący wstępnej diagnostyki. Najbardziej informacyjną metodą wykrywania przerzutów do mózgu jest obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) mózgu z ulepszeniem kontrastu. Próby diagnozowania przerzutów uszkodzenie mózgu, rak mózgu, rokowania jej rozwoju na podstawie rentgenowskiej tomografii komputerowej lub MRI bez wzmocnienia kontrastowego nie można uznać za zakończony. W najlepszym wypadku, stwierdzają oni fakt różnych stadiach raka mózgu, sprzężonym z chorobą przerzutową, ale w większości przypadków nie dają jasnych informacji na temat dokładnej liczby, kształtu i wielkości nowotworów złośliwych i procesu lokalizacyjnego (rak mózgu zdjęcie 3).

Dane te są archiwizowane w celu wyboru najbardziej odpowiednich taktyk leczenia zaprojektowanych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się procesu przerzutowego, osiągnięcia kontroli wzrostu guza lub po prostu odpowiedzi na pytanie pacjentów o "przerzuty lekowe". Niestety, w wielu nawet wiodących instytucjach onkologicznych w kraju, jest to często zaniedbane.

1. Interwencja neurochirurgiczna. Jest to uzasadnione obecnością pojedynczego przerzutów (pdf) lub kilku (2-3), zwykle dużych (kilka centymetrów) guzów zlokalizowanych w strefach chirurgicznie dostępnych i niefunkcjonalnych. Jednocześnie w około 14% przypadków obserwuje się nowe lub nasilenie istniejących objawów neurologicznych. W obecności dużej ilości nowotworu, powodując ściśnięcie szorstkiej mózgu, jak również obecność obrzęku wyrażanego okołoogniskowy usuwanie guzy mózgu (przerzutów) przyczynia się do poprawy stanu pacjenta i wystarczająco szybki ustępowanie obrzęków.

Prawdopodobieństwo nawrotu guza w chirurgicznej strefie interwencyjnej wynosi od 10 do 50%. Średni wskaźnik przeżywalności wśród pacjentów poddawanych leczeniu neurochirurgicznemu znacznie się różni ze względu na częstość występowania różnych typów nowotworów w różnych seriach i średnio wynosi 8-9 miesięcy. Minimalny czas hospitalizacji dla leczenie przerzutów chirurgicznie wynosi około 2 tygodnie. Czynnikiem ograniczającym możliwość operacji, jest obecność aktywnego procesu guzów w płucach i wątrobie (ze względu na duże ryzyko oddechowego i niewydolność wątroby podczas pracy i w okresie pooperacyjnym) lub obecności innych ciężką chorobą współistniejącą (choroba niedokrwienna serca, dekompensacją cukrzyca itp.). Tak więc. nawet gdy chirurgiczne usunięcie przerzutów powiedzie się, odgrywa rolę paliatywną.

Obecność wielu, i / lub małych, i / lub głęboko umiejscowionych przerzutów raka w mózgu w większości przypadków jest przeciwwskazaniem do leczenia chirurgicznego.

2. Napromieniowanie całego mózgu (OBM). Znana i powszechnie dostępna technika. Do niedawna była to jedyna, która pozwalała walczyć z wieloma przerzutowymi uszkodzeniami mózgu. OBM prowadzić różnymi środkami frakcjonowania, najczęściej w całkowitej dawce ogniskowej (ODS) 20 Gy w 5 sesji, 30 lub 10 Gy, w 15 sesji lub 40 Gy, w 20 sesji. Jednak wzrost SOD nie poprawia rokowanie dla życia, a zwiększenie dawki do mózgu w czasie jednej sesji (single ogniskowa dawka - ROD) zwiększa ryzyko wystąpienia ostrej (nudności, wymioty, wypadanie włosów) i odroczony (zaburzenia pamięci, osłabienie inteligencja) reakcji popromiennej ( do 40%). W związku z tym samym OBM, w większości przypadków przeprowadza się tylko raz w zhizni.OVM ma oczywiste alternatywne wiele (więcej niż 10) przerzuty przerzutowego rozprzestrzeniania błon mózgowych lub sisteme.Chasto komory stosowanej po chirurgicznym usunięciu guza, zmniejszenie prawdopodobieństwo nawrotu w miejscu operacji. Jednak średnio kontrola przerzutowego wzrostu po OBM ogranicza się do 4-6 miesięcy, po którym możliwe zarówno napromieniowane przerzuty dalszy wzrost i pojawienie się nowych. Błędne, szczególnie wśród onkologów o wykonalności „zapobiegawczy” OBM jest teraz uważany za kontrowersyjny, aw rzeczywistości może być wyświetlany tylko w niedrobnokomórkowym rakiem płuca. W tym samym czasie, niektóre typy histologiczne nowotworu, na przykład, czerniaka, nowotworu komórek nerkowych, mięsaka - nieprzepuszczalnej do OBM. W ten sposób OBM był i pozostaje ważną metodą paliatywnego leczenia chorych na raka z przerzutowym uszkodzeniem mózgu

3. Chemioterapia. Zastosowanie leków toksycznych dla komórek nowotworowych jest ważnym elementem terapii pacjentów z rakiem. Jednak przy metastatycznym uszkodzeniu mózgu możliwości i skuteczność tej metody leczenia są poważnie ograniczone przez obecność tzw. bariera krwiopochodna (BBB). Jest to ultrastruktura komórkowa, która oddziela substancję mózgową od krwioobiegu. Jego głównym celem jest ograniczenie przepływu różnych szkodliwych substancji do mózgu, a także wykluczenie kontaktu z układem odpornościowym organizmu. Zdecydowana większość nowoczesnych leków chemioterapeutycznych skutecznych przeciwko pierwotnym nowotworom zewnątrzmózgowym nie jest w stanie wpływać na przerzuty w mózgu, ponieważ nie penetruj BBB. Te same leki, które pokonują GEB i są stosowane, w szczególności w leczeniu pierwotnych guzów wewnątrzmózgowych (nieprzerzutowych), nie zawsze są skuteczne w przypadku guzów przerzutowych. Z działań niepożądanych należy odnotować częste reakcje w postaci nudności, wymiotów, utraty włosów, aw cięższych przypadkach - ucisku funkcji krwiotwórczej szpiku kostnego. Obecnie prowadzone są różne badania i opracowywane są schematy chemioterapii przerzutów do mózgu, ale ich skuteczność nie przekracza 55-60%. Najbardziej obiecujące schematy leczenia obejmują łączne stosowanie chemioterapii i napromienianie całego mózgu.

4. Radiochirurgia stereotaktyczna (SRX). Skuteczność w radioterapii kontroli wzrostu przerzutów, średnio o około 92% (od 82 do 100%), co można porównać z wydajnością łącznego stosowania późniejszych operacji + OBM. W tym przypadku histologiczny charakter guza i jego lokalizacja oraz związek ze strefami funkcjonalnymi nie ma fundamentalnego znaczenia. Wzrost deficytu neurologicznego obserwuje się tylko u 4% pacjentów. Lethality z powodu tamtejszej procedury. Średnia przeżywalność wynosi 10-12 miesięcy. W tym przypadku główną przyczyną śmierci tych pacjentów najczęściej nie są przerzuty do mózgu, ale postępy ogniska pierwotnego lub przerzuty do innych narządów. W związku z tym należy szczególnie podkreślić znaczenie diagnostyki i kontroli leczenia guza pierwotnego i przerzutów zewnątrzmózgowego, bez którego przerzuty radiochirurgii w mózgu nie ma większego sensu. W tym celu w większości przypadków stosuje się konwencjonalne poszukiwanie raka - radiografia płucna, ultradźwięki jamy brzusznej, węzły chłonne. Jeśli konieczne jest wyjaśnienie diagnozy - tomografia komputerowa narządów wewnętrznych i inne metody. Ostatnio wraz z pojawieniem się tomografów emisyjnych pozytonów. dodatkowa okazja do wykrywania zmian „ciche”, ale powszechne stosowanie tej metody diagnostycznej jest ograniczony przez wysokie koszty badań i ograniczonej dostępności (patrz wykaz pozytonowej tomografii emisyjnej).

Jedną z głównych zalet SRS w leczeniu przerzutów wewnątrzczaszkowego jest nieznaczna narażenie na promieniowanie zdrowej tkanki mózgowej, co sprawia, że ​​jest możliwe, w razie potrzeby wielokrotnie przeprowadzania tego leczenia, a także OBM (na przykład pojawianie się nowych przerzutów). Należy zauważyć, że wśród specjalistów wciąż nie ma konsensusu co do wykonalności obowiązkowej kombinacji SRH i OBM. Większość badaczy zauważa, że ​​OBM u pacjentów, którzy byli wcześniej leczeni "nożem gamma", nie ma znaczącego wpływu na przeżycie. Chociaż istnieją dane dotyczące poprawy lokalnej kontroli wzrostu przerzutów do mózgu w kombinacji CPX i OBM. Zwykle liczba przerzutów napromienianych podczas jednej sesji CPX nie przekracza 10; w przeciwnym razie stosowanie OBM jest bezpieczniejsze i bardziej celowe.

Napromienianie stosowane w CPX, w niektórych przypadkach (około 7%) może powodować lokalną reakcję popromiennej, który różni się od obrzęku okołoogniskowy przed rozwoju martwicy promieniowania w okresie kilku miesięcy, a bardziej CPX. W większości przypadków reakcje te są bezobjawowe i nie wymagają specjalnego leczenia. Jednak około 5-6% pacjentów z objawami martwicy popromiennej i zaburzeniami neurologicznymi spowodowanymi przez nią może wymagać operacji usunięcia martwiczego ogniska. Rozwój reakcji po-promieniowych jest promowany przez duże rozmiary napromieniowanego guza, a także indywidualną wrażliwość substancji mózgowej na promieniowanie.

"Gamma Knife" - wysoce skuteczna metoda usuwania przerzutów do mózgu (w tym wiele), szczególnie u pacjentów o zważonym statusie somatycznym. Radiochirurgia pojedyncze i wielokrotne przerzuty skierowany jest przede wszystkim, aby zapewnić kontrolę nad ich wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej możliwej jakości życia pacjenta w niektórych sytuacjach, będąc bezpośrednią alternatywą dla chirurgii (Mózg Cancer zdjęcie 4. Możliwość jednego dnia, leczenie ambulatoryjne przynosi zysk w czasie w przypadkach, gdy obecność przerzutów do mózgu powoduje hamowanie aktywnych taktyk terapeutycznych w stosunku do ognisk zewnątrzmózgowych.

Przerzuty do guza: oczekiwana długość życia i leczenie

Przerzuty, które powstały w mózgu, to nowotwory mózgu, które pojawiają się z pewnych narządów i tkanek, które znajdują się w absolutnie innych obszarach ciała ludzkiego.

Tego typu guzy bardzo często pojawiają się w wyniku powikłań spowodowanych zwykłymi, bardziej typowymi nowotworami złośliwymi. Należy zauważyć, że takie przerzuty często prowadzą do śmierci pacjenta.

Ogólne informacje o przerzutach

Pomimo faktu, że przerzuty w mózgu są w stanie dać praktycznie wszystkie istniejące nowotwory złośliwe, ale są też takie, które dają przerzuty znacznie częściej w porównaniu z innymi nowotworami.

Najczęściej przerzuty w ludzkim mózgu dają guzy nerek, płuc, jelit, gruczołu sutkowego. Ponadto często obserwuje się tak zwany czerniak, to znaczy złośliwy guz skóry.

Około 40-50% całkowitej liczby nowotworów zajmują przerzutowe guzy mózgu, które zaczynają się rozwijać z guzów płuc. W 25-30% przypadków przyczyną przerzutów w mózgu jest rak piersi.

Zasadniczo w mózgu przerzuty występują u osób w wieku od 45 do 70 lat, czyli u rencistów. Należy również zauważyć, że u kobiet i mężczyzn przerzuty występują niemal z taką samą częstotliwością, ale jednocześnie niektóre indywidualne typy nowotworów występują znacznie częściej u mężczyzn i odwrotnie, istnieją rodzaje przerzutów, które najczęściej obserwuje się u przedstawicieli płci żeńskiej.

Na przykład, jeśli chodzi o raka płuc, najczęściej pacjenci to mężczyźni, podczas gdy rak piersi jest bardziej związany z płcią żeńską. Obecnie około 15 osób cierpi na tę chorobę na każde 100 000 osób w ciągu roku. Można zatem stwierdzić, że podstawowe typy nowotworów są mniej powszechne.

Głównymi objawami są bóle głowy, napady padaczki, zwiększony poziom ciśnienia wewnątrzczaszkowego, wymioty i nudności. W celu przeprowadzenia diagnozy należy zastosować tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny. W tym przypadku stosuje się MRI ze wzmocnieniem kontrastu.

Należy zauważyć, że jeśli w czasie i na wczesnym etapie, aby przeprowadzić skuteczną diagnostykę, czas życia pacjenta znacznie wzrośnie. Ponadto istnieje szansa na osiągnięcie i pewną regresję objawów o charakterze neurologicznym.

Objawy przerzutów

Już wyżej wymieniono główne objawy pojawiania się przerzutów w mózgu, ale chciałbym osobno rozważyć każdy z tych objawów.

Ból głowy. Około 50% pacjentów z tą chorobą na początku odczuwa silne bóle głowy.

Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe. U zdecydowanej większości pacjentów objawy przerzutowego guza mózgu u ludzi mają zwiększone ciśnienie wewnątrz czaszki.

Należy zauważyć, że jest to odczuwalne jako poważny ból głowy, który jest raspiruyuschy charakter połączony z wymiotami i nudnościami. Ponadto od czasu do czasu zakłócana jest ludzka świadomość.

Nudności. Kolejny objaw, który w wielu przypadkach towarzyszy bólom głowy. Zazwyczaj obserwuje się to u dzieci w małym wieku i ma bardzo uporczywy charakter. Ponadto, wraz z nudnościami, dochodzi do zaburzenia świadomości w stopniu, w jakim osoba może zapaść w śpiączkę.

Napady padaczki. Objaw ten obserwuje się u około 35% pacjentów z guzami z przerzutami. Należy zauważyć, że ten objaw jest typowy dla osób, które mają ponad 45 lat.

Neurologiczne objawy ogniskowe. Praktycznie dla każdego rodzaju nowotworu można zaobserwować bóle głowy, zaburzenia świadomości, różne drgawki. Większość tych objawów zależy przede wszystkim od lokalizacji guza złośliwego.

Po tym wszystkim zaczynają się pojawiać objawy, które nazywane są ogniskowymi objawami neurologicznymi. Co do zasady, podobne oznaki przerzutów w ludzkim mózgu są odbijane po stronie ciała, która jest przeciwna do samego nowotworu.

Na przykład w sytuacji, gdy przerzuty guza płuca znajdują się w lewej części ludzkiego mózgu, objawy neurologiczne będą obserwowane po przeciwnej stronie, to znaczy po prawej stronie. Główne cechy ogniskowe to: naruszenie koordynacji i ruchów osoby, czyli paraliż rąk i stóp, zaburzenia słuchu, wzroku, mowy, wrażliwości.

Należy zauważyć, że nie jest konieczne, aby wszystkie powyższe objawy pojawiały się w każdym przypadku. Na przykład, niektórzy pacjenci odczują stosunkowo słabe oznaki początku choroby, podczas gdy u innych życie zamieni się w trwałe cierpienie.

Rozpoznanie mózgu

W celu określenia obecności lub braku przerzutów w mózgu stosuje się następujące opcje.

Rezonans magnetyczny. Za pomocą przeprowadzonego badania można uzyskać warstwowe obrazy narządów wewnętrznych, a co najważniejsze - obraz ma idealny poziom jakości i dokładności.

Zasada ta polega na napromieniowaniu pacjenta specjalnymi falami elektromagnetycznymi w niezwykle silnym polu magnetycznym, a na samym końcu promieniowanie elektromagnetyczne skupia się całkowicie na niezbędnej części ciała ludzkiego. Następnie za pomocą komputera i różnych zainstalowanych programów. Wszystkie informacje są przetwarzane poprawnie.

Tomografia komputerowa to kolejna metoda wykrywania przerzutów w mózgu. Tego typu badania, przeprowadzane za pomocą aparatu rentgenowskiego i lekarzy, są w stanie uzyskać warstwowy obraz zarówno narządów ludzkich, jak i tkanek.

Taki sposób polega na tym, że określa się niezbędny obszar mózgu, to znaczy taki, który faktycznie musi zostać zbadany, po czym jest wystawiony na działanie promieni rentgenowskich z różnych głębokości i pod różnymi kątami. Następnie wszystkie otrzymane informacje trafiają do komputera, przetwarzane z absolutną precyzją, a na ekranie pojawia się obraz pewnej warstwy narządów lub tkanek.

Metody leczenia: radiochirurgia i radioterapia

Radiochirurgia. Jeśli mówimy o tej metodzie leczenia, należy zauważyć, że w tym przypadku stosuje się system stereotaktycznej radiochirurgii. Specjalne miejsce należy do CyberNozhu, ponieważ to on jest najskuteczniejszy nie tylko do wyleczenia, ale także do usunięcia niepotrzebnego guza, który jest obecny w ludzkim mózgu.

Niewątpliwą zaletą CyberKnife jest moment, w którym uważa się, że jest to bezpieczna droga, a zatem nie ma życia, nm, praktycznie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pacjenta. Można też zadzwonić na plus i że dla niego nie ma niemożliwych zadań, ponieważ lekarze mogą jednocześnie usuwać pojedyncze przerzuty do mózgu i kilka nowotworów złośliwych.

Radiochirurgia jest uważana za jedną z najnowocześniejszych bezkrwistych odmian zwalczania przerzutów guzów, które po raz pierwszy powstają, a następnie z powodzeniem rozwijają się w trudno dostępnych obszarach ludzkiego mózgu. W chwili obecnej często stosuje się zrobotyzowany kompleks o nazwie CyberKnife.

Należy zauważyć, że jest on w stanie rozwiązać najbardziej złożone problemy, których nie można rozwiązać za pomocą konwencjonalnych technik chirurgicznych lub chemioterapii. CyberKnife nie ma konkurenta, jeśli chodzi o leczenie lub całkowite usunięcie guza o wielkości przekraczającej 2 centymetry.

Cały proces leczenia polega zatem na zapewnieniu, że przerzuty w mózgu, niezależnie od ich lokalizacji, ulegają promieniowaniu jonizującemu o wystarczająco dużej mocy, podczas gdy zdrowe komórki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie nie są całkowicie dotknięte.

Ze względu na to, że podczas tego leczenia wszystko dzieje się bez krwotoków, lekarze są w stanie jednocześnie leczyć kilka przerzutów w mózgu. Około 1500 wiązek promieniowania jest dostarczanych z zaskakującą dokładnością. Taki wynik uzyskano dzięki temu, że system ma potężny kompleks komputerowy, który faktycznie zapewnia tę dokładność promieniowania.

Leczenie przerzutów za pomocą CyberKnife jest absolutnie bezkrwawe, bezbolesne, a także nie wymaga od pacjenta sztywnego przymocowania czaszki lub przywiązania głowy do specjalnej ramy stereotaktycznej. Dodatkowo dodatkową funkcją zabezpieczającą jest funkcja automatycznej korekty wykonywana przez automatyczny manipulator, dzięki czemu jest w stanie reagować na wszystko, nawet na najmniejsze ruchy pacjenta.

Radiochirurgia prowadzona jest w poradniach specjalistycznych i trwa z reguły około 5-10 sesji po 30-45 minut każda. Dla pacjenta jest to również bardzo wygodne, ponieważ, dzięki temu harmonogramowi, nie ma potrzeby zmiany harmonogramu dziennego, na przykład, aby poprosić o pracę lub naukę.

Radioterapia. Przerzuty do mózgu są również leczone radioterapią, ale tylko wtedy, gdy wielkość guza jest niewielka, to znaczy do dwóch centymetrów. Ta metoda leczenia jest również stosowana w sytuacjach, w których możliwe jest zastosowanie promieniowania z akceleratora liniowego, a zatem nie będzie żadnego ryzyka dla zdrowia i życia pacjenta.

Obecnie aktywnie wykorzystuje się terapię IMRT, która jest nowoczesnym i wysoce efektywnym akceleratorem liniowym.

Istotą radioterapii jest to, że promieniowanie jonizujące całkowicie niszczy złośliwe niepotrzebne komórki. W systemie znajduje się tak zwany kolimator płatków, odpowiedzialny za dokładność dawki w dotkniętej tkanką ludzką. W ten sposób zdrowe komórki są również całkowicie chronione przed możliwymi uszkodzeniami.

Kursy radioterapii to około 10-30 sesji, z których każda trwa około 30 minut. Dla pacjenta powstają najbardziej komfortowe warunki, ponieważ podczas zabiegów jest on w wygodnej pozycji i nie ma żadnych bolesnych doznań.

Leczenie środkami folk

Przerzuty do mózgu można wyleczyć nie tylko za pomocą powyższych metod, gdy trzeba odwiedzić specjalne przychodnie i przychodnie, ale także przy pomocy tradycyjnej medycyny.

Na przykład, jednym z najbardziej popularnych przepisów jest: mieszać 75 g ziół tymianku, limonki, melisy i babki, a także dodać 100 g szałwii.

Wieczorem 2 łyżki tej mieszanki zasnąć w gorącym termosie i wlać 200 gramów przegotowanej wody. Napar należy przechowywać na noc, a rano należy go przefiltrować, a pacjent powinien wypijać około 100 gramów 4 razy w ciągu dnia. W takim przypadku należy zawsze spożyć infuzję przed jedzeniem.

Obecnym przerzutom w ludzkim mózgu można zapobiec i przy pomocy prawdziwego suchego glistnika. W tym przypadku 1 łyżka. l. nalałem 0,5 litra gorącej wody, po czym wszystko trzeba zostawić do całkowitego ochłodzenia. Następnie infuzję należy przefiltrować i skonsumować około 2-3 razy dziennie przez 20-30 minut przed rozpoczęciem przyjmowania pokarmu. Pić ten napar jest lepszy przez 7-10 dni, po którym pacjent robi sobie przerwę przez około 2 dni i zaczyna ponownie używać takiego ludowego lekarstwa.

Długość życia

Kiedy istnieje czerniak, lekarze opracowują prognozy na podstawie stopnia złośliwości guza obecnego u pacjenta. Najłatwiejszym miejscem lokalizacji jest wątroba, więc jeśli przerzuty nie występują w mózgu, ale w tym narządzie, rokowanie zazwyczaj kończy się powodzeniem.

Kiedy dochodzi do przerzutów w mózgu, w około połowie przypadków oczekiwana długość życia pacjentów wynosi nie więcej niż jeden rok, o ile nie w celu prawidłowego przebiegu leczenia. W przypadkach, w których obserwuje się przerzuty pojedynczego znaku, dana osoba może żyć jeszcze przez około 3 kolejne lata.

Jak leczyć przerzuty w mózgu?

Przerzuty do mózgu są jednym z najbardziej groźnych powikłań chorób onkologicznych. Są niezwykle niebezpieczne dla życia, ponieważ praktycznie nie są eliminowane. Chirurgiczne metody walki nie są całkowicie nieszkodliwe, a metody lecznicze są nieskuteczne. Leczenie przerzutów ogranicza się do utrzymania istotnych funkcji pacjenta.

Które guzy przeważnie dają przerzuty do mózgu

Przerzuty to przeniesienie komórek nowotworowych do innej lokalizacji, poza główną lokalizacją. Ich pojawienie się jest oznaką złośliwego nowotworu, w łagodnych procesach nie jest. Praktycznie każdy nowotwór nowotworowy jest zdolny do przesiewania patologicznych komórek do innych narządów, w tym do tkanki nerwowej. Pojawienie się przerzutów sprawia, że ​​rokowanie choroby jest o wiele poważniejsze. Sugeruje to, że patologia znacząco zagraża życiu pacjenta.

Przerzuty w głowie najczęściej występują z guzami skóry, jelit, nerek, płuc, piersi i gałek ocznych. Statystyki wskazują, że najczęściej taka patologia dotyka ludzi w wieku powyżej 40 lat, w przybliżeniu z taką samą częstotliwością u mężczyzn i kobiet. Śmierć następuje z powodu naruszenia funkcji życiowych - regulacji oddechu i kołatania serca.

Objawy patologii

Objawem, który po raz pierwszy przyciąga uwagę, są bóle głowy. Są one stałe, słabo kontrolowane przez środki znieczulające, nie mają bezpośredniego związku ze stresem fizycznym, stresem emocjonalnym lub innymi czynnikami. Pacjent często może zażywać takiego objawu w postaci migreny, zmęczenia lub nadciśnienia i zwraca się do lekarza dopiero wtedy, gdy pigułki przestaną pomagać.

Nudności, wraz z szybkim rozwojem wymiotów, są kolejną oznaką patologii. Jest tak wyraźny, że pacjent nie może jeść. Opróżnianie żołądka z uszkodzeniem opon mózgowych i tkanki nerwowej nie przynosi ulgi, ale tylko pogarsza stan.

Ponieważ guz ma objętość, występują oznaki zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego:

 • uczucie presji, raspiraniya w głowie;
 • hałas w uszach, utrata słuchu;
 • ból w oczach, uczucie ucisku, zaburzenia widzenia;
 • uciskany nastrój, ogólny stan;
 • drgawki.

We wczesnych etapach obrazu klinicznego jest wyrażany raczej słabo, nagromadzenie jest stopniowe.

Ważne miejsce zajmują objawy ogniskowe: wskazują na porażkę pewnych obszarów mózgu. Może to być naruszenie wrażliwości, paraliżu i niedowładu kończyn, utraty pola widzenia. Przy wielokrotnych zakłóceniach może wystąpić kilka grup objawów. Jeśli zmiany chorobowe znajdują się w płatach czołowych, dochodzi do znaczących zmian w psychice pacjenta: motywacja jest zmniejszona i pojawia się tendencja do nieuprzejmości i agresji. Mogą wystąpić napady drgawkowe, podobne do napadów padaczkowych.

W przypadku czerniaka pacjent może skarżyć się na pogorszenie czynności nerwowej. Trudno mu się skoncentrować, pamięć i uwaga są zakłócane, na późniejszych etapach cierpią procesy umysłowe.

Diagnostyka

Rozpoznanie przerzutów do mózgu jest dość trudne. Ogólne i biochemiczne badania krwi, analiza moczu nie ujawnia żadnych zmian ani nie wskazuje ich zbyt późno, z ciężkim stopniem zaawansowania choroby.

Najdokładniejsza metoda diagnozy - MRI, główna liczba przerzutów jest mu przypisana. Na zdjęciach guzy wyglądają jak małe zaokrąglone formacje, intensywność przekazywanego przez nie sygnału znacznie różni się od zdrowej tkanki. Ta metoda diagnozy pozwala zobaczyć prawie wszystkie zmiany, z rzadkimi wyjątkami.

Oprócz MRI, elektroencefalogram (EEG) jest przypisany do wykrywania nieprawidłowości w elektrycznej aktywności mózgu, którego przyczyną jest guz. CT (tomografia komputerowa) pozwala na zawężenie wyników MRI, jeśli okażą się one kontrowersyjne.

Leki

Całkowicie wyleczenie guza nowotworowego jest prawie niemożliwe, zawsze mogą wystąpić obszary uszkodzenia. Niemniej jednak można wpływać na patogenezę choroby, spowalniać jej rozwój i poprawiać jakość życia pacjenta. W tym celu stosuje się środki lecznicze, leczenie chirurgiczne, radioterapię. Najbardziej skuteczne jest podejście kompleksowe.

Leki mają za zadanie powstrzymać podział komórek rakowych, aby je zabić. Według statystyk, przerzuty są mniej wrażliwe na leki niż guzy pierwotne, ale leki mogą zmniejszyć liczbę prawdopodobnych interwencji chirurgicznych. Czas trwania leczenia zależy od wybranych leków:

 • środki przeciwnowotworowe (chemioterapia);
 • glukokortykosteroidy;
 • neuroprotektory;
 • leki objawowe.

Chemioterapia obejmuje leki blokujące podział chorych komórek (Ifosfamid, Metatrexate). Znacząco wydłużają one oczekiwaną długość życia pacjenta, ale mają poważne skutki uboczne: obniżają hemopoezę, prowokują procesy zapalne na błonach śluzowych, mogą mieć działanie teratogenne. Konieczne jest leczenie krótkich kursów - nie więcej niż 2 tygodnie.

Pozostałe metody stosowane są w celu zmniejszenia skutków ubocznych chemioterapii, poprawy samopoczucia, utrzymania jakości życia. Po przebiegu leków zmniejsza się prawdopodobieństwo, że guz przerzuci się.

Radioterapia

Radioterapia jest uważana za główną metodę leczenia przerzutów w mózgu. Dawka promieniowania wynosi 30-40 g, napromieniowanie całego narządu lub jego poszczególnych obszarów najbardziej wrażliwych na promieniowanie gamma. W ten sposób leczy się większość guzów tkanki nerwowej, eliminując nie tylko duże przerzuty, ale także mikroskopowe, których nie można usunąć w inny sposób. Ze względu na dużą penetrację, radioterapia jest często skuteczniejsza niż leki.

Jedną z najbardziej oszczędnych jest technika noża gamma. Jego istotą jest ukierunkowane naświetlanie ognisk nowotworu przy dużych dawkach promieniowania. Zmniejsza się wpływ na zdrową tkankę, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegu. Zaletą tej metody jest jej nieinwazyjność, a wadą jest to, że nie można zapobiec dalszym przerzutom. Nowotwory z wyprzedzeniem są znakowane radioaktywnymi izotopami, dlatego nóż gamma jest bezpieczny.

Chirurgia

Wskazaniem do operacji jest obecność dużej zmiany w obszarze dostępnym do interwencji. W tym przypadku przeprowadza się trepanację czaszki i usunięcie guza, oszczędzając w ten sposób zdrową tkankę nerwową. Jest to bardzo niebezpieczne dla pacjenta, dlatego operacja odbywa się tylko w obecności dużych formacji.

Cyber-nóż - łagodniejsza opcja interwencji, stosowana w przypadku stosunkowo niewielkich guzów (do 5 cm). Pozwala na usunięcie patologicznego skupienia i uniknięcie obrażeń otaczających tkanek. Okres rehabilitacji po nim jest znacznie krótszy niż z tradycyjną trepanacją.

Prognoza

Nowotwór złośliwy, im większy jest przerzut w mózgu, jest wyjątkowo niebezpieczny. Dlatego nie mówimy o odzyskaniu pacjenta, ale o tym, ile lat będzie mógł żyć. Po rozpoczęciu szybkiego leczenia wskaźnik ten wynosi 2-3 lata. Pacjenci umierają z powodu upośledzenia czynności życiowych - oddychania, kołatania serca.

Duży wpływ na rokowanie ma czas leczenia do lekarza. Jeśli pacjent jest od dawna zaangażowany w samoleczenie, próbował użyć środków ludowych, a do specjalisty przyszedł z zaawansowanym stadium, jego szanse na przeżycie są znacznie zmniejszone. Niestety zioła tutaj nie pomogą, potrzebne są bardziej niezawodne środki.

Wniosek

Wczesne wykrywanie objawów nowotworu jest podstawą leczenia, dlatego praktyka czujności onkologicznej jest praktykowana przez lekarzy. Oznacza to, że jeśli pacjent ma jakiekolwiek podejrzane oznaki, zalecana jest konsultacja onkologiczna i odpowiednie badania. To samo należy zrobić przed niektórymi zabiegami medycznymi i kosmetycznymi (usunięcie brodawek, znamię itp.).

Rokowanie życia z przerzutami w mózgu: czy jest szansa?

Przerzuty do mózgu - poważne powikłanie, które bez koniecznego leczenia prowadzi do śmierci pacjenta. Każda złośliwa formacja jest niebezpieczna i zachowuje się nieprzewidywalnie. Rozwój guza może przyczynić się do osłabienia odporności i niektórych chorób. Za pomocą krwi i limfy komórki złośliwe mogą rozprzestrzeniać się po całym ciele, uderzając w nowe narządy. Ten proces nazywa się przerzutami. Najczęściej przerzuty nowotworów występują w mózgu, płucach, wątrobie lub układzie kostnym.

Przyczyny

Metastazy w mózgu spadają z innych narządów, w których rozpoczął się proces onkologiczny:

 • Z rakiem piersi.
 • Z basaglio (rak nabłonka).
 • Drobnokomórkowy rak płuc.
 • Rak skóry.
 • Rak jajników.
 • Guzy gruczołu krokowego.
 • Z rakiem żołądka lub jelit.

Według statystyk dotyczących gruczołu krokowego lub jajników w mózgu komórki nowotworowe prawie nigdy nie przenikają. Około 65% wszystkich przypadków gruczolakoraka lub raka płuca rozpoznanych w ostatnim stadium ma przerzuty do mózgu. Z guzem w gruczole sutkowym przerzuty są znacznie rzadsze. Czerniak przerzutów do mózgu szybko, dosłownie przez kilka miesięcy.

Najczęściej diagnozowane są osteolityczne przerzuty do mózgu. Ich cechą są szybkie zmiany ogniskowe ciała, które trudno jest leczyć.

Objawy

Przejawy patologii zależą od tego, którą część głowy penetrują. Przerzuty do mózgu dzielą się na szpik mózgowo-rdzeniowy i szpik kostny. Objawy przerzutów w mózgu są związane z obszarem ich lokalizacji i stopniem rozwoju:

 1. Po uformowaniu się w obszarze, który znajduje się w pobliżu unerwiających się struktur oka, pacjent ma upośledzone widzenie (oddzielne pola wypadają).
 2. Jednym z głównych objawów patologii jest ból głowy. W początkowej fazie ból może pojawić się w określonym położeniu głowy. Jednak wraz ze wzrostem guza ból staje się poważny i stale martwi pacjenta.
 1. Około jeden na pięciu pacjentów z rakiem ma upośledzoną aktywność ruchową. Możliwe są Pareses.
 2. U jednego z sześciu pacjentów chód ulega złamaniu, cierpi intelekt i zachodzą zmiany w zachowaniu.
 3. Możliwe są skurcze i oznaki epilepsji.

Wideo wyszczególnia objawy guza mózgu:

 1. Wiele przerzutów ma takie same objawy jak otępienie.
 2. Wymioty, które nie mogą być poprzedzone nudnościami. Najczęściej zdarza się to rano.
 3. Wnikając do tułowia lub móżdżku mózgu, pojawiają się oznaki cięcia nerwów.
 4. Gdy dotknie to obszar czołowy, aktywność układu ruchowego zostaje zakłócona, pacjent staje się agresywny.
 5. Obrzęk tkanek wokół nowotworu w płacie skroniowym lub innego obszaru wewnątrzczaszkowych wzrostem ciśnienia pacjenta, które są wyrazem bólu w głowie, zawroty głowy, wymioty, podwójne widzenie, czkawka doznań lub depresji.

W przypadku przerzutów do szpiku kostnego pacjent ma takie objawy:

 • Osłabienie, ból głowy i zawroty głowy, ogólne osłabienie organizmu, niedokrwistość.
 • Ból w dolnej części pleców, żebrach lub kościach miednicy. Wraz ze wzrostem przerzutów nasila się ból.
 • Zwiększona senność, krwawienie z nosa.

Z licznymi przerzutami do szpiku kostnego, pacjent traci wiele ze swojej wagi, to był ból w kościach i pogrubienia, jest skrzywienie kręgosłupa, znacznie obniżonej odporności.

Objawy przed śmiercią u pacjentów to:

 1. Bardzo silne bóle głowy.
 2. Stan depresyjny.
 3. Ostra utrata wagi.
 4. Brak apetytu.
 5. Upośledzenie oddychania.
 6. Ogólna słabość ciała.
 7. Zakłócenia snu.

Diagnostyka

W celu wykrycia przerzutów w mózgu wykonuje się następujące procedury diagnostyczne:

 • MRI.
 • Tomografia komputerowa.
 • Analiza płynu mózgowo-rdzeniowego.
 • Echoencephalography.
 • Elektroencefalografia.
 • Biopsja.
 • Scyntygrafia.
 • Badanie patopsychologiczne, które umożliwia określenie występowania problemów z mową, pisaniem itp.
 • Badanie okulistyczne wykazuje obecność zmian w dnie oka.
 • Badanie neurologiczno-neurologiczne narządu słuchu, aparatów przedsionkowych oraz czujników smaku i zapachu.

Leczenie

Główna terapia przerzutów ma na celu utrzymanie organizmu poprzez przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, leków przeciwdrgawkowych, kortykoterapii. Ponadto stosuje się chemioterapię, brachyterapię, neurochirurgię, radioterapię i radioterapię lub terapię nożem cyfrowym.

Ostateczną decyzję o trwającym leczeniu podejmuje zespół specjalistów w oparciu o wiek pacjenta, rodzaj pierwotnego nowotworu, stopień rozwoju patologii, liczbę zmian w mózgu, a także terapię już wykonaną. Leczenie to:

 1. Radykalny. Jego głównym celem jest regres edukacji.
 2. Paliatywny. Celem tej terapii jest zmniejszenie wielkości guza, usunięcie głównych objawów i poprawa jakości życia pacjenta.

Korzystanie z leków

Szczególne miejsce w terapii przerzutów do mózgu zajmują kortykosteroidy ("deksametazon", "prednisilon"). Ich użycie pozwala przedłużyć życie pacjentowi z rakiem. Preparaty kortykosteroidów mają pozytywny wpływ na stan i funkcjonowanie błony komórkowej, zmniejszają nasilenie obrzęków, co zawsze towarzyszy procesowi nowotworowemu. Z tego powodu osoba ma spadek ciśnienia wewnątrzczaszkowego i zanik niektórych objawów neurologicznych.

U osób, u których występują napady padaczkowe lub napady padaczkowe, przepisuje się leki przeciwdrgawkowe (topiramat, walproinian). Bardzo często procesowi przerzutów towarzyszy zakrzepica. Konsekwencją tego procesu może być krwotok. Dlatego zaleca się pacjentom przepisanie antykoagulantów ("Heparyna", "Warfaryna", "Fenilin").

Dodatkowe metody

Pacjenci, u których zdiagnozowano przerzuty do głowy, są przepisani:

 • Radioterapia.
 • Usunięcie guza za pomocą resekcji neurochirurgicznej. Taka operacja jest wykonywana tylko dla pacjentów, którzy mają pojedyncze guzy, pierwotne źródło złośliwej choroby jest nieznane lub istnieje zagrożenie życia.
 • Chemioterapia w tym przypadku jest skuteczna u niewielkiej liczby pacjentów z nowotworem z przerzutami, które wpłynęły na mózg. Ta metoda terapeutyczna jest możliwa tylko w przypadku, gdy wokół wybuchu nie ma barier w postaci płynów lub innych tkanek.

Profesor SI Tkachev opowie o radioterapii przerzutów GM:

Prognozy i długość życia

Pacjent, u którego zdiagnozowano guza mózgu i jego krewni, jest zainteresowany pytaniem, ile musi żyć człowiek? Oczekiwana długość życia zależy od wielu czynników, w tym od wieku pacjenta, rodzaju guza pierwotnego, liczby zmian i tak dalej.

W przypadku stwierdzenia wpływu pnia mózgu lub móżdżku lub wykrycia glejaka, niestety prognozy dla pacjenta są negatywne. Przy wielu ogniskach i agresywności guza, osoba może żyć tylko kilka dni. Jeśli przerzuty okazały się skuteczne, a pacjent był leczony, oczekiwana długość życia wzrasta.

Po radiochirurgii pacjent może przeżyć kolejne 1-1,5 roku. W przypadkach, w których obserwuje się szybki postęp w edukacji podstawowej, należy go usunąć do momentu wystąpienia przerzutów. Jeśli rozpoczął się proces tworzenia przerzutów, to jest już niemożliwe całkowite wyleczenie. Pomyślnie wybrana terapia, zdaniem ekspertów medycznych, pomaga tylko przedłużyć życie pacjenta.

Jak szybko rosną przerzuty do mózgu? Tempo ich rozwoju zależy od guza pierwotnego. Jeśli zostanie znaleziony i usunięty w czasie, wzrost spowalnia. W niektórych przypadkach lekarzom udaje się osiągnąć remisję, a nawet całkowite zniknięcie węzłów nowotworowych.

Średnio pacjent z przerzutami w mózgu może przeżyć około 3-4 miesięcy. Jeśli jednak leczenie rozpocznie się na czas i stan pacjenta jest satysfakcjonujący, okres ten można znacznie wydłużyć. Wyjątek można nazwać czerniakiem. Ten rodzaj onkologii jest uważany za najbardziej niebezpieczny i agresywny. Jeśli w mózgu, kościach lub płucach zaczynają się przerzuty, pacjent nie ma prawie żadnej nadziei.

Klęska przerzutów do mózgu jest niebezpiecznym powikłaniem procesu onkologicznego, który ma niekorzystne rokowanie dla pacjenta.

Metastazy w mózgu

Przerzutowy rak mózgu (zwany także wtórnym rakiem mózgu) jest guzem, który pojawia się, gdy komórki rakowe dostają się do mózgu ze złośliwego guza zlokalizowanego w innej części ciała. Niektóre fakty i liczby:

 • Czasy wtórne mogą występować 10 razy częściej niż pierwotne, to znaczy takie, które początkowo rozwija się w mózgu;
 • Przerzuty do mózgu występują u 20-40% pacjentów z nowotworem (średnio co czwarty);
 • Rocznie, przerzutowy czas mózgu rozpoznaje się u 50 000 - 70 000 Rosjan;

Kilka lat temu z licznymi przerzutami do mózgu na pacjenta można umieścić krzyż - instytucje neurochirurgicznych, czyniąc postępy w leczeniu pierwotnych guzów mózgu u tych pacjentów nie ma, ponieważ w tym przypadku operacja jest prawie niemożliwe. Nawet w stolicy nie więcej niż trzech ekspertów byli gotowi spróbować radioterapii, a kilka tezy, pokazując bardzo dobre wyniki zostały bronił na ten temat. Jednak praktyczne działania napotykały na trudności kliniczne, które bardzo pochłaniały ratowanie pacjenta.

Przerzuty nowotworów złośliwych w mózgu obejmują co czwartego pacjenta, a badanie pośmiertne stwierdza u sześciu z dziesięciu. Przerzuty są wykrywane o rząd wielkości częściej niż pierwotne nowotwory centralnego układu nerwowego, z którymi neurochirurdzy są skłonni poradzić sobie. Rosyjskie statystyki onkologiczne uwzględniają jedynie pierwotne guzy mózgu i nowotwory pierwotne ogólnie, ale nie wiedzą, ilu pacjentów ma przerzuty w dowolnym miejscu, a nie tylko w mózgu.

Każdy nowotwór daje przerzuty do mózgu, raka, ale najbardziej płuc, w szczególności drobnokomórkowego bardzo agresywny - do 80% pacjentów, a także piersi, okrężnicy, nerki i czerniaka, ale są one o wiele mniejsze prawdopodobieństwo tworzenia przerzutów raka płuc. Dzisiaj, przerzuty do mózgu są częściej niż w końcu ubiegłego stulecia, która sprzyjała technik neuroobrazowania - CT i MRI i zwiększyć przeżywalność chorych na raka w wyniku sukcesów nauk onkologicznych. Znacznie wzrosła, a aktywność onkologów, a nie tylko do rozwiązywania najtrudniejszych do leczenia pacjentów, ale również posiadające zdolność do pielęgniarka tych pacjentów.

Co do zasady, większość pacjentów w momencie wykrycia przerzutów wewnątrzczaszkowych mieć inną, często nieuleczalne i rozległe ogniska nowotworu, ich stan jest słaba, a miejscowe leczenie przerzutów wewnątrzczaszkowych jest obarczona wczesnego nawrotu. Wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia, zarówno chirurgiczne i promieniowania, pomaga pozbyć się pesymizmu i zawodowego wzrosła 5-letnia przeżywalność pacjentów, dając im życie jest całkiem do przyjęcia jakości.

Dlaczego w mózgu występują przerzuty?

Metastaza jest dość skomplikowanym procesem. Składa się z kilku etapów. Guz musi kiełkować do sąsiednich tkanek, a następnie jego komórki odpadają i wchodzą do naczyń krwionośnych lub limfatycznych. Migracja z przepływem krwi, komórki nowotworowe osiadają w różnych narządach. Przez chwilę "drzemią", a potem zaczyna się szybki wzrost.

Najczęściej - w 48% przypadków - przerzuty do mózgu są związane z rakiem płuc. Najbardziej agresywny niedrobnokomórkowy rak płuc - w 80% przypadków przerzutuje do mózgu. Rzadsze przerzutów raka sutka (15%), układ moczowy (11%), kostniakomięsak (10%), czerniakiem (9%), raka głowy i szyi (6%).

Objawy kliniczne przerzutów

Symptomatics zależy od wielkości centrów guza śródczaszkowego, ich liczby i lokalizacji. W zasadzie objawy kliniczne można podzielić na dwie grupy:

 • lokalny, spowodowany umiejscowieniem guza w określonej części mózgu, odpowiedzialny za pewne funkcje konkretnego narządu;
 • objawy mózgu związane z wielkością dodatkowej tkanki nowotworowej, która zaburza funkcjonowanie samego mózgu.

Na przykład guz znajdujący się obok struktur, które zapewniają unerwienie oka, będzie manifestował rezygnację z pól widzenia, gdy oko nie dostrzeże poszczególnych sektorów pola widzenia. Wiele małych sęków daje obraz obrzęku mózgu, ponieważ nadmiar gramów guza w zamkniętym bloku czaszki zakłóca normalny obieg płynów i wyciska prawidłowe tkanki.

U połowy pacjentów wtórne nowotwory mózgu reagują bólem głowy, bardzo często intensywność bólu zmienia się wraz z położeniem głowy, podczas przechylania pod pewnym kątem częściowe przywrócenie krążenia CSF powoduje przejściowo zmniejszenie bólu. Niestety, z czasem wzrost przerzutów sprawi, że ból będzie stały, a zamknięta przestrzeń doprowadzi do nieznośnej intensywności. Zawroty głowy i zawroty głowy nie są rzadkie, jeśli spojrzysz na oba oczy.

Co piąty pacjent rozwija zaburzenia motoryczne do niedowładu pół ciała. Co szósty cierpią zdolności umysłowych, te same cierpi z powodu zmian zachowania, zaburzenia ruchu i chodu, trochę mniej wyraźne drgawki, ale także całkowicie bezobjawowe gdy przerzutowych zmian wykrytych tylko podczas inspekcji, nie należą do rzadkości. Niemniej jednak wraz ze wzrostem rozmiarów guza, nawet w tak korzystnej sytuacji, funkcje ciała są szybko naruszane.

Obrzęk wokół tkanki nowotworowej - obrzęk okołoogniskowy, w połączeniu ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego (ICP) powodują objawy mózgowe i ból głowy, zawroty głowy, podwójne widzenie, wymioty, przy najmniejszym ruchu, a nawet, kiedy oko jest otwarty, a stałe drobnymi, prowadzą do zahamowania świadomości aż mózgowej śpiączki. Zmniejszenie częstości bicia serca i oddychania w bardzo wysokim „górny” oznacza ciśnienie skurczowe niezwykle wysokie i doprowadzić do śmierci ciśnienia śródczaszkowego.

W praktyce istnieją warianty rozwoju pierwotnych objawów przerzutów nowotworowych w ośrodkowym układzie nerwowym zgodnie z dominującym kompleksem objawów klinicznych.

 • Udarowo-podobny wariant apopleksji rozwija się ostro i objawia się ogniskowymi zaburzeniami - dowodem zmiany określonego obszaru mózgu. Ta opcja jest zwykle związana z blokadą naczynia lub zerwaniem z guzem, a następnie krwotokiem do mózgu.
 • Wariant remisujący charakteryzuje się falistym przebiegiem, kiedy objawy są następnie zmniejszane, a następnie postępuje, przypominając zmianę miażdżycową naczyń.

U niektórych pacjentów przerzuty do mózgu są bezobjawowe. Są wykrywane tylko podczas badania.

Jak rozpoznaje się przerzuty w mózgu?

"Złoty Standard" w rozpoznawaniu przerzutowego raka mózgu - obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Podczas tego badania obrazy wewnętrznych struktur ciała są uzyskiwane za pomocą silnego pola magnetycznego. Według zdjęć lekarz może ocenić liczbę, wielkość, lokalizację ognisk przerzutowych.

Biopsja to badanie, podczas którego otrzymuje się fragment tkanki i bada się go pod kątem komórek nowotworowych. Jeśli osoba już zdiagnozowała raka w innym narządzie i znalazła ogniska w mózgu, zwykle nie ma potrzeby stosowania tej metody diagnozy. Biopsja jest konieczna, jeśli w mózgu znajdują się ogniska, ale nie znaleziono pierwotnego guza.

Leczenie przerzutów

Bez leczenia oczekiwana długość życia pacjenta od momentu wykrycia przerzutowego uszkodzenia mózgu prawie nie przekracza miesiąca, ale jest to średnio. Tylko dodanie wysokich dawek hormonów może podwoić długość życia i nieznacznie poprawić jego jakość, ale znowu tylko na chwilę, podczas gdy chemioradioterapia może dać nawet sześć miesięcy życia.

Taktyka leczenia zależy od kilku czynników:

 • Liczba, rozmiar i lokalizacja przerzutów;
 • Zdolność do usuwania ognisk za pomocą operacji;
 • Wrażliwość guza pierwotnego na chemioterapię i radioterapię;
 • Ogólny stan pacjenta;
 • Obecność innych przerzutów, umiejętność ich zwalczania.

Prognostycznie niekorzystna lokalizacja guza w niedostępnej do manipulacji tylnej części czaszki, zaburzenie krążenia CSF i prawdopodobieństwo zaklinowania guza w naturalnych otworach czaszkowych.
Niewątpliwie tylko podręcznik chirurgiczny wraz z dodatkowym leczeniem i radioterapią daje wielkie nadzieje. Lecz interwencja neurochirurgiczna jest możliwa z jednym lub jednym węzłem guza i, oczywiście, technicznie dostępnym. Chirurgia paliatywna wykonywana jest w alarmującym wzroście ciśnienia i krwawienia, kiedy usunięcie nawet jednego z wielu węzłów może radykalnie poprawić obraz kliniczny, aby dodać kolejne leczenie zachowawcze. Istnieją różne opcje usuwania węzłów guza.

Kiedy nie jest to technicznie wyjmowane i wrażliwych na leki przeciwrakowe rodzajów raka, takich jak rak piersi, rak płuc i guzy z komórek płciowych w jądrach, pierwszy etap ośrodka na chemioterapię, do którego są dołączone kolejno oświetlając całą macierz mózgu. W przypadku nowotworów wrażliwych na promieniowanie leczenie można rozpocząć od całkowitej ekspozycji na mózg. W przypadku guzów o wielkości nie większej niż 3,5 cm i mniejszej niż 4 węzły jedyną skuteczną metodą jest radiochirurgia stereotaktyczna. Do guza, kilka wiązek fal radiowych przynosi się z różnych stron, przecinają się w jednym miejscu - gdzie dochodzi do przerzutów. W rezultacie komórki nowotworowe zostają zniszczone, a otaczające je zdrowe tkanki otrzymują minimalną bezpieczną dawkę. W połączeniu z napromienianiem mózgu i chemioterapią, wynik jest lepszy.

Radioterapii zawsze towarzyszy wzrost obrzęku tkanki mózgowej, więc napromienianie zawsze odbywa się na tle odwodnienia - leczenie objawowe, rozładowanie z nadmiaru płynu. Dlatego radiolog może odmówić leczenia pacjentowi opornemu na leki moczopędne, a także z już przemieszczonym mózgiem, ponieważ dalsze przemieszczenie może stać się śmiertelne dla pacjenta. Nie należy brać napromieniowania u poważnego pacjenta z poważnymi objawami klinicznymi, szczególnie z drgawkami lub mętną świadomością. Po jednej lub dwóch sesjach napromieniowania obrzęk promienisty tkanki połączy się z istniejącym wysokim ciśnieniem wewnątrzczaszkowym, a stan już bardzo nieistotnego pacjenta pogorszy się.

Możliwe są warianty sekwencji i kombinacji metod, zarówno z nowo rozpoznanymi przerzutami w mózgu, jak iz nawrotem po leczeniu. W każdym razie, jeśli nie można aktywnych taktyki i progresja procesu zarządzania klinicznego zaleca się uciekać do chemioterapii wobec najlepszego leczenia objawowego podtrzymującego (steroidy, środki znieczulające, leki przeciwdrgawkowe, etc.). Schemat jest określany przez guza pierwotnego, to znaczy raka płuc, niektóre leki pomagają, z rakiem nerki - inne. Chemioterapię przeprowadza się do momentu, aż zostaną wykryte oznaki progresji guza.

Leczenie przerzutów nowotworów złośliwych w mózgu nie jest w przypadku amatorów samotnych, jest dziełem zespołu onkologów, radiologów, neurochirurgów, chemotherapeutists i resuscytatorów, uzbrojony w wiedzę i doskonałe zaplecze do diagnozowania i leczenia w klinikach europejskich.

Jakie są przewidywania przerzutów do mózgu?

Rokowanie zależy od rodzaju guza pierwotnego, liczby przerzutów, wieku i stanu pacjenta. Średnio pacjenci żyją 2-3 miesiące. Ale jeśli przerzuty są pojedyncze, pacjent ma mniej niż 65 lat i nie ma innych przerzutów w ciele, średnia długość życia może wynosić 13,5 miesiąca.