Metastazy w mózgu: diagnostyka CT, MRI i PET-CT

Zapobieganie

DIAGNOSTYKA METASTASIS W MÓZGU

Przerzuty do mózgu (dane BV Gaidar Rameshvili T. E. i in.) Stanowią 40% wszystkich guzów powstałych w jamie czaszki.

ŹRÓDŁO METASTAS W GŁOWIE MÓZGU

Mózg zwykle rozprzestrzeniania nowotworów złośliwych, nerki, płuca, sutka, tarczycy, co najmniej - nowotwór pęcherza moczowego, jajnika i prostaty. Najczęstszą sytuacją jest rak płuc z przerzutami do mózgu. Również skłonność do rozprzestrzeniania się w jamie czaszki to czerniak, prawie nigdy mięsak z przerzutami. Około 7,8% przypadków nie jest możliwe określenie guza pierwotnego.

Częstotliwość przerzutów różnych guzów w mózgu (BV Gaidar, TE Rameshvili)

LOKALIZACJA METASTAS W GŁOWIE MÓZGU

Istnieją różne rodzaje lokalizacji guzów wtórnych w jamie czaszki. Te typy zależą od tego, które struktury zostaną dotknięte. Przerzuty nowotworowe:

1) W kościach czaszki

2) W twardym materiale. Ten typ dystrybucji guzów wtórnych jest najbardziej typowy dla gruczolakoraka gruczołu krokowego, raka nerkowokomórkowego nerki, czerniaka.

3) W miękkiej skorupie mózgu (synonimy: rakotwórcze zapalenie opon mózgowych, rakowiakowatość miękkiej skorupy mózgu). Guzy, najczęściej przerzutowe do miękkiego rdzenia: gruczolakorak oskrzeli, piersi, żołądka

4) Metastazy właściwe dla mózgu, do miąższu mózgu.

 • 80% wszystkich guzów wtórnych znajduje się w półkulach mózgowych
 • 15% w móżdżku
 • 5% w pniu mózgu

MECHANIZM ROZPOCZĘCIA TURY W MÓZGU

Istnieje kilka sposobów rozprzestrzeniania się komórek nowotworowych w całym ciele. Najczęściej rozprzestrzenia się guz hematogenny (przez tętnicze naczynia krwionośne). Zwykle nowotwory wtórne pochodzą z węzłów śródpłucnych (ponadto może to być zarówno pierwotny rak, jak i przerzuty do płuc). Mniej powszechne jest rozprzestrzenianie się guzów kręgosłupa przez żylny układ kręgów.

Duża wartość w rozprzestrzenianiu się zmian nowotworowych ma płyn mózgowo-rdzeniowy (ścieżka mózgowa). Zatem pierwotne guzy rdzenia kręgowego i mózgu (metulloblastoma, glybolastoma, pineoblastoma) są przerzutowane. Jest to również możliwe kontakt rozprzestrzenianie się guza przerzutowego na błonach mózgowych. W niektórych przypadkach jest również szlak limfogenny dystrybucja.

KLINICZNE ETAPY METASTAS W GŁOWIE MÓZGU

Objawy przerzutów do mózgu, mogą być podobne do tych pierwotnych guzów, ciężkość objawów zależeć od rozmiaru, położenia i liczby przerzutów, a ich wzrost rodzaju, ściskanie otaczających struktur mózgu, nasilenia obrzęku i t tkanki mózgowej. D.

Najczęstsze objawy przerzutów w mózgu to:

 • Parezy i Pallas
 • Naruszenie mowy
 • Upośledzenie świadomości (zaciemnienie lub brak)
 • Drgawki (uogólnione lub zlokalizowane)
 • Łamanie funkcji umysłowych

CT-Signs of Metastasis in the Brain

Jak przerzuty w mózgu wyglądają na tomografii komputerowej (CT)? Praktycznie we wszystkich przypadkach identyfikuje się pojedyncze (rzadziej) lub wielokrotne (częściej) obszerne formacje, które odpowiadają następującym parametrom:

 • Formularz nieregularny lub sferyczny
 • Struktura region o małej gęstości można wykryć w centrum ogniska z powodu martwicy i zaniku środkowej części guza. Na obwodzie - gęstszy "brzeg", który odzwierciedla aktywną część guza, który ma naczynia krwionośne i ma zdolność do wzrostu. Ta "obręcz" jest otoczona strefą niskiej gęstości, odzwierciedlającą obrzęk tkanki mózgowej. Szerokość tej strefy może być różna - od kilku mm do kilkudziesięciu cm. Względnie jednorodna struktura bez obecności obszaru niskiej gęstości w środku i bez peryferyjnego obrzęku. Taka struktura przerzutów wskazuje na jej względną "dobrą jakość"
 • Stosunek do sąsiadujących struktur mózgu. Ogniska mogą wywierać wolumetryczny efekt o różnym stopniu nasilenia na sąsiednie części mózgu, powodując ich przemieszczenie. Na przykład, tworzenie objętość w płacie skroniowym często prowadzi do wybrzuszenia hipokampa pod móżdżku galop (skroniowo namiotu, dyslokacji), objętość formacji móżdżku może wpływać na pniu mózgu, powodując sprężanie i t. D. Śmierć przerzutów do mózgu, mogą występować w w wyniku ucisku pnia mózgu i naruszenia oddychania i czynności serca. W zależności od lokalizacji uszkodzenia wtórne mogą doprowadzić do kompresji mózgowego systemie ługu, co prowadzi do rozwoju wodogłowie (dramatyczny ekspansji centralnych miejsc alkoholi na tle coraz mózgowej ciśnienia zamykającego w przewodzie wylotowym płynu mózgowo-rdzeniowego z jamy czaszkowej)
 • Rodzaj wzrostu. Przerzuty mogą mieć wzrost naciekający (rosnące, niszczące otaczające tkanki) i ekspansywny (rosną, odsuwają otaczające tkanki). W pierwszym przypadku często dają powikłania w postaci krwotoku, podczas gdy w drugim przypadku zwykle powodują wystąpienie dyslokacji.
 • Parametry wzmocnienia kontrastu. Typowe guzy wtórne w mózgu zwiększają ich gęstość w obszarach obwodowych z kontrastem dożylnym, przyjmując postać "pierścienia", "pół-pierścienia", "spirali". Znacznie rzadziej występuje jednolite wzmocnienie kontrastu ogniska. Zazwyczaj centralna strefa guza nie powiększa się, podobnie jak obszar obrzęku okołogałkowego.

Metastazy mózg, zdjęcie. CT z wzmocnienia kontrastu u pacjentów w podeszłym wieku (w górnym rzędzie, z lewej) i dolegliwości głowy ujawniło wiele zmian zajmuje przestrzeń, w lewej półkuli mózgu szybko gromadzi środek kontrastowy. Formacje mają charakterystyczny kształt w postaci "pierścienia". Obrazy w dolnym rzędzie, i w prawym górnym rogu są określane przez wielu ognisk w mózgu: widocznym wykształcenia zaokrąglone bardziej gęstej „obrzeże” obrzeża, które znajdują się w lewym płacie okładzinowych.

Objawy MRI przerzutów w mózgu

MRI jest bardziej czułym i specyficznym sposobem wykrywania przerzutów OUN w porównaniu z tomografią komputerową. Guzy wtórne mają wiele wspólnych cech w badaniu MP.

T1 VI (bez wzmocnienia kontrastu)

 • Sygnał intensywny lub umiarkowanie hipo-intensywny w odniesieniu do istoty białej mózgu z aktywnej części guza
 • Hipo-intensywny sygnał ze strefy centralnej (martwica i próchnica)

T2 VI

 • Hiperintensywny sygnał z centralnego miejsca przerzutów
 • Zwiększenie intensywności sygnału z obrzękniętych tkanek mózgu otaczających guz wtórny, w wyniku czego przerzuty stają się wyraźniejsze na obrazach

MRI ze wzmocnieniem kontrastu

 • Znaczący wzrost intensywności sygnału
 • Wzmocnienie sygnału wzdłuż obwodu w formie "pierścienia" lub "korony"
 • Pomaga odróżnić krwotok w przerzuty od udaru krwotocznego (wyraźna amplifikacja sygnału w T1 VI)

Metastazy mózgu na MRI. Zdjęcie. Zdefiniowane wielokrotne przerzuty do mózgu w raku płuca: tryb lewo T1-VI jak struktury hypointense, prawo - T2 w trybie EV w wielu obszarach o zwiększonej powierzchni sygnału otoczone obrzękiem okołoogniskowy. Pacjent potwierdził pierwotnego guza płuc.

Odrębnie, konieczne jest rozważenie objawów MR przerzutów czerniaka w mózgu, które mają charakterystykę sygnału, która różni się od innych nowotworów ze względu na obecność melaniny w strukturze. Metamazy czerniaka nieamyloidalnego wyglądają na MRI, podobnie jak przerzuty innych guzów opisanych powyżej. W T1-VI mają ostry hiperintensywny (wysoki, jasny) sygnał, a on2-VI jest sygnałem izo lub hipo-intensywnym (depresyjnym).

Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) w rozpoznawaniu wtórnych nowotworów centralnego układu nerwowego

Typowy wzorzec zmian wtórnych do mózgu, przy zastosowaniu PET - obecność stref wysokiej chwytającego radiofarmaceutycznego (FDG - fluorodeoksyglukozy lub leków wyznakowanych aminokwasów, takich jak metionina) w obecności martwicy, obrzęku inne linie ze zmniejszonymi napadów FDG.

Jakie są przerzuty do PET-CT? Tutaj widać ognisko guza w prawym płacie potylicznym, znacznie gromadzące RFP (radioznakowaną metioninę fluoru). PET-CT - metoda uznana za „złoty standard” jest nie tylko do identyfikacji przerzutów w mózgu, ale także pozwala wiarygodnie odróżnić je od innych formacji (cysty, ropnie, krwiaki, cavernomas itp). Od starannej analizy PET zależy wynik diagnozy.

DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA METASTAS W GŁOWIE MÓZGU

Samotnymi przerzuty należy odróżnić od ropnia pasożytniczych torbiele, pierwotnych guzów mózgu, kasetonów udar niedokrwienny, udar krwotoczny, stwardnienia rozsianego, zaostrzeniu w trakcie procesu. W tym celu należy wziąć pod uwagę historię choroby, obecność guza pierwotnego innego narządu, a także dane o metodach diagnostyki radiacyjnej. Na pierwszy plan wychodzi nie tylko jakość sprzętu, ale także profesjonalizm radiologa oceniającego obrazy. Czasami trudno jest odróżnić przerzuty do mózgu od innych formacji, więc musisz odwołać się do Drugiej Opinii.

PROGNOZA I DŁUGOŚĆ ŻYCIA U PACJENTÓW Z METASTAZEM W GŁOWIE MÓZGU

Zasadniczo rokowanie do wykrywania przerzutów w mózgu jest niekorzystne. Fakt, ilu pacjentów żyje z przerzutami w mózgu, w dużej mierze zależy od obecności ostrych objawów, spowodowanych następującymi punktami:

 • Depresja, dyslokacje i kliny struktur mózgu
 • Wtórny udar niedokrwienny lub krwotok
 • Nakładanie się wypływu alkoholu i rozwój nadciśnienia wewnątrzczaszkowego
 • Kiełkowanie w błonach mózgu i kości
 • Kiełkowanie guza w naczyniach mózgu

W przypadku wystąpienia co najmniej jednego z wymienionych powyżej stanów, istnieje znaczne ryzyko dla życia pacjenta. Odwrotnie, przy braku komplikacji, oczekiwana długość życia nawet w obecności przerzutów w mózgu może być dość długa i osiągnąć kilka lat.

BRAIN METASTAZAS - LECZENIE

Jak leczyć przerzuty w mózgu?

1) Leczenie chirurgiczne - usunięcie edukacji z tkanki mózgowej można wykazać w przypadku pojedynczego guza. Decyzja o tym, czy uciec się do takiego leczenia, czy nie, podejmuje wyłącznie neurochirurg.

2) Chemioterapia. Odpowiednio dobrana chemioterapia może znacznie wydłużyć oczekiwaną długość życia nawet przy braku radykalnego usunięcia guza. Rodzaj wybranego leku zależy od typu histologicznego guza pierwotnego i jest wybrany przez chemioterapeuta.

3) Napromieniowanie mózgu przerzutami daje dobre wyniki z dobrym wyposażeniem i brakiem przeciwwskazań. Warianty radioterapii to nóż cyberknife i gamma. W rzeczywistości tutaj mówimy o chirurgii radiacyjnej: skierowana wiązka promieniowania niszczy patologiczną tkankę. Wskazania do tej metody są ustalane wspólnie przez radioterapeutę i neurochirurga.

DRUGA OPINIA

Powtórna interpretacja wyników CT lub MRT z przerzutami ma sens w przypadku wątpliwości w diagnozie, w razie potrzeby, oceny eksperta, przy wyborze specjalistycznego leczenia. Doradzanie zdjęć przez wyspecjalizowanych radiologów w złożonych lub onkologicznych przypadkach stało się częścią kosztownego leczenia za granicą. W Rosji działa Krajowa Sieć Teleradiologiczna - usługa zdalnej konsultacji dla wiodących diagnostów, dzięki której można uzyskać alternatywne wyniki badań (CT, MRI lub PET).

Metastazy w mózgu - leczenie i diagnostyka

Objawowe uszkodzenie mózgu jest powszechnym zjawiskiem w leczeniu różnych nowotworów. Jak leczyć przerzuty w mózgu, czy można ich uniknąć i co pacjent może zrobić, aby odpowiednio wcześnie określić początek przerzutów i zacząć walczyć z kontynuacją choroby - to jest nasz materiał.

Czym są przerzuty?

Metastazy - są to guzy wtórne, których wzrost zaczyna się od komórek guza pierwotnego, przenoszony poza związany narząd z przepływem krwi (takie przerzuty są nazywane hematogenny) lub przepływ limfatyczny (limfogenny przerzuty). Czasami wystarczy jedna komórka nowotworowa krążąca w naczyniach krwionośnych ciała, aby rozwój przerzutów zaczynał się w miejscu kontaktu z tkankami zdrowego narządu. Ogólnie, rozwój nowotworów wtórnych (przerzutów) są bezobjawowe, aż do co najmniej jego wzrostu, przerzutów zaczyna wpływać i zniszczenie samego narządu, co prowadzi do zaburzeń w organizmie. Do czasu rozwoju przerzutów bezobjawowy i może być wykryte poprzez diagnostyczną korpusu narzędzia za pomocą tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, tomografia pozytronowa.


Jest to przerzut do mózgu (znajdujący się w pniu mózgu, wyróżniony żółtym obrysem), identyfikowany za pomocą MRI z kontrastującymi

Które guzy często powodują przerzuty do mózgu?

Przerzuty do mózgu najczęściej pojawiają się w sposób hematogenny. Wiodącymi pozycjami na liście najaktywniej przerzutów w mózgu są takie rodzaje nowotworów jak:

Potwierdzają to nasze statystyki, według których największy odsetek osób szukających leczenia przerzutów do mózgu w Klinice IISS Cancer Clinic to pacjenci z tego typu nowotworami.

Należy jednak pamiętać, że rak innych lokalizacji:

 • rak nerki;
 • rak prostaty;
 • rak jelita grubego;
 • rak wątroby

i inne, także dają, mogą dawać przerzuty do mózgu, chociaż nieco rzadziej niż wcześniej wymienione rodzaje nowotworów.

Wczesna diagnoza przerzutów w mózgu

Najskuteczniejszym sposobem zwalczania przerzutów jest zapobieganie im, to jest leczenie pierwotnego raka we wczesnym stadium. Dlatego nawet na najwcześniejszym etapie raka (T1N0M0), strategia do zwalczania możliwych przerzutów powinna zostać omówiona z lekarzem prowadzącym.

Zgodnie z metodą klasyfikacji TNM nowotworów, "T" oznacza wielkość guza, "N" - obecność i stopień zaangażowania w proces nowotworowy węzłów chłonnych, "M" - obecność i liczba przerzutów. Odpowiednio, "T1N0M0" jest minimalnym stopniem zmiany nowotworowej, co oznacza nowotwór o minimalnej wielkości umiejscowiony w narządzie.

Z jednej strony guzy złośliwe mają różną agresywność (na przykład czerniak skóry może dawać przerzuty nawet przy minimalnej wielkości samego guza). Z drugiej strony precyzyjne ustalanie stopnia zaawansowania nowotworów jest już trudnym zadaniem medycznym, w którego rozwiązaniu istnieje prawdopodobieństwo błędu.

Doświadczenie medycyna stan Rosja pokazuje, że prawdopodobieństwo to wzrasta niedostatecznie nowoczesny sprzęt diagnostyczny do dyspozycji ekspertów regionalnych lub niewystarczającego poziomu wyszkolenia medycznego, zwłaszcza w przypadku podstawowej diagnostyki poza specjalistycznym ośrodku onkologicznym.

Na opiekę pacjenta

Najskuteczniejszym sposobem na szybkie wykrycie przerzutów w mózgu jest zrozumienie prawdopodobieństwa ich wystąpienia, które jest odpowiednie dla konkretnego przypadku klinicznego. Takie podejście zapewnia zwiększoną uwagę pacjenta z onkodiagnozą na zmiany w jego zdrowiu i odczuciach podczas leczenia pierwotnego raka i po jego zakończeniu. Szczególną cechą guzów mózgu (łagodne, złośliwe guzy pierwotne i rak przerzutowy w dowolnym miejscu) jest wyraźna symptomatologia, która wskazuje zarówno na uszkodzenie mózgu w zasadzie (symptomatologia mózgu) oraz lokalizację przerzutów w określonej części mózgu (ogniskowa symptomatologia).

Przerzuty do mózgu - objawy

Jeśli pacjent z rozpoznaniem onkologicznym ma jeden lub więcej objawów uszkodzenia mózgu, zalecamy pilne odwołanie do neuro-onkologa.

Główne rodzaje ogniskowych objawów przerzutów do mózgu: naruszenie wrażliwości na ciepło, ból, zaburzenia pamięci, koordynacji i sprawności ruchowej (niedowłady, porażenia), słuchu, wzroku i mowy, osłabienie, wahania tętna i ciśnienia krwi, zaburzeń psychicznych i zaburzeń hormonalnych, halucynacje.

Przy dalszym rozwoju przerzutów można dodać ogólne objawy mózgu, co wskazuje na kompresję struktur mózgu przez rosnący nowotwór.

 • ból głowy;
 • wymioty, nie zależne od przyjmowania pokarmu;
 • zawroty głowy spowodowane kompresją struktur móżdżku.

Odpowiednia diagnoza prawdopodobnych narządów docelowych

Biorąc pod uwagę, że statystyki medyczne identyfikuje pacjentów z rakiem płuc, czerniaka, a zwłaszcza chorych na raka piersi, jak będąc w „strefie zagrożenia” w odniesieniu do przerzutów do mózgu, czasami proste uwagi do kwestii badania możliwego „end-organ” wystarczy, aby uratować życie pacjent lub pacjent.

Kontrolowanie możliwego początku przerzutów w mózgu następuje na wszystkich etapach leczenia raka:

 • podczas przygotowywania do leczenia guza pierwotnego;
 • po leczeniu guza pierwotnego;
 • podczas regularnych badań kontrolnych po leczeniu;

W przypadku, gdy lekarz prowadzący nie oferuje takiego zintegrowanego podejścia, pacjent ma prawo ubiegać się o niezależną ocenę eksperta u zewnętrznego specjalisty - uzyskaj drugą opinię od onkologa.

Takie podejście, w związku z prawdopodobieństwem przerzutów w mózgu w danym rodzaju nowotworu, jak również pragnienie (często psychologiczny strach przed ponownym spotkaniem z leczenia onkologicznego sprawia odmówić poddania się badaniom follow-up) i możliwości pacjenta, jest skuteczna dla wczesnego wykrywania przerzutów do mózgu u chorych na dowolny rodzaj raka.

Jak możesz zobaczyć przerzuty w mózgu?

Aby wykryć mikroprzerzuty w mózgu, można poddać się badaniu MRI mózgu z kontrastem w jednym z prawie stu centrów diagnostycznych MIBS. Badania takie precyzyjne możemy osiągnąć poprzez połączenie nowoczesnego sprzętu, oprogramowania, wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie, radiologów, jak również obecności własnym centrum doradczego w Petersburgu, gdzie najlepsi specjaliści z dużym doświadczeniem w diagnostyce raka, w tym przerzutów do mózgu.

Cechą MRI mózgu w podejrzeniem obecności przerzutów jest prawidłowe parametry trybu wyboru i badania (w tym wykorzystania badań kontrastowych) z kierunkiem lekarza i / lub informacji o wcześniejszych chorób i skarg otrzymanych od pacjenta. Tylko w takim przypadku wyniki będą wystarczająco informacyjne.


Wielokrotne przerzuty do mózgu u pacjenta z pierwotnym rakiem nerki

Przykład takiego zdjęcia można zobaczyć powyżej. Przerzuty do mózgu są wyraźnie oznaczone żółtym markerem.

Jak ustalić, co lekarz podejrzewa o obecność przerzutów? - transkrypt TNM

Jeśli pacjent jest obserwowany przez profesjonalnego onkologa, który ma sprzęt diagnostyczny, który spełnia współczesne wymagania dotyczące jakości opieki onkologicznej, ta sekcja będzie zbędna.

Niestety, uzasadnione podejrzenie specjalisty o możliwą obecność przerzutów raka w mózgu (lub jakimkolwiek innym narządzie) nie zawsze może być wiarygodnie potwierdzone lub obalone za pomocą narzędzi diagnostycznych dostępnych dla konkretnego szpitala. Na przykład, jeśli musisz użyć wyników ultradźwięków, zdjęć rentgenowskich, MRI na urządzeniach o niskim polu zamiast danych rozpoznawanych w świecie MRI (od 1,5 Tesla i powyżej), badań PET i CT.

W takim przypadku pacjentowi zaleca się jak najszybsze przekazanie MRI mózgu z kontrastem na tomografie wysokiego pola w dowolnym z centrów diagnostycznych IIBS, aby wykluczyć proces przerzutowy lub rozpocząć leczenie przerzutowe w odpowiednim czasie. Moment rozpoczęcia terapii jest najważniejszym czynnikiem w skuteczności leczenia guzów w ogóle, a przerzutów w mózgu w szczególności.

Sygnałem do dodatkowego badania jest obecność w historii choroby znaków na "przerzutach, o których mowa" (na przykład, oznaczonych "mts?"). Także potrzeba dodatkowych diagnostyczny może wskazywać staging danych pierwotnego nowotworu lub kontroli jakości leczenia (na przykład, po zakończeniu radiologa opisujące obraz kontrolny MRI), przy czym każdy symbol pojawia się we wzorze TNM klasyfikacji guza po literze „m”, z wyjątkiem liczb " 0 "(na przykład" T3N1M1 ").

Leczenie przerzutów w mózgu

Z punktu widzenia możliwej taktyki leczenia należy rozróżnić:

 • pojedyncze przerzuty (ograniczona liczba wyraźnie zlokalizowanych guzów wtórnych) i
 • wielokrotne przerzuty (obserwowane z rozległym rozmieszczeniem w kilku różnych częściach ciała).

W przypadku wielu przerzutów wymagany jest układowy wpływ na organizm w połączeniu z miejscowym działaniem na najbardziej niebezpieczne pojedyncze nowotwory lub grupy przerzutowe. Z pojedynczą zmianą przerzutową (lub wykryciem pewnej liczby dużych i wyraźnie umiejscowionych w przerzutach do jednego narządu, dla opisania którego termin choroba oligomerastatyczna) Taktyka leczenia jest łagodniejsza, ma na celu wskazanie konkretnych nowotworów.

Chirurgiczne leczenie przerzutów do mózgu

Pomimo powszechności praktyki interwencji neurochirurgicznej, leczenie przerzutów w mózgu metodami chirurgicznymi ma wiele przeciwwskazań. Ta główna metoda jest ważna w leczeniu każdego rodzaju nowotworu mózgu, pierwotny albo przerzutowy - znaczna ilość uszkodzeń zdrowych obszarów mózgu, nieunikniona w przypadku dostępu do głęboko osadzonych guzów. Ogranicza stosowanie neurochirurgii oraz fakt, że możliwość i celowość chirurgicznego leczenia precyzyjnych przerzutów w mózgu zależy od ogólnego stanu pacjenta, którego ciało jest osłabione przez przeniesione leczenie pierwotnego guza.

Ponadto tylko pojedyncze przerzuty można usunąć chirurgicznie (na przykład 3-4), a przy większej liczbie przerzutów chirurdzy są zwykle bezsilni. Najczęstszym przeciwwskazaniem do leczenia chirurgicznego jest obecność przerzutów w obu półkulach mózgu (skutki uboczne takiej operacji przewyższają efekt terapeutyczny).

Radiochirurgia: Gamma Knife, CyberKnife

Przez długi czas onkolodzy musieli dokonać trudnego wyboru pomiędzy oczekiwaną długością życia a jego jakością u pacjentów z przerzutowym uszkodzeniem mózgu. Wynalazek i rozwój metod radiochirurgia - Wysoce precyzyjna metoda zbliżeniowa polegająca na wprowadzeniu dużej dawki promieniowania jonizującego do objętości guza mózgu (popularnie zwana "promieniowaniem") znacznie poprawiła statystykę przeżycia pacjentów z przerzutami do mózgu. W niektórych przypadkach jedynym środkiem może być radiochirurgia o wysokiej dawce. Ponadto metody radiochirurgii pozwalają zachować wysoką jakość życia pacjenta.

Gamma Knife

Pierwszym przełomem w wydłużeniu średniej długości życia pacjentów z przerzutami do mózgu był wynalazek Gamma Knife. Z radiochirurgią na nożu gamma w obszarze przerzutów w mózgu powstaje strefa o wysokiej całkowitej dawce promieniowania, która składa się z indywidualnych dawek dwustu przecinających się promieni z jednolitego promieniowania izotopów Co 60 (kobalt-60), więźniowie w pojemnikach high-tech. Klinika onkologiczna MIBS w Petersburgu wykorzystuje nóż gamma szwedzkiego producenta Elekta.


Plan radiochirurgii przerzutów do mózgu na nożu Gamma. Poszczególne cienkie wiązki promieniowania przenoszą tkanki po drodze na małą dawkę, a całkowita dawka radiosurgiczna jest dodawana z dawki w obszarach ich przecięcia (izocentrum, niebieskie kółko na planie). Kontrolując trajektorię i wielkość każdego z promieni, tworzymy wspólną strefę wysokiej dawki w przerzutach (żółty zarys), bez naświetlania zdrowej tkanki mózgowej

Leczenie odbywa się w warunkach ambulatoryjnych, ponieważ nie ma nacięć, znieczulenie nie jest wymagane, sama radiochirurgia jest bezbolesna - pacjent jest świadomy podczas sesji zabiegowej (frakcja), ale nie odczuwa promieniowania jonizującego. Zazwyczaj leczenie przerzutów do mózgu na nożu Gamma odbywa się w ciągu jednego dnia.

CyberKnife

Podobna zasada - powstawanie obszaru o wysokiej dawce w strefie przecięcia wielu pojedynczych wiązek promieniowania, leży w sercu systemu radialnego CyberKnife. Główną różnicą jest rodzaj źródła promieniowania jonizującego (w projekcie CyberKnife zastosowano mały akcelerator liniowy). Innymi wskaźnikami skuteczności w leczeniu przerzutów do mózgu CyberKnife gamma noża są porównywalne, poza rozległych zmian przerzutowych (więcej niż 10), gdy przerzuty zaletą gamma nóż staje się oczywiste z powodu niższej całkowitej dawki promieniowania do zdrowej tkanki mózgowej.

Jednak podstawowe wyposażenie zrobotyzowanego kompleksu CyberKnife z systemami śledzenia, które pozwalają na stosowanie radiochirurgii CyberKnife w leczeniu nowotworów dowolnej lokalizacji znacznie zwiększa koszty technologii i czyni ją mniej dostępną dla pacjentów.


System radiologii CyberKnife CyberKnife firmy ACCURAY zawiera kilka elementów do śledzenia pozycji guza względem danej pozycji pacjenta

Dlatego w MIIS, w większości przypadków, radiochirurgiczne leczenie przerzutów w mózgu odbywa się na nożu Gamma, a CyberNozhy traktujemy guzy z innych lokalizacji lub bardzo duże przerzuty.

Terapia protonowa w leczeniu przerzutów w mózgu

Terapia protonowa jest szczytem postępu technologicznego wśród metod radioterapii nowotworów i przerzutów dowolnej lokalizacji. Główną cechą jest minimalny wpływ na zdrowe tkanki. W porównaniu z takimi wydajne i dokładne technologii, takich jak nóż gamma CyberKnife® (w leczeniu przerzutów do mózgu umieszczono emisję fotonów cienkie wiązki przechodzące przez organizm), terapii protonowej jest oparta na zdolności innych cząstek elementarnych - protonów, którego cechą jest uwalnianie maksymalnej energii na wyraźnie kontrolowanym odcinku trajektorii ruchu (szczyt Brag).


Schematyczne porównanie leczenia przerzutów w mózgu przez protony i inne metody leczenia radiacyjnego. W przypadku terapii protonowej (po prawej), niewielka dawka promieniowania jonizującego jest uzyskiwana z tkanki mózgowej w drodze od punktu wejścia do początku konturu nowotworu. Następnie proton podaje maksymalną dawkę w granicach guza (zaznaczonego na czerwono), po czym gwałtownie traci swoją energię bez wpływu na tkanki mózgu umiejscowione za guzem. Inne metody dają wyższą dawkę w obszarze od powierzchni ciała do granicy przerzutów w mózgu, a także dawkę przy wyjściu.

terapii protonowej, pozwala doprowadzić dawkę promieniowania dokładnie do granicy guza bez wywierania nawet minimalnego promieniowania zdrowej tkanki znajduje się przerzutów (w stosunku do punktu podawania radioterapii) i eliminując ekspozycji tkanek w miejscu toru ciała na powierzchni Punkty wejścia do nowotworów. To czasami zmniejsza całkowite obciążenie promieniowaniem ciała.

Tak wysoka dokładność dostarczania dawki pozwala na leczenie przerzutów w mózgu, które nadal rosły po wcześniejszym napromieniowaniu. Dotyczy to szczególnie pacjentów poddanych radioterapii w przypadku dużych przerzutów do mózgu zamiast radiochirurgii.

Leczenie przerzutów w mózgu za pomocą radioterapii

Metody radiochirurgii zasadniczo różnią się od radioterapii: dawki radiochirurgiczne po zaledwie jednej sesji (znaczna część jest dokładnie obróbka jednoskładnikowa) prowadzą do zatrzymania procesów biologicznych, w rzeczywistości niszcząc tkankę nowotworową, z której składa się przerzuty. Radioterapia wykorzystuje zasadę większej stabilności zdrowych komórek przed promieniowaniem jonizującym, a dawka powstaje stopniowo, dla 20-30 sesji dziennie. Do tej pory radioterapia w leczeniu przerzutów w mózgu jest stosowana jako część łączonego leczenia z istotnymi zmianami. W tym przypadku napromienianie dużych objętości mózgu w celu zwalczania małych przerzutów odbywa się za pomocą akceleratora liniowego, a dodatkowa dawka (tzw. "Doładowanie") do największych i najniebezpieczniejszych przerzutów jest dostarczana za pomocą radiochirurgii.


rak płuc, w połączeniu leczeniu przerzutów do mózgu: najpierw noża gamma traktowano największych i najbardziej klinicznie istotnych przerzutów łożyskowych bezpośrednie zagrożenie dla życia pacjenta (oznaczonego żółtego zarys), a następnie - radioterapii całej objętości mózgu wpływa licznymi przerzutami (ich ten pacjent miał więcej niż 50).

W wielu przypadkach radioterapia może symulować radiochirurgię. Jednak takie leczenie wymaga specjalnego sprzętu i oprogramowania, jak również bogate doświadczenie ekspertów, że właściwy poziom jakości radioterapii zwiększa koszty leczenia, co niekonkurencyjne w porównaniu do leczenia w specjalistycznych urządzeń radiochirurgii.

Chemioterapia, immunoterapia, terapia celowana

Leczenie przerzutów w mózgu chemioterapią nie wykazuje dużej skuteczności i może działać jako część leczenia skojarzonego z rozległym uszkodzeniem przerzutowym. Oczekiwana skuteczność takiego leczenia koreluje z czułością typu pierwotnych komórek nowotworowych, z których powstają przerzuty. Na przykład, chemioterapia z przerzutami raka nerkowokomórkowego w mózgu nie jest stosowana ze względu na małą wrażliwość tego typu komórek nowotworowych na znane leki chemioterapeutyczne.

Ukierunkowana terapia i immunoterapia w leczeniu pierwotnego guza z przerzutami do mózgu mogą być skuteczne, ale nie są one stosowane jako jedyna terapia.

Leczenie przerzutów metodami niekonwencjonalnymi

Rak Leczenie soda, rak nasion moreli, weganizm, surowe jedzenie dieta, leczenie nowotworów cykuty wodór leczenia nadtlenek i innych popularnych sposobów, w którym pacjenci próbują pozbyć się raka - Informacje o „różnorodności” innowacyjnych rozwiązań można znaleźć w komunikowaniu się z pacjentami, którzy byli leczeni raka pierwotnego metodami niekonwencjonalnymi, a teraz przeszedł leczenie przerzutowe w Klinice Onkologii IIBS.

Należy zauważyć, że medycyna nie kwestionuje przydatność niektórych podejść związanych ze zmianami w diecie pacjenta, ze względu na ich pozytywny wpływ na ogólny stan organizmu - lżejszy, bogata w świeże owoce i warzywa żywności zmniejsza nasilenie możliwych skutków ubocznych leczenia guza pierwotnego. Jednak większość tych „alternatywnych” interwencji w organizmie zmniejsza jego odporność na proces nowotworu, dlatego nie zaleca się połączyć leczenie przerzutów z żadnym nie zgodził się z obecnych wizyt lekarskich i manipulacji.


Przerzuty do mózgu MRI: zdjęcia pacjentów leczonych na raka płuc, które według medycyny alternatywnej, a następnie zwrócił się do kliniki nowotworów MIB w leczeniu przerzutów do mózgu

Jak skuteczne jest dzisiaj leczenie przerzutów do mózgu?

Pod warunkiem odpowiedniego leczenia kombinacją guzów pierwotnych leczeniu przerzutów do mózgu, gdzie Nowoczesne technologie (w radioterapii gamma noża CyberKnife, terapii protonowej) umożliwia osiągnięcie nie tylko zahamowanie wzrostu, lecz regres nowotworów.


Przerzuty czerniaka w mózgu. Mężczyzna, 59 lat. Zielone linie są krytycznymi dawkami poza celem. Leczenie nożem Gamma wykonuje się w taki sposób, aby zmniejszyć obciążenie ważnej struktury - pnia mózgu. Lewy obraz to dzień leczenia, w centrum - po 4 miesiącach, po prawej stronie - po 8 miesiącach. Nowotwór nie wykazuje kumulacji kontrastu.

Więcej informacji na temat przerzutów w mózgu, zalecana ilość możliwości leczenia raka opieki, kosztów, jak również przewidywanych wyników leczenia można uzyskać bezpłatnie w niepełnym wymiarze czasu pracy zdalnej konsultacji w Centrum radiochirurgii MIB.

Na wideo: odpowiedź pacjenta z Krasnojarska, który przeszedł leczenie przerzutowe w mózgu w Klinice Onkologicznej MIBS w St. Petersburgu

Jak mogę uzyskać porady dotyczące leczenia przerzutów do mózgu w IISS?

Jeśli masz pod ręką potwierdzone dane o obecności przerzutów w mózgu w postaci tarczy z MRI (obrazowanie rezonansu magnetycznego) w mózgu pacjenta ze wzmocnieniem kontrastowym (w formacie DICOM) i zawarcia radiologa, jesteśmy gotowi rozważyć je jako część zdalnych konsultacji dotyczących możliwości i wielkość opieki medycznej w poradni onkologicznej IIBS. Wysyłanie plików archiwalnych, można połączyć https://radiosurgery.ldc.ru/zadat-vopros

Onkologii Clinic MIB zebrano wszystkie najbardziej zaawansowanych metod leczenia raka w sposób ogólny i przerzuty do mózgu, w szczególności. Radiochirurgicznego systemów Gamma Knife i CyberKnife, najlepsze nowoczesne akceleratory liniowe, montaż terapii protonowej jest zarządzana przez doświadczony zespół specjalistów - neurooncology, radiochirurgii, Fizyki Medycznej - razem z wami przed rakiem walczą najlepszą rzeczą, która stworzyła świat nauk medycznych. Nie zwlekaj ze swoim krokiem do zdrowia - skontaktuj się z IIBS już teraz!

Jakie są objawy przerzutów w mózgu?

Często złośliwe nowotwory mają tendencję do przerzutów - rozprzestrzeniają się w pobliskich tkankach i narządach.

Tak więc z jednego nowotworu może powstać kilka nowych, które pogorszą ogólny stan organizmu i zmniejszą szanse przeżycia. Dlatego konieczne jest wezwanie lekarza w odpowiednim czasie, aby zapobiec rozwojowi przerzutów i zapewnić odpowiednie leczenie.

Źródła informacji

Przerzuty do mózgu mogą powstawać z powodu jakiejkolwiek onkologii. Ale wśród wszystkich różnorodnych chorób można zidentyfikować nowotwory, w których rozwoju najprawdopodobniej dochodzi do przerzutów.

W większości przypadków to właśnie te typy raka rozprzestrzeniają się na sąsiednie tkanki i narządy:

 • Rak płuca. W prawie 60% przypadków jest to przyczyną uszkodzenia mózgu.
 • Obrzęk piersi. Stanowi około 30% całkowitej liczby manifestacji przerzutów.
 • Nowotwór złośliwy w nerka.
 • Czerniak.
 • Rak jelita grubego.

Zazwyczaj przerzuty wpływają na mózg pacjentów chorych na raka, których wiek wynosi od 50 do 70 lat. Chociaż prawdopodobieństwo wystąpienia u obu płci jest prawie takie samo, ale częstość występowania niektórych nowotworów może być różna.

Lokalizacja i funkcje

Szpik kostny

Najbardziej aktywne przerzuty objawiają się w następujących obszarach:

 • Miednica kości.
 • Kręgi.
 • Piersi.
 • Epifiza ud.

W artykule opisano rehabilitację po usunięciu mięśniaków macicy za pomocą operacji kawitacji.

 • Anemia. Staje się przyczyną szybkiego zmęczenia, osłabienia, ospałości, zawrotów głowy i ciemnienia w oczach.
 • Odwodnienie.
 • Nudności i wymioty.
 • Zakłócenia krzesła.
 • Problemy z koagulacją krwi. Z tego powodu występują krwiaki, krwawiące z nosa lub dziąseł.
 • Słabość mięśni, Rzadziej drętwienie kończyn.
 • Powiększanie węzłów chłonnych.
 • Zespół asteniczny. Charakteryzuje się naruszeniem świadomości, snu, gwałtownej apatii.
 • W niektórych przypadkach jest to możliwe powiększenie śledziony i wątroby.

Jeśli chodzi o specyficzne objawy przerzutów w szpiku kostnym, możemy wyróżnić charakterystyczne objawy:

 • Osteoporoza. To zmniejszenie siły i gęstości tkanki kostnej. W rezultacie wzrasta ryzyko złamań. Dość będzie minimalnym obciążeniem.
 • Ból. Mogą powstać w kościach nie tylko w ruchu, ale także towarzyszyć pacjentowi przez cały czas. Charakterystyczne dla tego objawu jest porażka kończyn dolnych, okolicy miednicy i żeber.
 • Skręcenia lub zgrubienia kości.
 • Kifoscoliosis. Występuje deformacja kręgosłupa, jeśli przerzuty są zlokalizowane w tym oddziale.
 • Otwory w tkance kostnej. Mają różny rozmiar, okrągły kształt i wyraźne granice.

Rozpoznanie raka szpiku kostnego we wczesnych stadiach jest dość rzadkim zjawiskiem, ponieważ pacjenci często przyjmują wymienione oznaki zapalenia korzeni lub innych podobnych patologii.

Często zdarza się, że pacjenci z rakiem od dawna są leczeni z powodu zapalenia stawów, nawet nie podejrzewając obecności przerzutów w szpiku kostnym.

Rdzeń kręgowy

Główne objawy przerzutów w rdzeniu kręgowym są bolesne doznania. Często takie objawy są przypisywane innym chorobom - na przykład osteochondrozy. Ból jest nudny i działa przez długi czas. Zwykle jest w nocy i ma możliwość zwiększenia.

Stopień odczuwania określa poziom uczucia w kręgu. Dlatego ich akrecja to bardzo katastrofalna manifestacja.

Objawy korzeniowe pojawiania się komórek nowotworowych w rdzeniu kręgowym powstają w wyniku stymulacji zakończeń nerwowych odpadami, gdy tkanka kręgów ulega zniszczeniu, a niestabilność kręgosłupa z kompresją korzeni.

Uciskowi rdzenia kręgowego towarzyszą nieprzyjemne objawy, między innymi:

 • Zakłócenia stolca.
 • Zdenerwowany pęcherz.
 • Częściowy lub całkowity paraliż.
 • Paresis.

Mózg

Charakter objawowych objawów podczas przerzutów w mózgu zależy od wielkości nowotworów, ich liczby i umiejscowienia.

Objawy kliniczne można podzielić na dwie grupy:

 • Lokalny. Są one spowodowane lokalizacją nowotworu w określonym obszarze mózgu, który jest odpowiedzialny za wykonywanie funkcji niektórych narządów.
 • Pranie mózgu. Zależy od wielkości guza. Rozmiar wpływa na optymalną aktywność samego mózgu.

Jeśli chodzi o same symptomy, możemy wyróżnić następujące punkty w przejawianiu raka:

 • Jeśli nowotwór zlokalizowany jest w pobliżu działu, który zapewnia unerwienie oka, następnie możliwy jest opad wizualny, a następnie organ percepcji nie może zidentyfikować niektórych obszarów sektora przeglądu.
 • Wiele małych węzłów może dostarczyć obrzęk mózgu. Wyjaśnia to fakt, że gram tkanki guza w czaszce zapobiega prawidłowej cyrkulacji cieczy i wywiera nacisk na zdrowe struktury.

Ponad 50% pacjentów cierpi od bólów głowy. Nasilenie tego objawu zależy od zmiany pozycji głowy. Wynika to z faktu, że pod pewnym kątem możliwe jest częściowe przywrócenie krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego, a ostatecznie zmniejszenie intensywności bólu.

Należy pamiętać, że przy dalszym rozwoju przerzutów ból działa nieprzerwanie, a stopień jego manifestacji wzrasta.

 • Często jest zawroty głowy i bifurkacja.
 • Co piąty pacjent cierpi na upośledzenie funkcji motorycznych: zmieniając chód, ruch, powstać skurcze nóg. Awarie mogą prowadzić do niedowładu połowy ciała.
 • Jeden na sześciu pacjentów zmniejszone zdolności intelektualne.
 • Edukacja przeżywająca nie mogą się sprawdzić przez długi czas, więc można je wykryć tylko przez inspekcję.
 • Należy jednak pamiętać, że gdy wielkość guza wzrasta, funkcjonalność całego organizmu zmniejsza się wystarczająco szybko.

  Szwy pooperacyjne

  Obrzęk struktur wokół guza w połączeniu ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym zapewnia manifestację następujących objawów mózgowych:

  • Zawroty głowy.
  • Nudności, rzadziej wymioty, przy najmniejszym ruchu - w zaniedbanych przypadkach, nawet przy otwieraniu oczu.
  • Stały czkawka.
  • Ból głowy.

  Takie objawy znacząco wpływają na świadomość osoby, podczas gdy pacjent może wpaść śpiączka mózgowa. Ciśnienie wewnątrzczaszkowe staje się najbardziej niebezpieczne - aż do skutku śmiertelnego - kiedy występuje zmniejszona częstotliwość bicia serca i oddychania.

  Diagnostyka

  Aby wykryć przerzuty do mózgu, eksperci stosują takie techniki:

  • Tomografia komputerowa. Pozwala uzyskać warstwowy obraz struktur. Istotą jest promieniowanie rentgenowskie badanej strefy o różnych stopniach i skrócie skrócone. Otrzymane informacje są odbierane na komputerze, gdzie są przetwarzane, w wyniku czego obraz badanego organu jest ustawiony.
  • Rezonans magnetyczny. Inna metoda uzyskiwania obrazu za pomocą skanowania warstw po warstwie. Różni się dokładnością. Zasada działania opiera się na napromieniowaniu pacjenta falami elektromagnetycznymi. Promieniowanie jest wykrywane i przetwarzane w przyszłości na komputerze.
  • Ultradźwięki. Podczas badania naczyń mózgowych ta metoda diagnozy nie różni się pod względem kompletności danych. Ale z jego pomocą można zobaczyć przemieszczenie naczyń krwionośnych lub nieprawidłowo rozwinięte unaczynienie.

  Oznaki raka jelit są wymienione w tym artykule.

  Leczenie

  Interwencja chirurgiczna jest możliwe tylko w przypadku niektórych typów guzów nowotworowych. Wobec wielu przerzutów, które udało się przeniknąć na dużą głębokość, metoda ta jest przeciwwskazana.

  W przypadku pojedynczego nowotworu jego usuwanie odbywa się w następujący sposób:

  Istnieją inne metody leczenia, w tym:

  1. Radioterapia może być stosowany zarówno dla całego mózgu, jak i dla niektórych oddziałów z lokalizacją przerzutów. Wiele zalet ma sposób terapii protonowej. Jego istotą jest napromieniowanie guza pod różnymi kątami pod różnymi kątami. Ta metoda pomaga całkowicie pozbyć się guzów, które nie są dostępne do zabiegu chirurgicznego.
  2. Chemioterapia ma raczej małe pole zastosowania w usuwaniu przerzutów do mózgu, ponieważ większość użytych leków nie może przeniknąć do tkanki mózgowej. A jednak współczesna medycyna oferuje nowe leki w celu wyeliminowania guza. W większości przypadków są stosowane w przypadku nawrotu po zwykłym leczeniu.
  3. Gamma Knife Jest specjalnym rodzajem radioterapii. Jego zasada opiera się na napromieniowaniu złośliwego guza naraz z kilku punktów. Zapewnia to maksymalne obciążenie komórek rakowych. Jest najbardziej skuteczny w eliminacji guzów i przerzutów do mózgu.

  Prognoza

  W przypadku pacjentów z przerzutami nowotworów złośliwych w mózgu rokowanie jest wystarczająco słabe, ponieważ zazwyczaj komórki nowotworowe wpływają na inne narządy. Jeśli ich nie traktuj, wtedy śmierć następuje wewnątrz dwa lub trzy lata.

  Możliwe jest również wystąpienie nawrotu, ponieważ nie można całkowicie pozbyć się guza z powodu jego niedostępności, a także złożoności operacji. Dokładna prognoza zależy od wielu powodów:

  • Ogólny stan ciała.
  • Rodzaj guza pierwotnego.
  • Wielkość wzrostu.
  • Stopień rozpowszechnienia przerzutów.

  W tym filmie profesorowie omawiają nowe techniki i standardy leczenia przerzutów do mózgu:

  Recenzje

  Metastazy w mózgu mają niezwykle niebezpieczną cechę. Choroba atakuje różne części mózgu, co prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji. Jeśli dotknęło to Ciebie lub może pomóc pacjentom w ich doradztwie, wówczas oferujemy informację zwrotną w komentarzach do tego artykułu.

  Przerzuty w głowie

  Wtórne nowotwory złośliwe w regionie mózgu i inne anatomiczne struktury głowy są klasyfikowane jako przerzuty w głowie. Stanowią one od 25 do 50% wszystkich przypadków zaawansowanego raka.

  Główną różnicą w stosunku do formacji pierwotnych jest to, że proces przerzutowy ma wszystkie cechy histologiczne pierwotnej formacji.

  Narządy, z których rak rozprzestrzenia się na głowę

  Najczęstsze źródła przerzutów to:

  • Płuca: 48%;
  • Gruczoł piersiowy: 15%;
  • Układ moczowo-płciowy: 12%;
  • Kostniakomięsak: 10%;
  • Czerniak: 9%;
  • Onkoformirovaniya głowa i szyja innego rodzaju: 6%;
  • Neuroblastoma: 5%;
  • Rak żołądkowo-jelitowy, w szczególności rak jelita grubego i trzustki: 3%;
  • Chłoniak: 1%.

  Objawy przerzutów w głowie

  Zazwyczaj pacjenci nie odczuwają żadnych zmian w ich stanie. Ale przerzuty do głowy mogą mieć szeroki zakres objawów, w szczególności:

  1. silne lub łagodne zawroty głowy;
  2. agresywne ataki bólów głowy;
  3. zmiany w percepcji i zaburzeniach poznawczych;
  4. problemy przedsionkowe, które obejmują nudności, wymioty;
  5. długa lub krótkotrwała utrata pamięci;
  6. zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe;
  7. parestezja;
  8. zaburzenia widzenia;
  9. ataksja i paraliż Bella.

  Obecność odległych przerzutów może niekorzystnie wpływać na przeżycie.

  Objawy

  Lekarze nie zawsze udaje się ustalić obecność przerzutów w głowie tylko poprzez badanie objawów i skarg. Dlatego zwracają się do nowoczesnej technologii, która pozwala dokładnie określić ostateczną diagnozę.

  Innowacyjne metody identyfikacji procesu przerzutowego obejmują:

  1. Tomografia komputerowa może wizualizować nawet bezobjawowe zmiany u pacjentów ze zmianami zewnątrzczaszkowymi (które znajdują się na powierzchni narządu).
  2. Ultrasonografia z zastosowaniem techniki aspiracji cienkoigłowej, w tym sonografii w trybie B z kodowaniem kolorami, a także sonografii duplex i sonografii 3D.
  3. FDG PET jest najlepszym narzędziem do wizualizacji, jeśli przerzuty udały się do głowy. Pozwala jednak na wykrywanie formacji o średnicy do 1,5 cm.
  4. MRI jest złotym standardem w diagnozowaniu zaawansowanych guzów nowotworowych w tych obszarach. W zależności od rodzaju włamania zmienia się jakość obrazu.

  Przerzuty w kościach głowy

  Inwazja formacji onkologicznej czaszki lub kości skroniowych jest częstym zjawiskiem, które występuje w 15-25% przypadków. Z reguły klęska jest jednostronna i umieszczona po jednej stronie lub między dwiema półkulami. W 5% porażka może być dwustronna.

  Wśród objawów klinicznych - ucisk ośrodków mózgu i nerwów, drgawki, ograniczona ruchliwość oczu, wytrzeszcz. Badania wizualizacyjne w 90% mogą dokładnie zidentyfikować rodzaj inwazji przerzutowej, która jest lityczna, sklerotyczna lub mieszana.

  Leczenie pacjentów

  Przydziela się takie sposoby zarządzania złośliwym procesem, rozprzestrzeniające się z innych narządów:

  1. Maksymalna chirurgiczna resekcja, a następnie radiochirurgia stereotaktyczna lub napromienianie całej głowy. Jest to powszechna metoda, która ma dobre dane prognostyczne.
  2. Radioterapia odgrywa ważną rolę w leczeniu choroby z przerzutami. Zaleca się go pacjentom z wieloma uszkodzeniami narządów, szacowanej oczekiwanej długości życia poniżej trzech miesięcy oraz niskim wskaźnikiem efektywności Karnowskiego.
  3. Zaleca się radiochirurgię stereotaktyczną dla ograniczonej liczby przerzutów w celu uzyskania lokalnej kontroli guza.
  4. Chemioterapia jest rzadko stosowana. Jednak niektóre typy nowotworów, takie jak chłoniaki, małe komórki i rak piersi, można kontrolować za pomocą leków chemioterapeutycznych. Są one dostarczane przez zastrzyki do płynu mózgowo-rdzeniowego.

  Prognoza

  Oczekiwana długość życia pacjenta z przerzutami zależy od rodzaju pierwotnego raka, wieku pacjenta, liczby ognisk przerzutowych i konkretnego miejsca urazu głowy. Jeśli to mózg (włącznie z móżdżkiem i tułowiem), dane nie są zbyt pocieszające.

  U wszystkich pacjentów z przerzutami do mózgu mediana przeżycia wynosi tylko 2 do 3 miesięcy. Niemniej jednak, u pacjentów w wieku poniżej 65 lat bez ekspansji pozaczaszkowej i z obecnością guza tylko w jednym skupieniu, dane prognostyczne są znacznie lepsze. Wskazują one na zwiększenie całkowitego czasu przeżycia do 13,5 miesiąca.

  Ilu żyje takich pacjentów?

  Bez leczenia pacjenci tacy żyją krócej niż miesiąc. Pacjenci z kilkoma ograniczonymi zmianami przerzutowymi mózgu po resekcji chirurgicznej żyją przez co najmniej 3 miesiące. Średni okres przeżycia wynosi jeden rok. Jednak u pacjentów z pojedynczymi przerzutami dane są bardziej optymistyczne.

  Inwazje szkieletowe mają niekorzystne dane prognostyczne, które czasami są ograniczone do kilku miesięcy.

  U pacjentów z nowotworami w innych narządach głowy (na przykład jama ustna, ucho) szanse na długoterminowe przeżycie są nieco wyższe. Średnia długość życia wynosi 15 miesięcy.

  Ile czasu zajmie życie, jeśli diagnoza zostanie potwierdzona?

  Ku naszemu żal, złośliwa choroba, która rozwinęła się do głowy, znacznie redukuje czas przeżycia. Na tym etapie lekarze często uciekają się do aktywnej terapii, ale do metod paliatywnych, które zwalczają główne objawy. Należą do nich:

  • stosowanie kortykosteroidów. Zapobiegają powstawaniu obrzęków tkanek i łagodzą czynniki neurologiczne;
  • leki przeciwdrgawkowe, które kontrolują napady padaczkowe i napady padaczkowe.

  Przerzuty w głowie Jest poważnym powikłaniem raka, które charakteryzuje się niekorzystnym rokowaniem. Jednak technologie leczenia rozwijają się i testują nowe sposoby radzenia sobie z chorobą.